افق روشن
www.ofros.com

گزارش تصویری از تظاهرات در کپنهاک در مقابل سفارت جمهوری اسلامی


اتحاد بین المللی و کمیته دفاع ...                                                                           یکشنبه ١١ تیر ١٣٩١

‏ گزارش تصویری از تظاهرات در کپنهاک در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در روز شنبه ٣٠ یونی بر علیه دستگیری اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل کارگری

 

 

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران ایران

و کمیته دفاع از زندانیان سیاسی