افق روشن
www.ofros.com

بازپرسی از علی نجاتی در شعبه ۴ دادیاری دادگاه انقلاب سنندج


اتحادیه آزاد کارگران - کمیته هماهنگی برای کمک                                                             شنبه ٢٣ دی ١٣٩١

تبرئه شهناز سگوند (همسر علی نجاتی) از سوی دادگاه انقلاب دزفول

به گزارش رسیده، روز چهارشنبه ٢٠/١٠/٩١ حکم برائت «شهناز سگوند» همسر «علی نجاتی» عضو سندیکای نیشکر هفت تپه، از سوی دادگاه انقلاب دزفول صادر گردید. این در حالی است که ایشان برای سومین بار پیاپی در دادگاه های انقلاب شوش و دزفول به اتهامات واهی مورد محاکمه قرار گرفته است.
شایان ذکر است «شهناز سگوند» در ادامه ی سیاست های ضد کارگری حافظان سرمایه بر کارگران و فعالین کارگری و خانواده های آنان، به اتهام نشر اکاذیب و مصاحبه با رسانه های خارجی مورد دادگاهی قرار گرفت.

کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

٢٢ دی ١٣٩١

******************

بازپرسی از علی نجاتی در شعبه ۴ دادیاری دادگاه انقلاب سنندج

بر اساس گزارش رسیده، امروز شنبه ١٦ دی ١٣٩١ ساعت ٩ صبح علی نجاتی فعال کارگری و عضو هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه به اتهام واهی تبلیغ علیه نظام از طریق خواندن آواز لری دایه دایه وقت جنگه!!!! و ارتباط با فعالین کارگری در سنندج در شعبه ۴ دادیاری دادگاه انقلاب سنندج مورد بازپرسی قرار گرفت. نامبرده بعد از ۴ ساعت با قرار وثیقه ده میلیون تومانی و گذاشتن فیش حقوقی کارمندی آزاد گردید.
لازم به ذکر است که وی قبلا نیز به همین اتهام در دادیاری شعبه اول دادگستری شوش محاکمه و بر اساس خواست دادگاه انقلاب سنندج دوباره به این اتهام احضار و مورد بازپرسی قرار گرفته است. مستندات ارائه شده از سوی مامورین امنیتی در دادگاه فقط یک سی دی است که نشان می‌دهد علی نجاتی در یک مهمانی در کردستان آواز لری می‌خواند.
کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری ضمن محکوم کردن محاکمه علی نجاتی، چنین اقداماتی را در راستای فشار بر کارگران و فعالین کارگری می‌داند و خواهان رفع اتهام ازنامبرده و همچنین آزادی بی قید و شرط تمامی کارگران و فعالین کارگری دربند می‌باشد.

کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری

١٦ دی ماه ١٣٩١

******************

علی نجاتی در شعبه چهارم دادیاری دادگاه انقلاب سنندج مورد محاکمه قرار گرفت

علی نجاتی عضو هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه امروز از ساعت ٩ صبح تا ١٣ ظهر در شعبه چهارم دادیاری دادگاه انقلاب سنندج به اتهام واهی تبلیغ علیه نظام مورد بازپرسی و محاکمه قرار گرفت. این اتهام را بر اساس خواندن آواز "دایه دایه وقت جنگه" در یک مهمانی در شهر سنندج و اقدام به عکاسی از سوی همسرش از علی نجاتی در زمان بازداشت بر وی وارد کرده اند. این چهارمین بار است که علی نجاتی و همسرش شهناز سگوند به همین اتهام و با همین مستندات مورد محاکمه قرار میگیرند.
در پایان دادگاه و بازپرسی امروز در شهر سنندج، علی نجاتی با تعهد سپردن قرار وثیقه صد میلیون ریالی و یا سپردن فیش کارمندی آزاد شد.
علی نجاتی بار اول در روز ٢٩ مهر ماه در دادیاری شعبه اول دادگستری شوش با اتهام و مستندات فوق محاکمه شد و بر اساس خواست دادگاه مزبور بود که امروز برای بار دوم در شعبه چهارم دادیاری دادگاه انقلاب سنندج و دقیقا با همان مستندات و اتهام مورد محاکمه و بازپرسی قرار گرفت. همچنین شهناز سگوند همسر علی نجاتی یک بار با همین اتهام و مستندات در روز هفتم آبانماه در دادگستری شوش مورد محاکمه قرار گرفته و تبرئه شده است بار دوم ایشان باز با همین اتهامات و مستندات در روز ٢۵ آذر در شعبه دوم دادگاه انقلاب دزفول محاکمه گردید که هنوز این دادگاه حکمی در مورد شهناز سگوند صادر نکرده است.
وارد کردن اتهام تبلیغ علیه نظام به علی نجاتی و همسرش به دلیل مسافرت به یکی از شهرهای کشور و خواندن آواز "دایه دایه وقته جنگه" و محاکمات متعدد آنها چیزی جز بیانگر یک بهانه جویی آشکار از سوی مامورین امنیتی و قضایی برای آزار و اذیت این خانواده کارگری و از این طریق بالا بردن هزینه فعالیتهای صنفی و اجتماعی برای کارگران معترض نیست.
اتحادیه آزاد کارگران ایران با محکوم کردن احضار و محاکمه علی نجاتی و شهناز سگوند اعلام میدارد احضار و برگزاری دادگاههای متعدد برای این زوج کارگری آنهم به جرم یک مسافرت و خواندن آواز کاملا قانونی نه تنها هیچ خللی در تلاش و مبارزه کارگران ایران برای دست یابی به حقوق انسانی شان ایجاد نخواهد کرد بلکه بر عمق و دامنه انزجار آنان از وضعیت موجود خواهد افزود.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ١٦ دی ماه ١٣٩١

******************

علی نجاتی به شعبه چهارم دادیاری دادگاه انقلاب سنندج احضار شد

علی نجاتی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه به شعبه چهارم دادیاری دادگاه انقلاب سنندج احضار شد. بر اساس این احضاریه وی باید سه روز پس از رویت این احضاریه در دادگاه حاضر شود.
احضار علی نجاتی به شعبه چهارم دادیاری دادگاه انقلاب سنندج پیرو محاکمه وی در شعبه اول دادیاری دادگستری شهرستان شوش در ٢٩ مهر ماه سالجاری صورت میگیرد. در این دادگاه در شهرستان شوش به علی نجاتی اعلام شده بود: بر اساس مستندات یک سی دی که بر روی پرونده همسرتان است شما سال گذشته به کردستان رفته اید ودر آنجا سخنرانی کرده و ترانه حماسی و تحریک کننده "دایه دایه وقته جنگه" را خوانده اید. قاضی این دادگاه علی نجاتی را با وثیقه ده میلیون ریالی آزاد کرد و به وی اعلام نمود ما این سی دی را جهت تحقیقات و تکمیل پرونده به دادگستری استان کردستان خواهیم فرستاد و چنانچه دادگستری این استان قصد محاکمه شما را در آنجا نداشته باشد همینجا در شوش به پرونده شما رسیدگی خواهیم کرد.
از ٢٩ مهر ماه سالجاری تاکنون این چهارمین بار است که علی نجاتی و همسرش شهناز سگوند به دادگاههای انقلاب در شهرهای شوش، دزفول و سنندج احضار و با اتهامات واهی مورد بازجویی و محاکمه قرار میگیرند. اولین محاکمه علی نجاتی به جرم مسافرت به کردستان و خواندن سرود "دایه دایه" در یک مهمانی در این شهر در حالی صورت گرفت که وی تنها یک ماه قبل از آن از زندان آزاد شده بود.
اتحادیه آزاد کارگران ایران، احضار و محاکمه های پی در پی علی نجاتی و همسرش شهناز سگوند را با اتهامات واهی ابزاری سیستماتیک برای آزار و اذیت این خانواده معترض کارگری و بالا بردن هزینه فعالیتهای صنفی و اجتماعی برای عموم کارگران ایران ارزیابی میکند و با محکوم کردن احضار علی نجاتی به دادگاه انقلاب شهر سنندج ، اعلام میدارد بر پایی تشکل، اعتصاب و تجمعات کارگری از بدیهی ترین حقوق اجتماعی کارگران است و بدون تردید اینگونه آزار و اذیت رهبران و فعالین کارگری قادر نخواهد شد خدشه ای در مبارزات کارگران ایران برای دست یابی به یک زندگی بهتر ایجاد کند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران – دهم دی ماه ١٣٩١

