افق روشن
www.ofros.com

وضعیت شهابی بسیار وخیم شده است


دریافتی خبر شماره ٣                                                                                         پنجشنبه ١٨ آذر ١٣٨٩

بر اساس خبری که به تایید خانواده ی رضا شهابی رسیده است ،رضا هم اکنون در وضعیت بسیار وخیمی از لحاظ جسمی قرار گرفته است تا جایی که برای ملاقات با خانواده اش با کمک دو هم بندی اش و در حالی که او را کشان کشان راه میبرده اند ،به کابین شیشه ای مکالمه ی تلفنی اورده شده است.
در روزهای پیش رضا در اثر ضعف شدید بارها زمین خورده است و در نواحی از بدنش دچار کوفتگی شده است و یک پایش نیز به سختی اسیب دیده تا جایی که برای گام برداشتن با کمک نفر کمک کننده به شدت میلنگد. در اثر اعتصاب غذا چند بار حال رضا رو به وخامت گذاشته است و مامورین سعی کرده اند به او سرم تزریق کنن و دارو بخورانند اما رضا با مقاومت از این کار ممانعت به عمل اورده است.
تا کنون چند تیم از مامورین امنیتی از او درخواست شدید کرده اند تا دست از اعتصاب غذا بردارد تا آنان به پرونده ی وی رسیدگی کنند اما رضا شهابی اعلام کرده است تا سر حد از دست دادن جانش دست از اعتصاب بر نخواهد داشت.
اعضای خانواده ی رضا در ملاقاتی که در ساعت ١١ صبح پنجشنبه ١٨ آذر ،با وی انجام داده اند پیام افراد و تشکل های مختلف جنبش کارگری را به رضا اعلام کرده اند که به درخواست آنان دست از اعتصاب غذا بردارد و یا حداقل اعتصاب را به صورت تر ادامه دهد .اما رضا در حالی که به سختی سخن میگفته است ، با ابلاغ سلام به همه ی دوستان و آشنایان و فعالین جنبش کارگری اعلام کرده است تا زمانی که وی را آزاد نکنند دست از اعتصاب غذای خشک بر نخواهد داشت.اعضای خانواده ی رضا به دلیل مواجه شدن با وضعیت بسیار دردناک و وخیم رضا پس از ملاقات تا مدتی قادر به سخن گفتن نبوده اند.
رضا شهابی کارگر زندانی اکنون به مدت ٦ ماه است که در بند ٢٠٩ زندان اوین محبوس است و به مدت دو ماه است که علیرغم تودیع وثیقه ۶٠ میلیون تومانی توسط خانواده اش ،آزاد نشده است و هم اکنون سلامت جسمی و جانی اش به شدت در معرض تهدید میباشد.

دریافتی خبر شماره ٣ - پنجشنبه ١٨ آذر ماه ٨٩