افق روشن
www.ofros.com

پروژه تعیین حداقل مزد كارگران در سال ٨٩ و اخراج در كروز و پایاسیستم

ایلنا - ایران خبر                                                                                   سه شنبه ٢۴ آذر ۱٣٨٨


پروژه تعیین حداقل مزد كارگران در سال ٨٩ کلید خورد

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی بررسی های مربوط به تعیین حداقل مزد سال ١٣٨٩ را آغاز کرده است.
منوچهر اقبالی درگفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به این سوال که آیا تاکنون به رقم مشخص رسیده اید، گفت: هنوز به رقم مشخصی نرسیده ایم چون خیلی زود است.
وی با انتقاد ازشورای عالی کار گفت: در سال جاری هیچ دعوت نامه رسمی از من برای حضور در جلسات این شورا انجام نگرفته است. اقبالی در پاسخ به این سوال که گویا شورای عالی کار در سال جاری چند جلسه برگزار کرده است پس چرا از شما دعوت نشده است افزود: من نمی دانم از مسوولان وزارت کار و امور اجتماعی بپرسد.

---------------------------------------

اخراج ١۵ كارگر شركت خودرو سازی كروز

شركت خودرو سازی كروز ١۵ نفر از كارگران خود را اخراج كرد. بنا بر اظهارات یكی از كارگران هر ١۵ كارگر بیش از ۵ سال سابقه كار دارند. این كارگران به دلیل عدم فروش وتقاضا ودر ناتوان بودن در پرداخت حقوق ومزایا با پرداخت سالی یك ماه سنوات اخراج شده اند . این كارگران اخراجی به اداره كار غرب جهت برقراری بیمه بیكاری دادخواستی را تنظیم كردند.

اخراج ١۵ كارگر ازشركت پایا سیستم

شركت پایاسیستم یكی از بزرگترین وقویترین شركتها در زمینه تولید تجهیزات شبكه مخابراتی وكامپیوتری , ١۵ نفر از كارگران خود را اخراج كرد. این شركت اخراج كارگران را كم بودن فروش و عدم تقاضا و ناتوانی در پرداخت حقوق ومزایا بیان نمود .

آژانس ایران خبر - ٢۴/٩/١٣٨٨