افق روشن
www.ofros.com

...مجموعه اخبار، گزارشات، اطلاعیه ها و


انجمن کارگران برق و فلزکار                                                                                  دوشنبه ۱٦ مرداد ۱۳۹٦ - ٧ اوت ۲۰۱٧

با دفاع از مبارزات شجاعانه کارگران هفت تپه و فولاد اهواز اتحاد و هبستگی خود را تعمیق و گسترش بخشیم

کارگران مبارز هفت تپه ماه ها است مبارزات خود را برای گرفتن حقوق غصب شده از جمله حقوق های به تعویق افتاده چندین ماهه به پیش می برند. این کارگران چه در گذشته و چه هم اکنون شیوه های مدرن و کارسازی در جریان مبارزات و اعتراضات خود تجربه کرده و حالا به سنتهای ارزشمندی در جنبش کارگری ایران تبدیل گشته اند. به همراه داشتن خانواده های خود در تجمعات اعتراضی خیابانی که علاوه بر تقویت صفوف رویاروئی با کارفرمایان و حامیان آنان، در جلب حمایت های عمومی نقش بسزائی داشته اند و همچنین دفاع از رهبران بازداشتی خود که تا آزادی آنها کوتاه نیامده اند، از جمله تجارب کارگران هفت تپه هستند.
علاوه بر کارگران هفت تپه، تقریبا به طور همزمان کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران (کارخانه ای که سه هزار میلیارد تومان آن اختلاس و غارت شد) چندین روز متوالی در اعتراض به عدم پرداخت سه ماه دستمزد و تعطیل شدن خط تولید این کارخانه دست به اعتصاب زده اند. این کارگران نیز مانند کارگران هفت تپه از سنت همراهی کردن خانواده ها و کشاندن مبارزاتشان به بیرون از کارخانه، به حق استفاده کرده اند. اعتصاب ۱۹ روزه ماههای بهمن و اسفند سال قبل و تجمع با همراهی خانواده های آنها در مقابل استانداری نمونه موفقی بود که کارگران توانستند بخشی از حقوق معوقه خود را دریافت کنند.
حالا به خاطر تجارب موفقی که این کارگران بخصوص کارگران هفت تپه در جریان مبارزات طولانی و مداوم خود کسب کرده اند و حاضر به تسلیم و سکوت در برابر گرو گرفته شدن ( غصب حقوق) حقوقشان توسط کارفرمای تحت حمایت دستگاه قضائی و پلیس نیستند، دستگاه قضائی، پلیس و دیگر نیروهای ضد کارگر و حامی بی چون و چرای کارفرمایان به عبث تنها راه چاره را در یازداشت و اخراج رهبران اعتراضات یافته و سراسیمه برای ایجاد رعب و وحشت اقدام به بازداشت دسته جمعی آنان می کنند.
بازداشت بیش از ۵۰ کارگر که تنها خواستشان دریافت دسترنج ماه ها زحمتی است که از قبل کشیده اند، قبل از هر چیز نشانه عمق بحران و فلج کامل اقتصادی در سایه دزدیها،اختلاس ها و چپاول ها است که این گونه صاحبان قدرت و ثروت را در پرداخت چندرغاز حقوق چهاربرابر زیر خط فقر کارگران ناتوان ساخته است.
موفقیت هر اعتصاب و اعتراض کارگری تأثیر مستقیم در بهبود شرایط کار و زندگی همه بخش های طبقه کارگر دارد. دفاع از اعتراض هر بخشی از کارگران، راه ایجاد اتحاد مستحکم تر و ایجاد تشکل های سراسری و قدرتمند را بر روی ما خواهد گشود. امروز این موقعیت را کارگران هفت تپه و فولاد اهواز در برابر ما گذاشته اند. با تمام قدرت از کارگران هفت تپه و فولاد اهواز و هر تجمع و اعتراض کارگری دیگر دفاع کنیم.

انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه - ۱۳۹٦/۵/۱٦

***********

«کار یا بیمه بیکاری» پاسخ سر راست کارگران به طرح کارورزی

طرح اعمال بیگاری بر کارگران تحصیل کرده و جوان مدتی است توسط دولت به اجرا گذاشته شده است تا از این طریق منبع عظیمی از تولید سود و سرمایه به طور رایگان در اختیار اربابان صاحب کارخانه و ابزار تولید قرار گیرد. طرح قرون وسطائی کاروزی اشتغال جوانان (کاج) یا به بیان  ساده تر طرح بیگاری کشیدن دوران اشرافیت فئودالی، آخرین طرح مرسوم دوره های پیشا    سرمایه داری به اجرا گذاشته شده تا به امروز در ایران است که چپاول تتمه و آخرین رمق های     ده ها میلیون انسان محروم و فعلا شاغل با دستمزد چهار برابر زیر خط فقر و همچنین نیروی مفت و مجانی تازه نفس انسان های سرگردان جویای کار را هدف قرار داده تا با آن حرکت چرخ تولید سیستم اقتصاد بحران زده را چند صباحی دیگر لنگان، لنگان ادامه دهند. قبل از این طرح، طرح هائی دیگری در قالب قانون، بخشنامه و دستوالعمل های چپاولگرانه و ضد کارگری دیگری نظیر حذف کارگران شاغل در کارگاه های با تعداد کارگر زیر ده نفره از شمول قانون ضد کارگری جاری قانون کار، تفاهمنامه  میان سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار در سال ۱۳۸۴ که کارگران مراکز کارگری دارای ماهیت غیر مستمر مانند کارگران پروژه ای که اتفاقا ناچار به کار در سخت ترین و نا امن ترین شرایط کار و زندگی اردوگاهی ای که در پروژه های ایران رایج است و مورد بیشترین میزان بهره کشی و استثمار قرار می گیرند را از دریافت بیمه بیکاری بعد از اخراج محروم ساخت، طرح دوران پیشه وری ماقبل ظهور صنعت مدرن استاد شاگردی به بهانه رونق تولید برای ایجاد اشتغال نیز تصویب و به اجرا گذاشته شدند تا حاصل آن امروز برای کارگران فقر و فلاکت و بیکاری و بلایای ناشی از آن باشد و در ازای آن منابع عظیم ثروت برای دزدی ها و اختلاس های پی در پی هزاران میلیارد تومانی در خدمت چپاولگران و غارتگران ایجاد گردد.
بعد از نزدیک به چهار دهه لازم نیست به دنبال سند و ادله برای اثبات دروغگوئی و فریبکاری دولتها که مدعی بوده و هستند اعمال این فشارها بر بخش های شاغل و بیکار طبقه کارگر به خاطر ایجاد اشتغال است، گشت. برای درک فریبکارانه بودن این ادعاها نیاز به تعمق زیاد و بررسی  ریشه ای و به اصطلاح کار کارشناسانه نیست. کافی است نگاهی سطحی و گذرا به روند بلایائی که طی چهار دهه گذشته بر سر کارگران آورده شده است انداخته شود. هشت سال به بهانه جنگ با وجود افزایش صدها درصدی تورم و گرانی یک ریال به دستمزد کارگران افزوده نشد، هشت سال بعد هم به بهانه سازندگی بعد از جنگ تورم و گرانی بیش از دوره قبل شد و سهم کارگران باز هم فقیرتر شدن و تشدید اخراح سازیها شد. دوره های بعد و تا امروز نیز که دیگر فریاد فقر و بدبختی و بیکاری در برابر دزدی ها و غارت ثروت و اموال عمومی به فلک رسیده است. امروز هر کارگری چه شاغل و چه بیکار می داند که علت تعطیلی کارگاه ها و کارخانه های تولیدی و مراکز دیگر صنعتی ارزان نبودن دستمزد یا مفت کار نکردن یا به اصطلاح دولتیان ایثار نکردن کارگر نیست. کارگر با دستمزد چهار برابر زیر خط فقر آن هم در سال دو بار تا سه بار بیشتر یعنی دو سه ماه در سال بیشتر حقوق نمی گیرد و همیشه «نه الی ده» ماه در سال چیزی دریافت نمی کند. در نتیجه بخش بیشتر دستمزدش در حساب های بانکی کارفرما بلوکه شده و منبع باد آورده ای برای کسب سودهای هنگفت بانکی می گردد یا در جاهای دیگری مخصوصا بخش تجاری سرمایه گذاری می شود اما خبری از ایجاد اشتغال نیست و هر روز بر تعداد بیکاران و بیکارشدگان از کار افزوده می گردد.
کارگران امروز با تحمل فقر و بیکاری دارند تاوان بحران هائی می دهند که خود هیچ نقشی در آفرینش آنها ندارند. بحران هائی که قبل از آنکه اقتصادی باشند پا در زمین سیاست و روابط بین المللی دارند که در نتیجه، تحریم ها و عدم اقبال به سرمایه گذاری از سوی سرمایه گذاران خارجی با وجود نیروی کار فوق ارزان در ایران به خاطر نادیده گرفته شدن نرم های رسمیت یافته  سرمایه داری بخشی از عواقب آن است. بدون تردید اگر نه فقط فارغ التحصیلان جویای کار، بلکه همه کارگران ایران ادعاهای کذب اشتغال زائی دولت که امروز بهانه کرده اند تا دو سال  فارغ التحصیلان جویای کار را مجانی در اختیار کارفرمایان قرار دهند، واقعی تلقی کنند و تا دو سال کار کنند و هیچ مبلغی از کارفرمایان دریافت نکنند، دو سال دیگر اقتصاد بحرانی تر از امروز و آمار بیکاران بسیار بیشتر از حالا خواهد بود.
اما پاسخ ما کارگران به این فریبکاری ها، حتی اگر برای یک لحظه بپذیریم که فریبکاری نیست و نیت خیر اشتغال زائی پشت چنین طرح هائی  مستتر است، این است که دولت به عنوان در دست دارنده ثروت ها و منابع مالی عمومی مسؤل مستقیم تأمین معیشت کلیه افراد فاقد سرمایه و ابزار تولید که اکثریت عظیم جامعه را شامل می گردد، شغل مناسب ایجاد کند و در غیر این صورت     بیمه بیکاری مکفی به کلیه افراد بیکار جامعه بدون در نظر گرفتن اینکه سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد یا نه، در تمام دوره بیکاری پرداخت نماید. ایجاد شغل وظیفه کارگر نیست، کارگر غیر از نیروی کارش چیزی برای تأمین سفره کم رونقش که هر روز به بهانه ائی کارفرمایان و دولت حامی آنان گوشه ای از آن را به خاطر تضمین سود خود قیچی می کنند، ندارد. خواست ما کارگران بدون کمترین توجه و اهمیت دادنی به نیازهای تولید سود برای سرمایه داران و کارفرمایان، کار یا بیمه بیکاری است و بر این خواست تا تحقق آن پافشاری خواهیم کرد.

