افق روشن
www.ofros.comگزارش از تظاهرات در حمایت از کارگران افغان


اتحاد بین المللی - شورای پشتیبانی                                                                         پنجشنبه ١۵ تیر ١٣٩١

‏ تظاهرات روز چهارشنبه، ۴ جولای در حمایت از کارگران افغان در ایران و علیه جمهوری اسلامی در شهر تورنتو- کانادا برگزار شد. علی رغم گرمای ۴٠ درجه این روز و علی رغم اینکه تظاهرات در وقت اداری برگزار می شد که شرکت در آنرا بسیار محدود می ساخت، بیش از چهل نفر از ساعت سه تا پنج بعد از ظهر در مقابل دفتر عفو بین الملل به تظاهرات پرداختند. شعارهای تظاهرات که به انگلیسی بر پلاکادرها نوشته شده بود و توسط حاضرین سر داده می شد توجه زیادی را به موقعیت غیر انسانی و تحت سرکوب کارگران افغان و سیاست فاشیستی جمهوری اسلامی جلب نمود. همچنین مقادیر زیادی اطلاعیه به انگلیسی در باره موقعیت پرمشقت کارگران و مهاجرین افغان در ایران و توضیح سیاست سرکوبگرانه رژیم اسلامی علیه آنان و افشای یورش اخیر نیروهای رژیم به دویست خانواده افغان در یزد در بین عابرین توزیع شد.
همچنین با تعیین وقت قبلی هیئتی هفت نفره (با ترکیب سه فعال افغان و چهار فعال ایرانی، و سه زن و چهار مرد) در ساعت چهار به داخل ساختمان عفو بین الملل رفته و در حالی که تظاهرات در بیرون ادامه داشت به مدت نیم ساعت با گلوریا نفیزگر مسئول بخش خاورمیانه عفو بین الملل در تورنتو دیدار و گفتگو کرد. هدف هیئت دیدار کننده ضمن توضیح اوضاع کنونی کارگران و مهاجرین افغان در ایران و سیاست های فاشیستی جمهوری اسلامی علیه آنان، طرح این درخواست بود که عفو بین الملل با صدور بیانیه ای سیاست های کنونی جمهوری اسلامی علیه افغانها را محکوم نماید و با طرح آن در رسانه های رسمی و ایجاد فشار علیه جمهوری اسلامی برای متوقف شدن این سیاست ها تلاش کند. نماینده عفو بین الملل گفت که پس از مشورت و هماهنگی با دفتر مرکزی عفو بین الملل تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.
این تظاهرات با حضور فعالین مستقل و نمایندگان برخی نهادهای اجتماعی و احزاب سوسیالیست برگزار شده که بسیاری از آنان طی سخنانی ضمن محکوم نمودن جمهوری اسلامی، حمایت قاطعانه خود را از کارگران و مهاجرین افغان در ایران را اعلام داشتند. همچنین همگان بر ضرورت تدوام چنین اعتراضاتی تاکید کردند.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران ایران - واحد کانادا

شورای پشتیبانی از مبارزات مردم در ایران (تورنتو- کانادا)

۵ جولای ٢٠١٢