افق روشن
www.ofros.com

دستگیری بهنام ابراهیم زاده از فعالین کارگری در ٢٢ خرداد


دانشجویان سوسیالیست                                                                                        دوشنبه ٢۴ خرداد ١٣٨٩

بهنام ابراهیم زاده فعال کارگری و عضو کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل آزاد کارگری روز شنبه ٢٢ خرداد در تهران دستگیر و به زندان اوین منتقل شده است.
بنابه گزارش رسیده به سایت دانشجویان سوسیالیست، بهنام ابراهیم زاده فعال کارگری، که تا دیشب خانواده اش از وضعیت وی بی خبر بودند، امروز از بهداری زندان اوین با برادرش در اشنویه تماس گرفته و از بازداشتش در روز ٢٢ خرداد در شهر تهران توسط نیروهای امنیتی رژیم خبر داده است. به گفته وی هنگام دستگیری و بازداشتش در زندان به شیوه وحشتناکی مورد ضرب وشتم قرار گرفته، که بد جوری زخمی و دو تا از دنده هاش شکسته است که به گفته وی در وضعیت وخیمی در زندان بسر میبرد.
گفتنی ست که بهنام ابراهیم زاده کارگر لوله سازی پلی تکنیک شورآباد شهر ری است، که سال پیش (٨٨) هم در ١ مه روز جهانی کارگر هنگام برگزاری مراسم در پارک لاله تهران، (که به مناسب روز جهانی کارگر، کارگران وفعالین کارگری، دانشجویی و زنان اقدام به برگزاری مراسمی کردند که از سوی نیروهای حامی سرمایه مورد هجوم قرار گرفت و صدها تن از آنان را دستگیر و روانه زندان شدند)، دستگیر شده بود و تاکنون هم دادگاهی وی به اتمام نرسیده و هنوز هم از سوی دادگاه رژیم مورد تعقیب قرار گرفت است.
لازم به ذکر است که پدر و برادرش هم که در شهر اشنویه سکونت دارند، از سال پیش تاکنون ٢ بار از سوی نیروهای اطلاعاتی و امنیتی به بهانه های واهی دستگیر و بعدا آزاد شدند.

دانشجویان سوسیالیست دانشگاههای ایران

٢۴ خرداد ١٣٨٩

www.socialist-students.blogfa.com