جوانمیر مرادی - ۱۳۹٦/۴/۲۰

***********

زبان مشترک سرکوب از هامبورگ تا هر نقطه دیگر تحت سلطه سرمایه داری و اینجا ایران

روزهای جمعه و شنبه گذشته نشست سران ۲۰ کشور پیشرفته صنعتی موسوم به «جی ۲۰» در شهر بندری هامبورک در مورد یافتن راه حل بحران های بین المللی، بخصوص تصمیم گیری و عملی نمودن سیاستها و طرح های اعمال ریاضت اقتصادی بر مردم، به عنوان تنها گزینه باقیمانده برای نجات اقتصاد بحران زده جهانی برگزار بود. از ترامپ در رأس قبله و نماد سرمایه داری مدرن تا پوتین رئیس نظام بازسازی شده بعد از یک دوره سپری شده از زمان پایان جنگ سرد که امروز در رأس قطب رقیب آمریکا قرار گرفته است و روسای چین و آلمان و فرانسه مهد دمکراسی سرمایه داری زیر چطر کامل امنیتی با بیش از ۲۰ هزار پلیس کارآزموده و مجهز به تجهیزات به اصطلاح ضد شورش، ده ها هلی کوپتر و هواپیمای جنگنده و ناوهای جنگی یکی یکی به محل جلسه اسکورت و هدایت شدند.
از روزهای قبل از نشست، اقدامات امنیتی شدید با هزینه ای بیش از ۱۰۰ میلیون یورو صورت گرفته شد و علاوه بر آن در زمان نشست، نیروهای کمکی از کشورهای شرکت کننده نیروهای کمکی به محل نشست گسیل شدند. در هامبورگ گوئی ارتشی منظم با تجهیزات مدرن جنگی در مقابل محل نشست در حال پیشروی بوده که ارتش تأمین امنیت با این گستردگی و تجهیزات به میدان آمده بود! اما دشمنی که در مقابل ارتش تأمین امنیت نشست سران قرار گرفته بود و مدام مورد هجوم واقع می شد، کسانی غیر از کارگران و مزدبگیران کم درآمد، انسانهای آزادیخواه، مدافعین حقوق انسانی و محیط زیست نبودند که علیه این همدستی نظام های استثمارگر برای اجرای طرح جدید یورش به زندگی و سرکیسه کردن میلیاردها انسان کارگر و زحمتکش، اجرای سیاستهای فاشیستی مقابله با پناهنده پذیری و تخریب محیط زیست با هدف رونق بخشیدن به اقتصاد به بن رسیده به میدان آمده بودند.
مسؤلان دولتی و فرماندهان پلیس امنیتی برای توجیه یورش به ده ها هزار معترض و تسهیل در سرکوب آنها دست به اتهام تراشی علیه معترضان زد. مقابله با اقدام کنندگان علیه امنیت، برهم زنندگان نظم، خرابکاران، تروریست ها و غیره بهانه هائی بودند که با توسل به آنها پلیس قصد فریب افکار عمومی و جلب حمایت جامعه را دنبال می کردند که خوشبختانه ناکام ماند و مردم خوب معنای وارونه این واژگان که در پس آنها خود مردم هستند که مورد هجوم اقدامات نظام های سرمایه داری قرار گرفته اند و امنیت، نظم، آرامش و هست و نیست زندگیشان به مخاطره افتاده است را فهمیدند.
این شیوه سرکوب ها برای ما کارگران ایران و کاربرد اتهامات «اقدام علیه امنیت ملی، اخلال در نظم و تبیلغ علیه نظام و غیره» آشنا و دارای سابقه ای ده ها ساله است که کارگران، معلمان، مزدبگیران محروم و بیکاران را به خاطر اعتراض به حقوق های معوقه چندین ماهه و سالیانه، دستمزدهای چهار برابر زیر خط فقر، بیکاری، عدم امنیت شغلی و ده ها مصائب دیگر ناشی از شرایط برده وار کار و زندگی، با همین اتهامات پوچ اخراج، بازداشت، زندانی می گردند و یا به گلوله و شلاق بسته می شوند.