******************

آزار و اذیت علی نجاتی و خانواده اش باید متوقف شود

علی نجاتی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه به شعبه چهارم دادیاری دادگاه انقلاب سنندج احضار شد. بر اساس این احضاریه وی باید سه روز پس از رویت این احضاریه در دادگاه حاضر شود.
احضار علی نجاتی به شعبه چهارم دادیاری دادگاه انقلاب سنندج پیرو محاکمه وی در شعبه اول دادیاری دادگستری شهرستان شوش در ٢٩ مهر ماه سالجاری صورت میگیرد. در این دادگاه در شهرستان شوش به علی نجاتی اعلام شده بود: بر اساس مستندات یک سی دی که بر روی پرونده همسرتان است شما سال گذشته به کردستان رفته اید ودر آنجا سخنرانی کرده و ترانه حماسی و تحریک کننده "دایه دایه وقته جنگه" را خوانده اید. قاضی این دادگاه علی نجاتی را با وثیقه ده میلیون ریالی آزاد کرد و به وی اعلام نمود ما این سی دی را جهت تحقیقات و تکمیل پرونده به دادگستری استان کردستان خواهیم فرستاد و چنانچه دادگستری این استان قصد محاکمه شما را در آنجا نداشته باشد همینجا در شوش به پرونده شما رسیدگی خواهیم کرد.
از ٢٩ مهر ماه سالجاری تاکنون این چهارمین بار است که علی نجاتی و همسرش شهناز سگوند به دادگاههای انقلاب در شهرهای شوش، دزفول و سنندج احضار و با اتهامات واهی مورد بازجویی و محاکمه قرار میگیرند. اولین محاکمه علی نجاتی به جرم مسافرت به کردستان و خواندن سرود "دایه دایه" در یک مهمانی در این شهر در حالی صورت گرفت که وی تنها یک ماه قبل از آن از زندان آزاد شده بود.
اتحادیه آزاد کارگران ایران، احضار و محاکمه های پی در پی علی نجاتی و همسرش شهناز سگوند را با اتهامات واهی ابزاری سیستماتیک برای آزار و اذیت این خانواده معترض کارگری و بالا بردن هزینه فعالیتهای صنفی و اجتماعی برای عموم کارگران ایران ارزیابی میکند و با محکوم کردن احضار علی نجاتی به دادگاه انقلاب شهر سنندج ، اعلام میدارد بر پایی تشکل، اعتصاب و تجمعات کارگری از بدیهی ترین حقوق اجتماعی کارگران است و بدون تردید اینگونه آزار و اذیت رهبران و فعالین کارگری قادر نخواهد شد خدشه ای در مبارزات کارگران ایران برای دست یابی به یک زندگی بهتر ایجاد کند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - دهم دی ماه ١٣٩١

