افق روشن
www.ofros.com

اعتراض و تجمع کارگران موقت در مقابل فرمانداری مسجد سلیمان


اتحادیه مستقل کارگران شمال خوزستان                                                              یکشنبه ١١ اردیبهشت ١٣٩٠

صبح امروز هشتم اردیبهشت ماه ١٣٩٠ بالغ بر۴٠٠ نفر از کارگران شاغل در بخش های مختلف شهرستان مسجد سلیمان و لالی دست به تجمع و اعتراض در مقابل فرمانداری این شهر زدند کارگران ضمن اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه خود خواستار لغو قراردادهای موقت و جلوگیری از اخراج بی رویه کارگران شدند.
آنها طی بیانه ای که از سوی یکی از نمایندگان اتحادیه مستقل کارگران شمال خوزستان قرائت شد مراتب اعتراض شدید خود را به وعده های تکراری و غیر واقعی مسئولین مبنی بر بهبود سطح زندگی و معیشت کارگران اعلام نمودند . در این بیانیه آمده است انهایی که میخواهند مستضعفین عالم را از چند مستکبران نجات بدهند ایا بهتر نیست ابتدا فکری به حال طبقه کارگر و زحمت کشان و مستضعفین این مملکت بکنند و اعلام شد ما طرح اینگونه مسائل از سوی مسئولان را فرافکنی و برای انحراف افکار عمومی داخل و خارج از کشور از مسائل و مشکلات واقعی کارگران و مستضعفان کشور خودمان میدانیم.
کارگران سپس با سر دادن شعارهایی از قبیل "تشکل، اعتصاب حق مسلم ماست کارگران جهان اتحاد اتحاد - معیشت زندگی حق مسلم ماست و کارگر میمیرد ذلت نمی پذیرد، کارتهای اعتباری دانه توی دام است - قرار داد موقت دیگر کارش تمام است" به تجمع خود پایان دادند.

اتحادیه مستقل کارگران شمال خوزستان

٩ اردیبهشت ١٣٩٠

کانون مدافعان حقوق کارگر