جوانمیر مرادی - ۱۸/۴/۱۳۹٦

انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه 

***********

سبدی که ملزومات تحقیر ما کارگران در آن چیده شده باشد را خواهیم شکست

از نهم اسفند علاوه بر ربیعی وزیر کار که به سیاق سالیان گذشته به خاطر نگاه دلسوزانه دولت و وزارتخانه متبوعش نسبت به کارگران، همچنان منت گذاری می کند، صدای بشکن زدنهای «حمید حاج اسماعیلی» کارشناسان حوزه کارگری ، فریبرز رئیس دانا اقتصاد دان کاسب کار و کار چاق کن به خنسی افتاده و اعتبار باخته نزد کارگران، «علی اصلانی»عضو هیات مدیره کانون‌ عالی شوراهای اسلامی کار، «ابولفضل فتح الهی»عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری و عضو شورای عالی کار ، «هادی ابوی» دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، «حسن صادقی» رئیس اتحادیه پیش کسوتان جامعه کارگری، فرامرز توفیقی و علی خدائی از اعضاء شورای عالی کار و مسؤل کارگروه مزد نهادهای ضد کارگری (تشکل های با عناوین کارگری) و عوامل فریبکاری مانند حسین اکبری که هم اکنون به عنوان فعال کارگری مستقل وظایف ضد کارگری گذشته اش در شورای اسلامی را انجام می دهد، همراه با هیاهو و جار زدن های شرم آور توافق شرکا و هم سنگران در جبهه مقابل کارگران بر سر هزینه سبد معیشت ده ها میلیون انسان از خانواده های کارگری که مبلغ ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان آن نزدیک به دو برابر زیرمیزان خط فقر ۴ میلیون تومانی اعلام شده توسط خودشان است، در هوا می پیچد.
وقیحانه تر از سرمستی عوامل خدوم به نظام سرمایه داری و کارفرمایان در نتیجه توافقشان بر سر مدل جدید نمایش فریبکارانه این است که همگی از این دریچه وارد فضای کار چاق کنی برای کارفرمایان و زمینه سازی تحمیل دستمزد چهار، پنج برابر زیر خط فقر بر توده کارگر شده اند. این دلان با وقاحت تمام حتی هزینه سبد حقارت باری را که اعلام کرده اند، نه به عنوان میزان حداقل مزد، بلکه به عنوان مبنای به اصطلاح چانه زنی ( بکار گیری واژه چانه زنی در میان سه بخش متحد در ضدیت با منافع کارگران، واقعا مضحک است. به جای آن باید واژه همفکری را بکار ببرند) برای تعیین مزد جار می زنند و از طرفی دیگر مدام تکرار و تأکید می کنند که تعیین حداقل دستمزد به میزان مبلغ هزینه سبد معیشت کذائی توافق شده به یک باره به خاطر تأثیر منفی اش بر سود سرسام آور کارفرمایان امکان پذیر نمی باشد. در نتیجه باید طی دوره (بی انتها) زمانبندی شده به آن رسید!
همه اینها از این توافق به عنوان یک واقعه بی سابقه و بسیار مثبت در تاریخ ۳۷ ساله گذشته نام می برند و هر یک در ابلاغ این خبر شرم آور نهایت تعجیل را به خرج داده و به خودشان مدال افتخار به خاطر نقششان در ایجاد این وحدت در ضدیت با منافع کارگران و تشدید تحمیل درجه تحقیر و بی حرمتی بر اکثریت جامعه با بکار گیری طرح و ترفند جدیدی تحت عنوان اجراء بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار (تعیین حداقل مزد بر مبنای هزینه سبد معیشت خانواده کارگری) ، آویزان می کنند. لازم به یاد آوری است که مطابق بند ۳۱ قانون کار فقط نهادهای ضد کارگری به عنوان تشکل های کارگری مجاز و به رسمیت شناخته شده اند و در نتیجه عوامل همین نهادها هستند که می توانند با همدستی دو بخش دیگر از مدافعان و نمایندگان کارفرمایان هزینه سبد معیشت خانواده کارگری را تعیین کنند. یعنی همین اتفاقی که امسال افتاد.
ما کارگران با سوابق ۳۷ ساله این عوامل ضد کارگری آشنا هستیم و به خوبی می دانیم که اتفاقا امسال هم هیچ نقش مثبت و مفید به حال کارگر و متفاوت با سال های گذشته ایفا نکرده اند. اما می دانیم که اتفاقات بی سابقه ای که خود ما بازیگران و خالقان آنها بوده ایم در عرصه مبارزه برای بهبود زندگیمان افتاده است. اعتراضات گسترده ای که کارگران و معلمان بخصوص طی یک سال گذشته نسبت به حقارت آمیز بودن دستمزد ۵ برابر زیر خط فقر به راه انداختند آن اتفاق بی سابقه ای است که هر سه بخش همدست در شورای عالی کار را ناچار به تغییر نقشه تصویب روند پایین نگهداشتن دستمزدها کرده است. ما به همه کسانی که در تعیین این هزینه سبد معیشت تحقیر آمیز برای کارگران نهایت تلاش خود را به کار برده اند و سعی می کنند فخر علمی بودن تحقیقاتشان در این باره را به ما بفروشند، اعلام می کنیم: تحقیقات و تلاش شما بر مبنای علم اقتصاد سرمایه داران مبنی بر ارزان سازی و چپاول از نیروی کار ما در جهت تأمین سودهای نجومی کارفرمایان است. اما در این دنیا فقط یک علم، یعنی همین علم مطلوب شما موجود نیست. در مقابل علم بهشت سازی برای کارفرمایان از طریق تباه و نابود کردن زندگی کارگران، علم دفاع از زندگی انسانی نیز وجود دارد. ما کارگران تحقیقات خود را برای دفاع از زندگی و انسانیتمان با استفاده از فرمول های علمی این علم انسانی انجام می دهیم و به موقع اعلام می کنیم. اما ابتدا و به فوریت سبد کذائی ای که با معیارهای غیر انسانی برای ما تزئین کرده اید را می شکنیم و خواهان افزایش دستمزد به میزان بالای خط فقر ۴ میلیونی هستیم.

