افق روشن
www.ofros.com

ویژه نامه روز شمار اعتراضات کارگری

از اول تا بیست ودوم بهمن ماه ۱۳۹٦

اخبار و گزارشات کارگری                                                                                  یکشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹٦ - ۱۱ فوریه ۲۰۱٨

روزشمارمبارزات کارگران در راه دست یابی مطالباتشان از اول تا بیست ودوم بهمن ماه ۱۳۹٦:
* اول بهمن ماه:
١- ادامه اعتراضات کارگران کارخانه کیان کرد باتجمع در جاده ملایر به اراک
٢- اعتصاب متحدانه کارگران کارخانه کاغذ پارس در هفت تپه دومین روز خود را پشت سر گذاشت
٣-تجمع اعتراضی کارگران شهرداری منطقه2زنجان نسبت به واگذاری به بخش خصوصی
۴- تجمع کارگران کارخانه «های لنت»خرم آباد دراعتراض به بلاتکلیفی شغلی وعدم پرداخت ماه ها حقوق مقابل اداره کل کار
۴- تجمع اعتراضی کارگران جنگلبانی نسبت به عدم پرداخت ماه حقوق مقابل سازمان جنگل‌ها در چالوس
۵- تجمع اعتراضی کارگران اخراجی کارخانه سیمان دهلران مقابل استانداری چهارمحال و بختیاری
٦- تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته کارخانه کیان تایر در مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت علیرغم حضور سنگین نیروهای گارد ویژه برگزار شد
٧- طوماراعتراضی جمعی از معلمان مشهد نسبت به عدم پرداخت مطالباتشان

* دوم بهمن ماه:
٨- اعتصاب وتجمع کارگران محور گستر جهاد نصر دراعتراض به عدم پرداخت8ماه حقوق مقابل شرکت
٩- تجمع اعتراضی معلمان مدارس غیردولتی یزد نسبت به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی مقابل استانداری
١٠- پایان اعتصاب دو روزه کارگران کارخانه کاغذسازی پارس درهفت تپه

* سوم بهمن :
١١- کارگران کارخانه کیان کرد با ادامه اعتصاب وتجمعات اعتراضی عزم راسخشان رابرای احقاق حقوقشان بنمایش گذاشتند
١٢- تجمعات اعتراضی گسترده کارگزاران صندوق بیمه کشاورزی سراسرکشوردر تهران
١٣-معلمان مدارس غیردولتی یزد با تجمع مقابل استانداری برای دومین روز متوالی پاسخ وعده های توخالی مسئولان طراز اول استان رادادند
١۴-اعتصاب کارگران گروه ملی فولاد اهواز
١۵- اعتصاب کارگران شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان دراعتراض به عدم پرداخت3ماه حقوق
١٦- تجمع اعتراضی کارگران پروژه محور مواصلاتی سروستان-خرامه نسبت به عدم پرداخت ٩ ماه حقوق مقابل فرمانداری سروستان

* چهارم بهمن ماه:

زنده وجاوید باد خاطره بخون خفتگان ۴ بهمن ١٣٨٢ شهربابک

روز چهارم بهمن ماه ١٣٨٢ ،نیروهای امنیتی- نظامی دولت هشتم(دولت اصلاحات) بر روی تجمع اعتراضی کارگران اخراجی مس خاتون آباد وخانواده هایشان آتش گشودند وجمعی ازمعترضین بخون درغلطیدند و۴ کارگر (جاویدی، ریاحی، مومنی و مهدوی) ویک نوجوان (پورامینی) جان باختند.

یادشان گرامی باد

١٧- دومین روز اعتصاب متحدانه ٣۵٠٠ کارگر گروه ملی فولاد آهواز
١٨- تجمع اعتراضی کارگران کارخانه کاشی اصفهان نسبت به بلاتکلیفی شغلی مقابل استانداری
١٩- معلمان مدارس غیردولتی یزد درسومین روز اعتراضشان مقابل دادگستری اجتماع کردند
٢٠- تجمع اعتراضی دوباره کارگران بازنشسته کارخانه کیان تایر مقابل وزارت صنعت اینبار همراه با خانواده
٢١- تجمعات اعتراضی دستفروشان اردبیل نسبت به یورش به آنها وجمع آوری بساطشان توسط ماموران شهرداری مقابل ساختمان شورای شهر

