افق روشن
www.ofros.com

!کارگران «ایران مال» و ٧ ماه زندگی بدون مزد


کارگران و کارکنان                                                                                              شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹٧ - ۴ آگوست ۲۰۱٨

سرمایه داران با ثروت های بادآورده و غیر قابل تصور در پروژه های تریلیونی شان که با بهره برداری از نیروی کارِ کارگران و سایر کارکنان مزدبگیر که همچون برده از گردۀ آنان کار بدون مواجب می کشند، قرار است تا کجا این چنین چپاولگری و یکه تازی کنند و تا چه وقت به بهای تباهی زندگی هزاران انسان اجیر شده به انباشت سرمایه بپردازند؟ جنون سرمایه گذاری در کشوری صورت می گیرد که نظام سرمایه داری و مسئولان غارتگرش بحران اقتصادی، تورم افسارگسیخته، فقر و بیکاری را به مردم زحمتکش تحمیل کرده اند و با دروغ و نیرنگ سیاست ریاضتی را بر ما تحمیل می کنند. ریاضت اقتصادی برای ما و سرمایه و ثروت نجومی برای آنها! این است «عدالتی» که سرمایه داران ِ دین پناه برای ما به ارمغان آورده اند. «ایران مال» را باید به عجایب هفت گانه دنیا اضافه کرد: پروژه ای که در آن سرمایه گذاری هزاران میلیاردی می شود در زمینی به مساحت ده ها هکتار انجام شده است. بیش از ٥ هزار کارگر در «ایران مال» بدون پرداخت مزدشان استثمار می شوند. این نظمی است که در پروژۀ ایران مال و اکثر پروژه های اقتصادی دیگر اعمال می گردد. ما به این نظم ظالمانه معترض هستیم و تصمیم گرفته ایم که با دست از کار کشیدن و اعلام اعتصاب برای گرفتن ٧ ماه مزد خود این نظم را برهم بزنیم.
پروژۀ بزرگ «ایران مال» (بازار بزرگ ایران) واقع در نزدیکی چیتگر (برِ اتوبان همت)، با زیربنایی بیش از یک میلیون و ششصد متر مربع و سرمایه گذاری بالغ بر ٦۰ هزار میلیارد (تا کنون)، در جهت رقابت با «مال» های خاورمیانه به عنوان بزرگترین «مال» شکل گرفته است. این پروژۀ عظیم به نام «علی انصاری» سرمایه دار اصلی «بانک آینده» کار می کند و همان پروژه ای است که چندی پیش در پی دپوی ٢٥۰۰ ماشین «اپتیما» و بسیاری درگیری های درونی بر سر مالکیت آن و ... توجه بسیاری را به خود جلب نمود.
سرمایه داران «ایران مال» در این پروژه عظیم تجاری بیش از ٥۰۰۰ نفر نیروی کار را به خدمت گرفته اند و این در حالی است که کارگران و سایر کارکنان را مدت های طولانی ۴ تا ٧ ماه از دریافت مزد و مزایای شغلی محروم ساخته اند. علیرغم اعتراضات و تجمعات مکرر کارگران نسبت به عدم پرداخت حقوق های معوقه و شرایط غیر قابل تحمل زندگی خود، مدیریت و مسئولان نه گوش شنوایی دارند و نه ذره ای توجه به ابتدایی ترین حقوق آنان می کنند. این وضعیت غیر انسانی در حالی به کارگران تحمیل می گردد که «ایران مال» با صرف هزینۀ بسیار بالا تبلیغات وسیعی را جهت برپایی نمایشگاه در اوایل شهریور ماه جاری به راه انداخته است! کارگران و کارکنان که دیگر حتی در تأمین هزینۀ اولیه خورد و خوراک خود عاجز مانده اند و به دلیل نپرداختن اجاره سرپناهشان زیر فشار مالکان و تهدید به تخلیه محل سکونت خود، پرس گردیده اند، اعتصاب و خواباندن کار را تنها راه پیش روی خود قرار داده و تصمیم گرفته اند از هفتۀ آینده دست از کار بکشند.

کارگران و کارکنان مزدبگیر پروژۀ ایران مال

مرداد ماه ۱٣٩٧

آذرخش