افق روشن
www.ofros.com

به دستور مقامات قضایی بهنام ابراهیم زاده باید به زندان برگردد


دوستان و یاران بهنام                                                                                    یکشنبه ٢۹ اردیبهشت ۱۳۹٢

به دستور مقامات قضایی با وجو اینكه نیما درروزهای آینده بستری خواهد شد بهنام ابراهیم زاده باید به زندان برگردد.

امروز یكشنبه از دفتر دایار قاضی ناظر بر زندان اقای خدا بخشی با خانواده بهنام ابراهیم زاده تماس گرفتند كه بهنام باید ظرف این چند روز حتما به زندان برگردد این درحالی است نیما چهارم خرداد باز در بیمارستان محك كودكان بستری خواهد شد؛ با پیگیری های بهنام برای تمدید شدن مرخصی اش قاضی ناظر برزندان پرونده پزشكی نیما را مقامات پزشكی ارجاع داده تا پزشكان قانونی تشخیص بدهند كه بهنام لازم وضروری است در كنار فرزند بیمارش بماند و قرار براین شد كه چهارم خرداد پزشك قانونی در بیمارستان نیما را از نزدیك ببیند اما مقامات قضایی منتظر دستور پزشك قانونی نماندند وبا بهنام تماس گرفتند كه باید به زندان برگردد بهنام ابراهیم زاده نیز امروز تاكید كردند كه بعد از اینكه با دوستان ورفقا وفعالین كارگری عضو در كمیته پیگیری وجمعیت دفاع از كودكان مشورت وصحبت كنم بعد از چند روز غیبت به زندان بر می گردم دیگر بیش از این نمی خواهم هر لحظه وهرروز به مقامات قضایی پاسخگو باشم با اینكه نیما طی روز های اینده بار دیگرطول درما نش شروع ودر بیمارستان بستری خواهد شد اما دیگر بر می گردم با این حال این خانواده در حال حاضر به شدت تحت فشار واسترس قرار دارند.
مریضی نیما و پیدا كردن داروهای نیما برای این خانواده در نبود بهنام مطمئنن بسیار سخت ونگران كننده خواهد بود باید این خانواده را مورد حمایت های همه جانبه قرار داد و نگذاریم بهنام را به زندان برگردانند.

۲۹ اردیبهشت ماه

*******************

مرخصی موقت سیزده بدری نیما ابراهیم زاده از بیمارستان محك.

بهنام ابراهیم زاده من همچنان صدای كودكان وكارگران خواهم بود.
نیما ابراهیم زاده فرزند كارگر ووبلاگ نویس معترض زندانی بهنام ابراهیم زاده امروز بعد از ظهردر سیزده بدر موقتا از بیمارستان محك مرخص شد نیما ابراهیم زاده حدود سه ماه قبل در نبود پدرش كه در زندان اوین بند ٣۵٠ دوران حبس خود را سپری می كرد به مریضی خونی دچار ودر بیمارستان محك كودكان داراباد بستری شد نیما در تمام این مدت زیر نظر پزشكان محك بوده واین در حالی است كه پزشكان براین باورند كه طول درمان نیما بیش از سه سال به طول خواهد انجامید نیما بیش از سه ماه بود كه پیوسته در بیمارستان محك در بستر بیماری وزیر نظر پزشكان بود در حال حاضر حال عمومی نیما اگرچه وایت بدنش پایین است اما خوب است ودر محیط خانه نیز نباید كسی با وی ملاقات واز هر گونه روبوسی ودست دادن خوداری كند وتمام دستورات پزشكی را رعایت كند پدر نیما؛ بهنام ابراهیم زاده میگوید ازوقتی از زندان به مرخصی آمده ام با تمام توان ووجودم برای نجات جان نیما تلاش كرده ام ومی كنم امروز اولویت اصلی واول من نجات فرزند عزیزم است هزینه سنگینی است كه به خا طر باور واعتقادات سیاسی و فعالیت های كودكان وكارگران برمن تحمیل كردند و این به این معنا نیست كسا نی كه این وضع را برای تنها فرزندم نیمای عزیز به وجود آورده اند فراموش كنم چرا كه این وضعیت پیش آمده هیچگاه ما نع فعالیت های من نمی تواند باشد من همچنان صدای اعتراض كارگران وكودكان وزنان خواهم بود وعلیه هر گونه بی حقوقی علیه این وضع پیش آمده و مسببان فرزندم و دیگر كودكان به میدان خواهم آمد وصدای آنان خواهم بود چرا كه من درزندگی ام چیزدیگری ندارم از دست بدهم امروز مدعییان عدالت ومهرورزی باید در مقابل فرزند من ودیگر فرزندان خانواده های زندانیان سیاسی وفرزند محمد صدیق كبودوند كه اونیز به همراه چند كودك دیگر كمتر از من اسیب ندیده اند پاسخگو باشند .