* پنجم بهمن ماه:
٢٢- در سومین روز اعتصاب کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران، آنان رسما تهدید به اخراج شدند
٢٣- تجمعات اعتراضی دامنه دار کارگران قندممسنی نسبت به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی مقابل کارخانه
٢۴- تجمع اعتراضی کارگران کارخانه کاشی نیلونسبت به بلاتکلیفی معیشتی وشغلی مقابل اداره کار نجف آباد
٢۵- اقدام به خودکشی کارگر کارخانه کاشی اصفهان
٢٦- فراخوان شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران برای شرکت درتجمع ٨ بهمن بازنشستگان مقابل مجلس
٢٧-تجمع اعتراضی فرهنگیان استان زنجان نسبت به عدم تحویل مسکن فرهنگیان و وعده های توخالی مسئولین طراز اول استان مقابل استانداری زنجان

* ششم و هفتم بهمن ماه :
٢٨-کارگران کارخانه کیان کرد مصمم به ادامه اعتصاب برای دستیابی به مطالباتشان
٢٩-تجمع اعتراضی کارگران گروه صنعتی فولاد آذربایجان‌غربی نسبت به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی و وعده های توخالی مسئولین طراز اول استان مقابل استانداری آذربایجان غربی برای چندمین بار
٣٠- اعتصاب وتجمع کارگران راه آهن زنجان دراعتراض به عدم پرداخت ٢ ماه حقوق مقابل ساختمان راه آهن
٣١- اعتصاب وتجمع اعتراضی کارگران شهرداری بروجرد دراعتراض به عدم پرداخت8ماه حقوق
٣٢- دومین تجمع اعتراضی کارگران اخراجی کارخانه سیمان دهلران مقابل استانداری چهارمحال و بختیاری
٣٣- تجمع اعتراضی کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه نسبت به وضعیت نامعلوم پروژه‌های مسکونی سپیدار ٢ و٣ مقابل ساختمان شهرداری تهران
٣۴- اعتراض رسانه ای کارگران پیمانکاری مخابرات مشهد نسبت به بالا کشیدن بخشی از چندرغاز حقوقشان توسط شرکت خدمات اول تحت لوای جریمه

* هشتم بهمن ماه:
٣۵- کارگران اعتصابی راه آهن شمال شرق با تجمع راه قطارهای تهران – مشهد را بستند
٣٦- کارگران شهرداری بروجرد دردومین روزاعتراضشان* نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق دست به تجمع خانوادگی زدند
٣٧- کارگران کارخانه کاشی نیلودرادامه اعتراضاتشان مقابل استانداری اصفهان تجمع کردند
٣٨- تجمع اعتراضی کارگران کارخانه فولاد آلیاژی ایران نسبت به سن بازنشستگی مشاغل سخت وزیان آور مقابل استانداری یزد
٣٩- تجمع اعتراضی کارگران قراردادی اداره کل راهداری و حمل و نقل استان کهگیلویه و بویراحمد نسبت به نداشتن امنیت شغلی وشرایط کاری مقابل استانداری
۴٠- تجمع کارگران و کارمندان میراث فرهنگی خوزستان دراعتراض به عدم پرداخت4ماه حقوق
۴١- بازداشت یک بازنشسته لشگری معترض

* نهم بهمن ماه:
۴٢- کارگران کمباین سازی تبریز پس از دوماه ونیم اعتصاب اداره امور کارخانه را بدست گرفتند
۴٣- ادامه تجمعات اعتراضی کارگران شهرداری بروجردنسبت به عدم پرداخت ٨ ماه حقوق برای سومین روز متوالی
۴۴- تحریم غذای کارگران پیمانکاری پتروشیمی فجردراعتراض به عدم پرداخت همسان مطالبات
۴۵- ادامه اعتراضات کارگران کارخانه صابون‌سازی یاس خرمشهربرای پرداخت مطالباتشان
۴٦- تجمعات اعتراضی کارگران غار علیصدر نسبت به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی
۴٧- استعفای دسته جمعی کارکنان آموزش و پرورش آغاجری دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها مطالبات
۴٨-تهدید به اعتصاب دوباره کارگران شهرداری بوشهر دراعتراض به عدم پرداخت مطالبات

