افق روشن
www.ofros.com

خبرهای متناقض در مورد بازداشت و عدم دستگیری محمد اشرفی


ح.کیانی - دانشجویان سوسیالیست                                                                              پنجشنبه ٣ تیر ١٣٨٩


قابل توجه تمامی رفقا

من چهار روز پیش خبر احضار محمد اشرفی به بازپرسی شعبه سه دادگاه انقلاب را ارسال کردم ولی ننوشتم که ایشان دستگیر شده است و هنوز ایشان دستگیر نشده است و امروز ٣/۴/١٣٨٩ است.
لازم به توضیح است که محمد اشرفی خود را به دادگاه یا بازپرسی معرفی نکرده است. از تمامی رفقا می خواهم این موضوع را اطلاع رسانی کنند

ح.کیانی - ٣/۴/١٣٨٩

--------------------

محمد اشرفی فعال کارگری و عضو کمیته پیگیری بازداشت شد
دانشجویان سوسیالیست                                                                                         چهارشنبه ۲ تیر ١٣٨٩

بنابر گزارش رسیده به سایت دانشجویان سوسیالیست، محمد اشرفی فعال کارگری و عضو کمیته پیگیری پس از آنکه در تاریخ ٣١/٣/١٣٨٩ به شعبه ٣ بازپرسی دادگاه انقلاب احضار و و در روز سه شنبه پس از مراجعه به شعبه مذکور، دستگیر و به مکان نامعلومی انتقال داده شده است.
بنابر گزارش دریافتی در تاریخ ٣١/٣/١٣٨٩ محمد اشرفی عضو کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل کارگری از طریق تلفنی به شعبه ٣ بازپرسی دادگاه انقلاب احضار شد که باید خود را روز سه شنبه ١/۴/١٣٨٩ به شعبه فوق معرفی کند احضار فوق مربوط به پرونده ٢٢بهمن این فعال کارگری است.
محمد اشرفی پس از آنکه روز سه شنبه مورخ ١/۴/١٣٨٩ به شعبه ٣ بارسی دادگاه انقلاب مراجعه کرده بود، دستگیر و از آنجا به مکان نامعلومی انتقال داده شده است. بنابر گزارشات دریافتی تاکنون از سرنوشت و مکان نگهداری وی خبری در دست نیست.
لازم به ذکر است محمد اشرفی پیش تر در پی مراسم بزرگداشت روز جهانی کارگر در پارک لاله در سال ٨٨ بازداشت شده بود و پیش تر بابت این اتهام به تحمل یکسال حبس تعزیری از سوی دادگاه انقلاب شهر تهران محکوم شده بود.
خبر دستگیری محمد اشرفی در حالیست که طی روزهای اخیر فعالین کارگری از سوی نیروهای امنیتی و حامیان سرمایه تحت فشارهای شدید قرار گرفته اند، که تعدادی از فعالین کارگری به بهانه های واهی و مختلف روانه بازداشت و زندانهای نگهبانان سرمایه میشوند و بیش از همیشه تحت فشار و تهدید قرار میگیرند.