******************

علی نجاتی به شعبه چهارم دادیاری دادگاه انقلاب سنندج احضار شد

دیروز ٢۵ آذر ماه حدود ساعت ٩ صبح شهناز سگوند همسر علی نجاتی بنا بر احضاریه دادگاه انقلاب دزفول در شعبه دوم این دادگاه حضور پیدا کرد و تا ساعت ٣٠/٩ صبح، همراه با علی نجاتی توسط قاضی دادگاه مورد بازپرسی قرار گرفت. اتهامی که این دادگاه به شهناز سگوند وارد کرده بود تبلیغ علیه نظام از طریق عکاسی از علی نجاتی در زمان بازداشتش بود. لازم به یاد آوری است زمانی که علی نجاتی در بازداشت بود همسرش عکسی از وی در حالی که دستنبد بر دست و پا داشت گرفته بود که همانجا این عکس توسط مامورین ضبط و امحا شد و هیچگاه این عکس از علی نجاتی منتشر نشد. با این حال شهناز سگوند یکبار در روز هفتم آبانماه سالجاری در دادگاه انقلاب شوش به همین اتهام مورد محاکمه قرار گرفت و حکم برائت اش نیز صادر شد و بار دیگر دیروز در شعبه دوم دادگاه انقلاب دزفول عینا به همین اتهام مورد محاکمه قرار گرفت.
از روز ٢٩ مهر ماه سالجاری و در مدتی کمتر از دو ماه این سومین باری است که علی نجاتی (یک بار- ٢٩ مهر) و همسرش شهناز سگوند (دوبار - هفتم آبان و ٢۵ آذر) به اتهامات واهی مورد احضار و محاکمه قرار میگیرند. بدون تردید اینگونه احضارها و محاکماتی که در مورد علی نجاتی و همسرش برگزار میشود هدفی جز آزار و اذیت این خانواده کارگری و به سکوت واداشتن دیگر کارگران معترض دنبال نمیکند. علی نجاتی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه و از جمله کارگران معترضی است که هیچ جرمی جز دفاع از حقوق صنفی و انسانی خود و همکارانش مرتکب نشده است.
اتحادیه آزاد کارگران ایران تداوم آزار و اذیت علی نجاتی و شهناز سگوند را از طریق احضار و محاکمه با اتهامات واهی قویا محکوم میکند و اعلام میدارد اینگونه احضارها و محاکمات صورت مسئله شرایط برده وار کارگران ایران و اعتراضات روزمره آنان به این شرایط را پاک نخواهد کرد و طبقه کارگر ایران با خیزی که سیستم حاکم برای تحمیل بی حقوقی مطلق بر کارگران از طریق اصلاح قوانین کار و تامین اجتماعی برداشته است بیش از پیش دامنه اعتراضات خود را گسترش خواهند داد و تن به بردگی موجود نخواهند سپرد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ٢٦ آذر ۱۳۹۱

******************

محاکمۀ مجدد «شهناز سگوند» همسر علی نجاتی!

به گزارش رسیده ساعت ٩ صبح امروز ٢۵/٩/٩١ شهناز سگوند همسر علی نجاتی فعال کارگری در شعبه‌ی دوم دادگاه انقلاب دزفول به اتهام «تبلیغ علیه نظام از طریق عکس گرفتن ازهمسرش و پخش آن در رسانه‌ها» دادگاهی شد و قرار است که بعداً طی نامه‌ای نتیجه به وی ابلاغ گردد. لازم به ذکر است که نام‌برده یک‌بار دیگر نیز به همین اتهام در شعبه‌ی ١٠٢ دادگاه جزایی دادگستری شوش محاکمه شده و از این اتهام تبرئه شده بود.
کمیته‌‌ی هماهنگی ضمن محکومیت محاکمه‌ی شهناز سگوند این‌گونه اقدامات را در راستای فشار بر کارگران و فعالان کارگری می‌داند و خواهان توقف بازداشت، محاکمه‌ و تهدید فعالان کارگری است.

کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری

شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۱

******************

شهناز سگوند همسر علی نجاتی به دادگاه احضار گردید

خانم شهناز سگوند همسر علی نجاتی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در روز سوم آبانماه ١٣٩١ با مراجعه به دادگستری شوش با اتهامات واهی و شناخته شده ایی که مامورین امنیتی بر علیه کارگران معترض و خانواده هایشان بکار میگیرند( تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب و...) مورد محاکمه قرار گرفت و تبرئه شد ولی اینبار با پرونده سازی دیگری مواجه شده است
١٠ روز پیش احضاریه ایی از طرف دادگاه شهرستان دزفول برای ایشان صادر گردیده و از ایشان خواسته اند در روز ٢۵ آذر ماه خود را به دادگاه انقلاب شهرستان دزفول شعبه ی٢ معرفی نماید
شاکی این پرونده پلیس اطلاعات و امنیت شهرستان شوش میباشد شهناز سگوند هیچ جرمی جز دفاع از همسر زندانی اش مرتکب نشده است و این بدیهی ترین حقوق انسانی وی می باشد
اتحادیه آزاد کارگران ایران هر گونه پرونده سازی جدید بر علیه علی نجاتی و شهناز سگوند را قویا محکوم میکند و از همه تشکلها و نهادهای کارگری میخواهد تا با اعتراضات خود اجازه ندهند این پرونده سازیها به سرانجامی برسد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران . پنجم آذرماه ١٣٩١

