افق روشن
www.ofros.com

بازداشت کیانوش و کاوه گل محمدی فعال کارگری و وضعیت نامشخص محمد پورعبدالله


دانشجویان سوسیالیست                                                                                         دوشنبه ١٧ خرداد ١٣٨٩

بازداشت کاوه گل محمدی فعال کارگری و برادرش کیانوش گل محمدی توسط ماموران اطلاعات کامیاران

بنابر گزارش رسیده به سایت دانشجویان سوسیالیست روز پنجشنبه ١٣ خرداد ماموران اطلاعات و سپاه پاسداران شهر کامیاران و روستاهای گشکی و گازرخانی، کاوه گل محمدی فعال کارگری و عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل کارگری و کیانوش گل محمدی برادر ١٨ ساله اش که مشغول تحصیل هستند، از ساعت ٩ صبح تا ٦ عصر در پاسگاه روستای گازرخانی بازداشت و مورد اذیت و آزار قرار داده اند و کاوه گل محمدی را به دست کشیدن از فعالیت کارگری مورد تهدید قرار داه اند و همچنین اقدام به تفتیش موبایل کاوه گل محمدی کرده اند.
ماموران اطلاعات و سپاه از آن روز تاکنون کاوه گل محمدی فعال کارگری را چندین بار از طریق تماس تلفنی مورد تهدید قرار داده اند که از فعالیتهای کارگری دست بکشد.
ما دانشجویان سوسیالیست این اقدام ضد کارگری رژیم را محکوم و خواهان پایان دادن به هر گونه فشار بر فعالین کارگری و سایر فعالین اجتماعی و سیاسی هستیم. این اقدام زبونانه و ضد کارگری نه تنها فعالیت و تلاش فعالین کارگری برای مبارزه برای احقاق حقوق انسانی و تشکل یابی طبقاتی طبقه کارگر را مرعوب نخواهد کرد، بلکه عزم آنها را برای رهایی از قید و بند نظام سرمایه عزم تر خواهد کرد.

***********************************************************

وضعیت نامشخص محمد پورعبدالله فعال چپ دانشجویی

محمدپور عبدالله، دانشجوی مهندی شیمی دانشگاه تهران، با گذشت حدود یک سال و نیم از دوران بازداشت، همچنان در زندان قزل حصار به سر می برد.
این فعال چپ دانشجویی که دردادگاه بدوی به شش و در دادگاه تجدیدنظر به سه سال زندان محکوم شده است.
به گفته یکی از خانواده محمد پور عبدلله "چند روز دیگر، یک سال و نیم از بازداشت محمد می گذرد. در این مدت محمد را در زندان قزل حصار نگه داشته اند. زندانی که اساسا متعلق به زندانیان عادی و مجرمان خطرناک است. حتی یک بار هم به محمد اجازه مرخصی نداده اند. وضع این زندان آنقدر آشفته است که تاکنون اصلا چنین فرمی به دست محمد نرسیده است."
وی اضافه کرد: "با کمک وکیل محمد به دنبال این هستیم که زمینه آزادی مشروط وی را فراهم کنیم."

سایت دانشجویان سوسیالیست