افق روشن
www.ofros.com

!مفسد اقتصادی كه یك شبه قهرمان ملی شد؟


شاپور احسانی راد                                                                                          شنبه ٢۴ اردیبهشت ١٣٩٠

تا همین دیروز مفسد اقتصادی یك میلیارد دلاری بود. اختلاس هزار میلیارد تومان ،بدهكار سیستم بانكی ، سود كه هیچ اصل پول را حاضر نمی شد بپردازد. خجالت می كشیدند نامش را بیاورند اما مفسد اقتصادی، تروریست اقتصادی و سرمایه دار زالو صفت یك شبه قهرمان می شود و باید فردا هم به او مدال بدهند. بله قهرمان ملی، در این دنیای واژگونه باید این چنین باشد. این هم از بركات نظام كثیف ضد بشری سرمایه داری است كه یك شبه مفسد، مصلح می شود و قهرمان ملی؟! ... به این روزگار! این قهرمان ملی كیست. بگویید تا بدانیم چقدر مال و ثروت دارد، چند تا كاخ و ویلا دارد چند تا سواری لوكس و گران قیمت و چند كارخانه در ایران و خارج دارد، چند باغ و بوستان دارد چقدر زمین بالا كشیده است، چند انسان را به روز سیاه نشانده است، چند تا كارگر را بیكار كرده است، چند ماه حقوق كارگران را نپرداخته است، چقدر دلار دولتی گرفته، چقدر واردات بدون كمرگی و مالیات داشته است، این قهرمان ملی را معرفی كنید تا بشناسیم. من امروز این خبر را شنیدم بغضم تركید جگرم آتش گرفت دوست دارم فریاد بكشم ای كارگرانی كه زنده زنده در آتش مخازن در اراك و مشهد سوختید، ای كارگرانی كه برای همیشه در ته معادن كرمان دفن شدید، ای كارگرانی كه چندین ماه حقوق نگرفته اید، ای بیكاران، كودكان كار، ارازل و اوباش، معتادها، بی خانه ها، بی پول ها، كلیه فروشها، تن فروشها، گرسنه ها، كارتن خواب ها چه نشسته اید دیگر غم و غصه و اندوه تمام شده، باید همه با هم شادی كنیم جشن و پای كوبی كنیم از امروز دیگر قهرمان ملی داریم قرار است فردا به او مدال بدهند، براستی كسی كه بتواند هزار میلیارد تومان وام بگیرد باید هم قهرمان ملی باشد.

شاپور احسانی راد

اتحادیه آزاد کارگران ایران