به نقل از دوستان ویاران بهنام

behnamebrahimzadh.rozblog.com

*******************

سیزده بدرتان خوش

سیزده بدر ما در بیمارستان محك دركنار كودكان امروز روزی است كه عموما ایرانی ها وحتی مردمان كشورهای دور برمان روز خود را به همراه خانواده در بیرون از خانه می گذرانند روزی كه سیزده خود را به در خواهند كرد در كنار هم خواهند بود لحظه ها را خوش می گذرانند كودكان در این روز بیشترین سهم از شادی ونشا ط و تحرك را خواهند داشت دختران وپسران جوان دست در دست هم این روز را با شادی در كنار هم خوش می گذرانند پدران ومادران این مرز وبوم؛ سر زندگی وشادی كودكانشان را نظاره گر خواهند كردوغصه ها ودردها خود را دور خواهند ریخت سعی پدر ومادر ها در این روز اینه كه فرزندانشان شاد ی كنند وشاد باشند واز این روز لذت ببرند. اما سیزده بدر من كنار فرزند بیمارم نیمای عزیز كه بیش از سه ماه است اسیر تخت بیمارستان شده است باید در كنار تنها فرزندم باشم و نظاره گر كه چه زمان شادی به زندگی ما برخواهد گشت در فكر فرو می روم ویاد گذشته های نه چندان دور می افتم روزهای شادی ونشاطی كه با خانواده وفرزند عزیزم داشتیم در كنار هم خوش بودیم ما هم سیزده بدر بیرون می رفتیم وشادی می كردیم اما حالا باید با تمام توان وقدرت برای نجات جان فرزندم تلاش كنم باید او را از چنگ این بیماری مهلك نجات دهم.
من برای نجات فرزندم از همگان استمداد مطلبم .اری سیزده بد رما در بیمارستان محك داراباد تهران در كنار تخت فرزند بیمارم نیما عزیز است . بخش شیمی درمانی محك.

بهنام ابراهیم زاده سیزده فروردین ٩٢ تهران

دوستان ویاران بهنام

behnamebrahimzadh.rozblog.com

ممنون كه نوشته ها ومطلب ما را انعكاس می دهید .طی روزهای پیش رو نوشته بسیار خوبی را برایتان ارسال خواهیم كرد. با تشكر از شما عزیزان

*******************

به نقل از دوستان و یاران بهنام - یازده فروردین ٩٢

نیما ابراهیم زاده امروز یكشنبه شیمی درمانی وودر بعدازظهر تزریق خون شد. صبح وقتی بهنام به ملاقات تنها فرزندش كه بیش از سه ماه است در بستر بیماری است رفت خبر از شیمی درما نی تنها فرزندش نیما به ما داد طبقه گفته بهنام نیما كه در حال حاضردر بیمارستان محك ودر بخش شیمی درمانی بستری است امروز قبل از ظهر شیمی درمانی شد ودر بعداظهر به بدن نیما خون تزریق كردند بعد از شیمی درمانی وتزریق خون نیما در حال حاضر از شكم درد رنج می برد وكمتر میل به خوردن غذا ومایعات دارد پزشكان این وضعیت را اثرات داروهای استفاده شده می دانند وروند بهبودی نیما را طولانی مدت توصیف می كنند بهنام ابراهیم زاده درباره تمدید مرخصی اش می گوید بعد از سیزده بدر باید برای تمدید مرخصی ام به دادستانی مراجعه كنم كه همین تمدید كردنهای گاه وبیگاه استرس زیادی روی فرزند بیمارم گذاشته است چراكه هربار می خواهم برای تمدید به دادستانی مراجعه كنم نیما خیلی نگران می شود كه نكند پدرم را به زندان برگردانند ما برای نیما آرزوی بهبودی وقطع درمان كامل وبرای بهنام ودیگر زندانیان ازادی همیشگی.

به نقل از دوستان و یاران بهنام - یازده فروردین ٩٢