جوانمیر مرادی- ۹۵/۱۲/۱۵

انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه  

www.anjomanbfk.blogfa.com

***********

در مقابل فشارهای دستگاه های قضائی بر فعالین کارگری بایستیم

براساس احضاریه شعبه۱۰۱دادگاه کیفری۲شهرستان ساوه،جعفرعظیم زاده وشاپوراحسانی راد از اعضاء هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران بایدساعت۱۲روز۲۱ اسفندماه دراین دادگاه جهت محاکمه حاضرشوند.
این فعالین باشکایت محمد رستمی صفا بزرگترین بدهکار بانکی، یکی از بزرگترین چپاولگران دسترنج های کارگران و کارفرمای کارخانه نوردولوله صفا،روزهشتم شهریورماه دراین دادگاه به اتهامات برهم زدن نظم عمومی وتشویش اذهان عمومی محاکمه شده بودنداماازآنجاکه ازسوی وکیل رستمی مدارک مستندی مبنی برتخریب وآتش سوزی درکارخانه باتحریک عظیم زاده واحسانی راد ارائه نشده بودمقررگردید تا ادامه محاکمه به جلسه دیگری موکول شود.
انتخاب روز ۲۱ اسفند برای محاکمه فعالین کارگری، اقدامی معمول توسط دستگاه قضائی نیست. دستگاه قضائی با دو هدف در ضدیت با منافع کارگران چنین زمانی را تعیین کرده است. اول تشدید فشارهای پی در پی بر روی جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد به قصد به سکوت و تمکین واداشتن آنها و دوم در آستانه تعیین حداقل دستمزد، با ایجاد رعب و وحشت عمومی در میان کارگران فضا را برای تحمیل تحقیر آمیزترین سطح دستمزد از اعتراضات به پایین بودن مزد پاک کند.
باید در مقابل سرکوب های سازمانیافته و اعمال فشارها و تهدیدات بر کارگران و رهبران جنبش کارگری ایستاد و از حق برخورداری از داشتن یک زندگی با استانداردهای مدرن، داشتن حق اعتراض و تشکل، از آزادی کارگران معترض و فعالین کارگری دفاع کرد و خواهان مختومه شدن پرونده های امنیتی علیه فعالین و منع تعقیب و بازداشت کارگران معترض به عنوان ضمانت تحقق خواسته های خود شویم.
خواست فوری ما آزادی فعالین کارگری و بخصوص پایان دادن به تهدیدات علیه جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد همراه با افزایش میزان دستمزد به بالای خط فقر (۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) است.

۲۵ بهمن ۹۵
 

***********

امنیت کارگران کولبر باید تأمین گردد

سالهاست که بسیاری از کارگران بیکار و فاقد هر گونه امکان تأمین معیشت از طرق امن و بی خطر در شهرها و روستاهای مرزی کشور بویژه منطقه کردستان روی به بارکشی چه با استفاده از چهارپایان و چه با بستن بارهای سنگین بر پشت خود، در ازای دریافت مزدی ناچیز آن هم با به استقبال رفتن انواع خطرات از قبیل انفجار مینهای به جای مانده از دوران جنگ ایران و عراق، مورد اصابت مستقیم نیروهای نظامی مرزی قرار گرفتن و گرفتار بلایای طبیعی شدن مانند پرت شدن از پرتگاه ها هنگام عبور شبانه از باریکه راه های مال رو و جان باختن از سرما و مفقود شدن در زیر بهمن های سنگین، نموده اند. سالهاست که خطرات مذکور از این انسان های محروم، رنجور از تلاش بی وقفه اما ندار و فقر زده قربانی می گیرد و صدها و هزاران خانواده را داغدارتنها نان آورانشانکرده که درهر بار خطر کردن برای عبور از مرز از ترس در کمین نیروهای مرزدار نیافتادن باید شب ها و روزها بدون آب و غذا در میان دره ها و سنگلاخ های کوهستان می گذرانده اند.
این انسان های رنج دیده، از محرومترین و بی حقوق ترین بخش طبقه کارگر ایران هستند که برای تأمین ابتدائی ترین نیازهای زندگیشان یعنی نمردن از گرسنگی ناچارند سلامتی و زندگی خود را به خطر بیاندازند. حق حیات از ابتدائی ترین و از حقوق جهان شمول انسانی است. محافظت از جان انسان های جوامع از وظایف دولتها است.
کارگران کولبر مرزی باید از شغل مناسب یا بیمه بیکاری برخوردار باشند و تا تحقق این خواست که ناچار به کولبری هستند باید از امنیت جانی از طریق تأمین امنیت مسیرهای رفت و آمد آنان توسط دولت برخوردار گردند.

۱۵ بهمن ۹۵

***********

الزام پیمانکاران به رعایت تساوی دستمزدی بین کارگران باشرایط کارمشابه ملغی شد

دیوان عدالت اداری بر مبنای شکایات شرکت های مخابرات استان‌های اصفهان وکرمان در تاریخ ۱۸ آبان سال جاری رأی به ابطال دستورالعمل های وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی درسال‌های ۹۲ و۹۳ که در آنها پیمانکاران ملزم به رعایت تساوی دستمزدی بین کارگران با شرایط کار مشابه می شدند، داده است.
طبق ادعای شاکیان این پرونده (شرکت های مخابرات استان های اصفهان و کرمان)،دستورالعمل‌های مذکورباعث ورودخسارت جبران‌ناپذیربه شرکت مخابرات شده ودرصورت عدم توقف اجرای آنها،مبالغ هنگفتی ازحساب شرکت مخابرات استان دروجه کارگران مشمول دستورالعمل‌ها پرداخت خواهد شد! ادامۀ مطلب را اینجا کلیک کنید.