******************

تبرئه شهناز سگوند و ارجاع پرونده علی نجاتی به دادگاه سنندج

به گزارش رسیده، شعبه ١٠٢ دادگاه جزایی دادگستری شوش طی حکمی شهناز سگوند (همسر علی نجاتی) را از اتهامات وارده تبرئه کرد. نامبرده در تاریخ ٧ آبان به اتهام نشر اکاذیب و تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه های خارجی در رابطه با وضعیت همسرش در این شعبه محاکمه شده بود.
همچنین دادگاه انقلاب سنندج در رابطه با پرونده علی نجاتی اعلام کرده است که از آنجایی که محل وقوع جرم (خواندن آواز لری و ارتباط با کارگران در کردستان!!!) دراستان کردستان واقع است بنابراین دادگستری شوش صلاحیت بررسی این پرونده را نداشته و نامبرده بایستی در سنندج محاکمه شود. وی در تاریخ ٢٩ مهر ماه در شعبه ٢ دادیاری دادگستری شوش مورد بازپرسی قرار گرفته بود. کمیته ی هماهنگی، ضمن تبریک تبرئه ی شهناز سگوند ، این گونه اقدامات را در راستای فشار بر کارگران و فعالان کارگری دانسته و همچنین احضار علی نجاتی به اتهامات واهی را محکوم کرده و خواهان رفع هر گونه تعقیب قضائی از نامبرده و آزادی سایر کارگران و فعالان کارگری در بند می باشد.

کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

١۵ آبان ١٣٩١

******************

پنج روز پس از محاکمه علی نجاتی، همسر وی

شهناز سگوند نیز به شعبه ٢ دادگاه جزایی دادگستری شوش احضار شد

اتحادیه آزاد کارگران ایران: دیروز چهارشنبه سوم آبانماه ماه ١٣٩١ همسر علی نجاتی، خانم شهناز سگوند به شعبه ٢ دادگاه جزایی دادگستری شوش احضار شد. بر اساس این احضاریه خانم شنهاز سگوند می باید ساعت ٩ صبح روز یکشنبه هفتم آبانماه جاری در دادگاه شعبه ٢ جزایی دادگستری شوش حاضر شود تا به اتهاماتی که بر وی وارد شده است رسیدگی شود. اتهام خانم سگوند تبلیغ علیه نظام عنوان و نشر اکاذیب عنوان شده است.
اتهام تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب یک اتهام واهی و شناخته شده ای است که چندین سال است مامورین امنیتی بر علیه کارگران معترض و خانواده هایشان بکار میگیرند. شهناز سگوند هیچ جرمی جز دفاع از همسر زندانی اش مرتکب نشده است و این بدیهی ترین حقوق انسانی وی می باشد.
با احضار خانم سگوند که ٩ روز پس از محاکمه همسرش علی نجاتی، می باید در شعبه ٢ دادگاه جزایی دادگستری شوش حاضر شود بیش از پیش روشن میشود که مامورین امنیتی قصد پرونده سازی مجدد و آزار و اذیت علی نجاتی و خانواده اش را در دستور گذاشته اند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران هر گونه پرونده سازی جدید بر علیه علی نجاتی و شهناز سگوند را قویا محکوم میکند و از همه تشکلها و نهادهای کارگری میخواهد تا با اعتراضات خود اجازه ندهند این پرونده سازی به سرانجامی برسد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - چهارم آبانماه ١٣٩١

********************

بازپرسی علی نجاتی در شعبه ٢ دادگاه انقلاب شوش

به گزارش رسیده علی نجاتی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه امروز شنبه ٢٩ مهر در شعبه ٢ بازپرسی داگاه انقلاب شوش به اتهام واهی اقدام علیه امنیت ملی از طریق ارتباط با کارگران کردستان و خواندن آواز لری!! مورد بازپرسی قرار گرفت.
بعد از دفاعیات علی نجاتی، بازپرس برای وی قرار کفالت به مبلغ ده میلیون ریال صادر و نامبرده با قید کفالت آزاد گردیده است. این اقدام در حالی صورت گرفته است که بازپرس به وی ابلاغ کرده است که پرونده وی برای بررسی بیشتر به دادگاه انقلاب کردستان در سنندج فرستاده خواهد شد. لازم به ذکر است که علی نجاتی بعد از تحمل یک سال زندان به تازگی در سوم مهرماه ١٣٩١ از زندان آزاد شده است.
کمیته ی هماهنگی برای کمک ضمن محکوم کردن احضار نامبرده، چنین اتهاماتی را در راستای فشار بر کارگران و فعالین کارگری می داند و خواهان رفع اتهام از وی و همچنین آزادی بی قید و شرط تمامی کارگران و فعالین کارگری دربند می باشد.

کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

٢٩ مهر ماه ١٣٩١

********************

علی نجاتی امروز محاکمه شد

تلاش برای پرونده سازی جدید علیه علی نجاتی را قویا محکوم میکنیم
امروز شنبه ۲٩ مهر ماه، علی نجاتی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه بر اساس احضاریه ای که سه روز پیش به وی ابلاغ شده بود در شعبه اول دادیاری دادگستری شهرستان شوش حاضر شد.
در این دادگاه به علی نجاتی اعلام شد شما بر اساس مستندات سی دی ایی که بر روی پرونده همسرتان است سال گذشته به کردستان رفته و در آنجا سخنرانی کرده و ترانه حماسی و تحریک کننده "دایه دایه وقت جنگه" را خوانده اید. علی نجاتی نیز اعلام کرد ما در یک جمع بزرگ خانوادگی حضور داشتیم و در چنین جمع هایی طبیعی است که آدمها صحبت بکنند یا آواز بخوانند، اینکه جرمی نیست. در ادامه این بازجویی از سوی دادیار شعبه یک دادگستری شهرستان شوش، وی با تعیین وثیقه ده میلیون ریالی برای آزادی علی نجاتی اعلام کرد ما این سی دی را جهت تحقیقات و تکمیل پرونده به دادگستری استان کردستان خواهیم فرستاد و چنانچه دادگستری این استان قصد محاکمه شما را در آنجا نداشته باشد همینجا به پرونده شما رسیدگی خواهیم کرد.
هنوز یک ماه از آزادی علی نجاتی از زندان نگذشته است. اتهامات وارده بر علی نجاتی آنچنان یک بهانه جویی ساده انگارانه است که هیچ چیزی جز تداوم آزار و اذیت این فعال کارگری توجیه گر برگزاری چنین دادگاهی برای وی نیست. این یک پرونده سازی آشکار و ناشیانه بر علیه علی نجاتی است و ما در اتحادیه آزاد کارگران ایران، آنرا قویا محکوم میکنیم.
اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام میدارد بر پایی تشکل کارگری و اعتراض کارگران به وضعیت مشقت بار کنونی یکی از پایه ای ترین حقوق انسانی طبقه کارگر ایران است و احضار و محاکمه کارگران معترض به هر بهانه ای، خدشه ای در تلاش و مبارزه ما کارگران در دفاع از زندگی و هستی مان وارد نخواهد کرد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ٢٩ مهر ماه ١٣٩١

*********************

علی نجاتی به شعبه اول دادیاری دادگستری شوش احضار شد

علی نجاتی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه به شعبه یک دادیاری دادگستری شوش احضار شد. حدود چند هفته پیش نیز همسر علی نجاتی، خانم شهناز سگوند که در حین بازداشت و زندانی شدن علی نجاتی نسبت به این وضعیت معترض بود به اتهام واهی تبلیغ علیه نظام به همین شعبه دادیاری احضار شده بود اما با قرار کفالت آزاد گردید.
بر اساس احضاریه ای که امروز بدست علی نجاتی رسیده است وی باید تا سه روز آینده خود را به دادگاه معرفی کند. در این احضاریه با قید اینکه شما شاکی دارید از علی نجاتی خواسته شده است تا برای پاره ای توضیحات خود را به شعبه یک دادیاری دادگستری شوش معرفی کند.
علی نجاتی به جرم دفاع از حقوق خود و همکارانش علیرغم اینکه مدت یکسال را در زندان سپری کرده است و از کار خود اخراج شده با اینحال بار دیگر و تنها ٢۴ روز پس از تحمل شش ماه حبس و آزادی از زندان، به دادگاه احضار شده است.
اتحادیه آزاد کارگران ایران احضار علی نجاتی و تعقیب قضایی دیگر کارگران معترض را قویا محکوم میکند و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط کارگران دربند رضا شهابی، بهنام ابراهیم زاده، شاهرخ زمانی، محمد جرامی و عموم کسانی است که به دلیل آزادیخواهی و حق طلبی به زندان افکنده شده اند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ٢٦ مهر ماه ۱۳۹۱