* دهم بهمن ماه:
۴٩- دهمین روز اعتصاب کارگران راه آهن دورود دراعتراض به عدم پرداخت ٣ ماه حقوق و۴ ماه حق بیمه و نداشتن امنیت شغلی
۵٠-اعتصاب کارگران کارخانه روغن نباتی جهان زنجان دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه
کارگران کارخانه روغن نباتی جهان زنجان: حق و حقوق پرداخت نشود، تولید نمی‌کنیم
۵١-تجمع کارگران کارخانه کیان‌کرد مقابل فرمانداری ملایردرهیجدهمین روز اعتصاب نامحدودشان
۵٢- کارگران شهرداری بروجرد درچهارمین روز اعتصاب وتجمعات اعتراضیشان سفره خالی جلوی ساختمان مرکزی شهرداری پهن کردند
۵٣- تجمع اعتراضی کارگران شهرداری یاسوج نسبت به عدم پرداخت ماه مطالبات مقابل شورای شهر
۵۴- ادامه تجمعات اعتراضی کارگران کارخانه قند ممسنی نسبت به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی
۵۵-تجمع دوباره کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در اعتراض به وضعیت نامعلوم پروژه‌های مسکونی سپیدار ٢ و٣ مقابل ساختمان شهرداری تهران

* یازدهم بهمن ماه:
۵٦-کارگران نیشکر هفت تپه از صبح امروز دست به اعتصاب زده اند
۵٧-اعتصاب کارگران کارخانه ماشین سازی تبریز
۵٨-پنجمین روز اعتصاب وتجمع اعتراضی کارگران شهرداری بروجرد
۵٩- تجمع اعتراضی کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در اعتراض به وضعیت نامعلوم پروژه‌های مسکونی سپیدار ٢ و٣ مقابل ساختمان شهرداری تهران برای سومین بار

* دوازدهم بهمن ماه:
٦٠- اعتصاب متحدانه کارگران شرکت نیشکر هفت تپه دومین روز خود را پشت سر گذاشت
٦١- ششمین روز اعتصاب وتجمع کارگران شهرداری بروجرد
٦٢- تجمع اعتراضی کارگران اخراجی خشمگین شرکت نفت گچساران با خانواده مقابل فرمانداری
٦٣- تجمع اعتراضی کارگران شرکت جنگل شفارود نسبت به عدم پرداخت5ماه حقوق

* سیزدهم بهمن ماه:
٦۴- سومین روز اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه

* چهاردهم بهمن ما:
٦۵- چهارمین روز اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه متحدانه ادامه دارد
٦٦- چهارمین تجمع اعتراضی کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه نسبت به وضعیت نامعلوم پروژه‌های مسکونی سپیدار ٢ و٣ مقابل شهرداری تهران

* پانزدهم بهمن ماه:
٦٧- تهاجم وحشیانه نیروهای گارد ویژه و انتظامی به کارگران اعتصابی شرکت نیشکر هفت تپه
٦٨- کارگران پست های فشار قوی برق سراسرکشوربرای باری دیگردراعتراض به عدم تبدیل وضعیت مقابل وزارت نیروتجمع کردند
٦٩- تجمعات اعتراضی دامنه دارکارگران شهرداری آبادان نسبت به عدم پرداخت ٦ ماه حقوق وحق بیمه
٧٠-بیست وسومین روزاعتصاب کارگران کارخانه کیان کرد
٧١- تجمع اعتراضی خانواده های کارگران جان باخته نفتکش سانچی مقابل شرکت ملی نفتکش
٧٢- تجمع اعتراضی کارگران طرح انتقال آب سد سیازاخ دیواندره نسبت به عدم پرداخت ١٠ماه حقوق مقابل استانداری کردستان
٧٣- ادامه تجمعات اعتراضی کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه نسبت به وضعیت نامعلوم پروژه‌های مسکونی سپیدار ٢ و٣ مقابل شهرداری تهران