***********

از بیانیه فراگیر دانشجویان قاطعانه حمایت کنیم

بیانیه دانشجویان سراسر کشور به مناسبت ۱۶ آذر روز دانشجو، همچون سایر بیانیه هایشان به مناسبت های مختلف و یا در حمایت از بخش های معترض دیگر جامعه بویژه کارگران و معلمان حاوی نکات برجسته و مطالبات اساسی ای است که سالهاست از زبان بخش های مختلف طبقه کارگر و دیگر انسانهای حق طلب و آزادیخواه فریاد زده می شوند.
این یک واقعیت عینی است که بخش عظیمی از دانشجویان از خانواده های کارگری، معلمی و دیگر مزدبگیران محروم جامعه هستند که هم اکنون به خاطر شرایط فوق العاده بد معیشتی در تحمل بار سنگین محرومیت و نداری و بی امکانی سهیم هستند و علاوه بر این خود را کارگران و مزدبگیرانی در آینده می دانند که اگر سکوت کنند، سیمای دردمند امروز پدران و مادرانشان تصویری از فردایشان خواهد بود و بخش دیگر آنها گرچه مشکلات مالی ندارند، اما در قید و بندهای اجتماعی گرفتار و در عین حال معترض هستند.
در این بیانیه خواست برخورداری از زندگی راحت، آموزش رایگان و عمومی، برداشته شدن فضای پلیسی و امنیتی در دانشگاه ها، ممنوعیت امنیتی کردن فعالیت های صنفی، آزادی پوشش و برچیده شدن قوانین تبعیض آمیز جنسیتی، ممنوعیت بکارگیری دانشجویان با دستمزدهای ناچیز تحت عنوان دوره های کارآموزی و غیره مطالبه شده است که مخصوصا در مدت یک سال گذشته جزء مطالبات و شعارهای اصلی کارگران و معلمان در اعتراضات و تجمعات بوده اند. از این رو این بیانیه شایسته قاطعانه ترین و سراسری ترین حمایت ها می باشد.

زنده باد اتحاد کارگران، معلما و دانشجویان

انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه

***********

با اتحاد مستحکم تر و قدرتمندتر علیه امنیتی کردن فعالیتهای حق طلبانه به دفاع از زندگی خود بایستیم

طی حدود یک هفته دستگاه قضائی با شتاب قابل توجهی اقدام به تأیید و صدور احکام جدید و سنگینی علیه رهبران جنبش های کارگری و معلمین نموده است.
شعبه ۳٦ دادگاه تجدیدنظراستان تهران،حکم ٦ سال زندان اسماعیل عبدی دبیر کانون صنفی معلمان که پیشتر درشعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اتهام "اجتماع وتبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور" و "تبلیغ علیه نظام "که مصادیق این اتهامات همانا دفاع از معیشت معلمان با خواست اجرای کامل قانون نظام هماهنگ پرداختها درموردفرهنگیان شاغل وبازنشسته،برچیده شدن استخدام موقت معلمان باحقوقهای بسیارناچیزتحت عناوین حق التدریس وشرکتی وپیمانی،جلوگیری ازرشدفزاینده مدارس غیرانتفاعی وهیات امنایی وبرخورداری فرزندان عموم مردم محروم و مزدبگیر جامعه ازآموزش وتحصیل رایگان ومطابق بااستانداردهای پیشرفته است،محکوم شده بود را تأیید نموده و به فاصله ۸ روز، ۲۴ مهر شعبه اول دادگاه ساوه نیز جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد از اعضاء هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران را هر یک به اتهام تشکیل اتحادیه آزاد کارگران ایران و تبلیغ علیه نظام به ۱۱ سال زندان محکوم کرده است.علاوه براین دواتهام،این دو عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران به اتهام تشویش اذهان عمومی،برهم زدن نظم عمومی ومشاوره به کارگران اعتصابی نورد ولوله صفادرشعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ ساوه نیزموردمحاکمه قرارگرفته اندواحتمالا احکام دیگری علیه آنان صادر خواهد شد.
کافی است به دلایل و مصادیقی که دستگاه های قضائی با استناد به آنها علیه این رهبران و فعالین جنبش کارگری پرونده های امنیتی تشکیل داده و احکام سنگین زندان صادرنموده اند، اندکی توجه شود تا معنای امنیت ملی، اخلال در نظم و تبلیغ علیه نظام را دریافت. به صراحت گفته شده است که خواستن زندگی قابل تحمل، آرامش و آسایش، حق برخورداری از آموزش و تحصیل توسط اکثریت مردم کارگر، معلم، بیکار و بقیه مزدبگیران امنیت صاحبان سرمایه ها و همچنین عده ای که پرونده های چپاولشان از ثروت عمومی سالهاست باز است را به خطر می اندازد.
گشودن پرونده های امنیتی علیه فعالین دفاع از حق حیات عمومی و صدور احکام سنگین و پشت سرهم برای آنان، نشانه یک مقابله همه جانبه با ما کارگران و معلمان و دیگر محرومان است که سالهاست به دفاع از زندگی خود درگیر مبارزه هستیم اما مدافعین کارفرمایان و سرمایه داران به دلیل بحران عمیق اقتصادی و ناتوانی در برآورده نمودن خواسته های ما ناچار به سرکوب گسترده و به زندان انداختن فعالین شده اند. ما اعلام می داریم سرکوب، بگیر و ببند و احکام طولانی مدت زندان، غول از جا برخاسته برای مقابله با بیکاری، فقر و گرسنگی و دستمزدهای ۵ برابر زیر خط فقر با هیچ درجه از سرکوب زمین گیر نخواهد شد. با تمام توان و متحدانه علیه کلیه پرونده سازی های امنیتی و احکام صادره علیه جعفر عظیم زاده، شاپور احسانی راد و اسماعیل عبدی و آزادی فوری و بی قید و شرط همه فعالین که با پرونده های امنیتی در زندان هستند می ایستیم.