* شانزدهم بهمن ماه:
٧۴-ازسرگیری اعتراضات کارگران کارخانه هپکو نسبت به نداشتن امنیت شغلی،عدم پرداخت مطالبات و وعده های توخالی مسئولین طراز اول کشور واستان مرکزی
٧۵-گزارش تکمیلی ششمین روز اعتراض و اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه
٧٦-اعتصاب وتجمع همزمان کارگران کارخانه چوکا وشرکت جنگل شفارود در اعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق
بازداشت یکی از خبرنگاران حین تهیه گزارش ازتجمع کارگران شرکت جنگل شفارود
٧٧-تجمع اعتراضی کارگران کارخانه رنگین‌نخ نسبت به عدم پرداخت مطالبات مقابل استانداری سمنان
٧٨-اعتصاب وتجمع اعتراضی کارگران پیمانکاری کارخانه ماشین سازی اراک نسبت به عدم پرداخت4ماه حقوق مقابل استانداری مرکزی
٧٩-ادامه اعتراضات خانواده های کارگران جان باخته نفتکش سانچی با تجمع مقابل مجلس
٨٠-ششمین تجمع اعتراضی کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه نسبت به وضعیت نامعلوم پروژه‌های مسکونی سپیدار ٢ و٣ مقابل شهرداری تهران
٨١-از اعتراضات کارگران پیمانکاری پتروشیمی های مستقر در منطقه ویژه اقتصادی بندرامام چه خبر؟

* هفدهم بهمن ماه:
٨٢-کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در هفتمین روز اعتصاب مانع خروج تریلی های حامل شکر از کارخانه شدند
٨٣-تجمع اعتراضی کارگران کارخانه کیان تایر نسبت به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی مقابل وزارت صنعت‌، معدن و تجارت برای باری دیگر
٨۴-از سرگیری اعتصاب وتجمع کارگران سد شفارود دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق و وعده های توخالی مسئولین طراز اول شهرستان رضوانشهر
٨۵-اعتراض ماموران کنترل و نظارت شرکت آتی شهر هوشمند (C_pay) ایرانیان وابسته به سازمان همیاری شهرداری شیراز
٨٦-تجمعات شبانه روزی کارگران کارخانه پی وی سی ایران برای دستیابی مطالباتشان
٨٧-تجمع اعتراضی کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه نسبت به وضعیت نامعلوم پروژه‌های مسکونی سپیدار ٢ و٣ مقابل شهرداری تهران برای هفتمین بار

* هیجدهم بهمن ماه:
٨٨-فراخوان کارگران بازنشسته کارخانه کیان تایر برای تجمع
٨٩-کارگران شرکت نیشکر هفت تپه بدنبال هفت روز اعتصاب، پس از تکمیل پرداخت حقوق آبانماه و تعهد کارفرما به پرداخت حقوق آذر ماه در روز دوشنبه آینده به اعتصاب پایان دادند
٩٠-تجمعات اعتراضی کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه نسبت به وضعیت نامعلوم پروژه‌های مسکونی سپیدار ٢ و٣ مقابل شهرداری تهران دارد
٩١-داود رفیعی کارگر اخراجی شرکت پارس خودرو که در اعتراض به فساد در وزارت کار در رابطه با اخراج خود با دختر خردسال اش اعتراضی آرام داشت.با تهاجم ماموران برای جلوگیری از اعتراض اش مواجه شد

* نوزدهم بهمن ماه:
٩٢-اعتصاب کارگران کارخانه آرمان شفق دراعتراض به عدم پرداخت چندماه حقوق وحق بیمه چهارمین روز راپشت سرگذاشت
٩٣-تجمع اعتراضی کارگران اخراجی کارخانه سامان کاشی بروجرد نسبت به عدم پرداخت مطالبات مقابل فرمانداری
٩۴-زمزمه اعتصاب در میان کارگران شرکت کشت و صنعت میان آب

* بیستم بهمن ماه:
٩۵-تجمع و اعتراض جمعی ازفارغ التحصیلان بیکار شوش در مقابل نیشکر هفت تپه

* بیست ودوم بهمن ماه

اخبار و گزارشات کارگری

akhbarkargari2468@gmail.com