۲٦ مهر ۹۵

***********

محاکمه جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد و حکم رد تقاضای اعاده دادرسی جعفر عظیم زاده

جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد از اعضاء هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران که در جریان مبارزات و اعتصابات سال گذشته کارگران کارخانه نورد و لوله صفا در ساوه توسط اداره اطلاعات ساوه بازداشت و بعد مدتها نگهداری در سلولهای انفرادی اداره اطلاعات، توسط دادگاه انقلاب ساوه به اخلال در نظم، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و تبلغ علیه نظام متهم وبا سپردن وثیقه موقتا آزاد شده بودند، به دنبال اعتصاب غذای ۶۳ روزه جعفر عظیم زاده در اعتراض به امنیتی کردن فعالیتهای صنفی و اجتماعی که جنبشی جهانی را حول خود ایجاد کرد، دستگاه قضائی به قصد مقابله با این جنبش جهانی و تشدید فشارهایش برجعفر عظیم زاده برای به تسلیم واداشتنش، در حالی که در زندان و در حال اعتصاب غذا بود، پرونده وی را در دادگستری ساوه به جریان انداختند و او را به آن دادگستری احضار نمودند. هنوز یک هفته از مرخصی جعفر عظیم زاده نگذشته بود و وی درشرایط بسیار نامناسب جسمی ناشی از ۶۳ روز اعتصاب غذا بود که دادگستری ساوه مجددا او را احضار نمود.
سرانجام جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد روز ۱۴ مهر ۹۵ به اتهامات «اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام» با مصادیق تشکیل و مدیریت اتحادیه آزاد کارگران ایران و نوشتن مقاله ها و انجام مصاحبه های پیرامون مسائل صنفی در شعبه یک دادگاه انقلاب ساوه محاکمه شدند و تقریبا همزمان با محاکمه آنان در دادگاه انقلاب ساوه، حکم رد تقاضای اعاده دادرسی جعفر عظیم زاده توسط شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور صادر می شود!
اما همین دستگاه قضائی که فعالین و رهبران جنبش کارگری و کارگران، معلمان، بازنشستگان و کلیه مزدبگیران و بیکاران معترض که چیزی جز حق برخورداری از داشتن شغل و دستمزد کافی برای تأمین زندگی خود نخواسته اند را به اتهامات «اقدام علیه امنیت ملی، اخلال در نظم و تبلیغ علیه نظام» محکوم به زندان و شلاق و پرداخت جزای نقدی می کند. در حالی که اختلاس گران و چپاولگران ثروتها و اموال عمومی جامعه را آزاد گذاشته است، به طوری که با اطمینان خاطر از عدم امکان تعقیب و مجازات، هر روز در مؤسسات مالی، بانکها و هر جا که ثروتی در آن جمع گردیده است، اشخاصی اقدام به اختلاس می کنند.
سال های سال است که به طور سیستماتیک در مراکز تجمع ثروت اختلاس می گردد و صدها و هزاران نفر مستقیما در اختلاسها دست داشته اند، اما هنوز هیچ پرونده ای به طور جدی آن طور که علیه فعالین جنبش کارگری و مزدبگیران و بیکاران معترض به فوریت تشکیل می گردد،علیه دست اندرکاران در اختلاس ها و فسادهای نجومی مالی تشکیل نشده است. هنوز حکمی برای عاملان اختلاس ۱۲ هزار میلیارد تومانی در بخشهای مختلف بانکی، مالیاتی و گمرکی، اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی در سازمان تأمین اجتماعی و واگذاری حدود ۱۵۰ شرکت زیر مجموعه آن، اختلاس ۸۰۰۰ ميلياردي صندوق فرهنگيان و صدها مورد اختلاس های صدها میلیاردی دیگر صادر نگردیده و همه آنها آزاد و اکثرا مشغول در پستهای خود هستند و فقط تعدادی پستهایشان تغییر یافته است.
مدیران نجومی بگیر که علاوه بر حقوق های نجومی وامهای هزاران میلیاردی بدون الزام به باز پرداخت (اعطای ۳۲۰۰ میلیارد تومان وام معدوم الوصول از صندوق ذخیره فرهنگیان به ۳ نفر) گرفته اند، محاکمه و مجازات نمی شوند و حتی از سوی نوبخت سخنگوی دولت از مدیرانی مانند صفدر حسینی رئیس صندوق توسعه ملی، یکی از نجومی بگیران و کسی که ۳۰۰ میلیون تومان وام قرض الحسنه دریافت کرده است، به عنوان ذخائر انقلاب تقدیر می گردند.
روی دیگر سکه ای که این اختلاس ها و فساد های مالی را به نمایش می گذارد، گسترش بیکاری دهها میلیونی، فقراکثریت مطلق جامعه، تنگدستی، فحشا، اعتیاد، کودکان کار در خیابان، زباله گردی که روزانه دهها و صدها هزار نفر درمانده و ناامید از یافتن کار به آن روی آورده اند، ۱۱ میلیون حلبی نشین، ۱۸ میلیون حاشیه نشین و ۲۴ میلیون گرسنه می باشد.
رد اعاده دارسی جعفر عظیم زاده و محاکمه او به همراه شاپور احسانی راد، مقابله برنامه ریزی شده دولت و تمام دستگاههای ذیربط با طبقه کارگر به منظور عقب راندن مزدبگیران جامعه از موضع قدرتمند خود برای بازپس گیری حقوقشان است که امروز توسط اختلاسگران و چپاولگران به غارت رفته است. اما این تقلای تلافی جویانه از رهبران، فعالین و مزدبگیران معترض با اعتراضات و مبارزات قدرتمند طبقه کارگر جواب خواهد گرفت.

انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه

۱٦ شهریور ۹۵

***********

لایحه اصلاحیه جدید قانون کار تلاش برای قانونی کردن اقدامات ضد کارگری انجام گرفته تاکنونی

لایحه اصلاحیه قانون کار توسط دولت بدون خبری و رسانه ای کردن آن در تیر ماه سال جاری برای تصویب به مجلس فرستاده شده است. لایحه اصلاحیه قانون کار (قانون کارموجود که بندبند آن درضدیت بامنافع کارگران است)درراستای ارزان سازی بیشترازپیش نیروی کار،رسمیت بخشیدن به طرح دوران عشیرتی وفئودالی استاد شاگردی ودوتاسه سال مجانی نیروی کارجوان درخدمت کارفرمایان قراردادن وخارج کردن سازمان تأمین اجتماعی ازتعهدات خود نسبت به کارگران و موارد دیگرتدوین شده است.
هر چند خواسته ای اساسی طبقه کارگر نه تنها درمحتوای قانون کارضدکارگری موجود نمایندگی نمیشود،بلکه خود این قانون کارسندی قانونی برای اعمال شدیدترین اقدامات درجهت تضییع حقوق کارگران است. اما تهیه این لایحه دهن کجی ای به خواسته ای اساسی ومورد مطالبه فوری طبقه کارگراست که اعتراضات هرروزه کارگری راحول خود شکل میدهد.اقدام به تهیه لایحه و تلاش برای تصویب آن در سکوت و بی خبر گذاشتن کارگران، خود دلالت بر ترس از شکل گیری اعتراضات کارگری نسبت به این سند مافوق ضد کارگری دارد.
اما ماجرا قطعا به همین سادگی ای که دولت و مجلس به آن اندیشیده اند ختم نخواهد شد.طبقه کارگر امروز دارای تجربه ای طولانی به مدت بیش از سه دهه مبارزه علیه قوانین، بخشنامه ها و اعمال ضد کارگری منطبق با قوانین نوشته یا نانوشته است. در نتیجه، تلاش مشترک مجموعه قانونگذاران و مجریان آن حتی در صورت به قانون در آوردن برنامه های ضد کارگری جدید در فضای سکوت و بی خبری کارگران، اعتراضات وسیع کارگری را به دنبال خواهد داشت و محکوم به شکست خواهد شد.
تصویب لایحه اصلایحه قانون کار باید فورا متوقف شود و قانون کار موجود نیز باید به کلی باطل اعلام گردد و قانونی کاملا در راستای تأمین منافع معیشتی طبقه کارگر توسط نمایندگان واقعی و منتخب از طریق مجامع عمومی کارگران مصوب و رسمیت یابد.

انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه

۱۳ شهریور ۹۵

***********

نسرین سپی بنی قربانی شد

حدود دو هفته قبل خبری حاوی مرگ نسرین سپی بنی در اقدامی دردناک و تکان دهنده پخش گردید. نسرین مادر کودکی ۱۰ ساله در سن ۲۹ سالگی در منزلش در شهر دیواندره کردستان روزنوزدهم مرداد ۹۵ به زندگی خود پایان داد.
نسرین آن گونه که در عکس به یادگار مانده اش رخ نمائی می کند، زنی زیبا و شاداب و چهره شادش بیانگر سرشار بودن از امیدها و آرزوها است. او برای رسیدن به آرزوهایش با پشت پا زدن به سنتها و باورهای عهد عتیقی ضد زنانه گام در راه دشوار مبارزه گذاشته بود و از کسانی بود که به ریشه های مصائب و دردهای اکثریت جامعه و به طریق اولی زنان واقف و مبارزه برای زدودن آلام از چهره انسانها را تنها راه حل انسانی می دانست. نسرین از مخالفین خودکشی بود و آن را راه حل پایان دادن به رنجها نمی دانست، اما انسانی با این تفکر و سرزندگی و فعال در عرصه های اعتراضی برای تغییر شرایط غیر انسانی، یکباره خبر خاتمه دادن به زندگیش توسط خودش منتشر می گردد!
نسرین قبل از هر چیز قربانی قوانین، سنتها و باورهای رایج در دنیایی شد که خود او به عنوان عضوی از اکثریت انسانهای محصور در آن هیچ نقشی در تعیین آن قوانین و شکل دادن به باورها و سنتهایش ندارند. علت مرگ نسرین ریشه در وارونگی دنیائی دارد که نابرابری در همه عرصه ها (اقتصادی، سیاسی و اجتماعی) ، انسان درجه دوم بودن زن و تمکین کننده زن به مرد را رسمیت می بخشد و در کنار دهها قوانین و سنن تبعیض آمیز دیگر که نه تنها زنان بلکه اکثریت انسانهای کارکن جامعه را از ابتدائی ترین حقوق و مهمتر از همه حق حیات و زیستن پایمال می کند.
اگر بیکاری نبود، اگرفقر نبود، اگر زن انسان بودن و برابر بودنش با مرد به رسمیت شناخته می شد، اگر زن از نظر مالی استقلال داشت و ربطه اش با مرد شریک زندگیش رابطه ای از سر عشق و علاقه و نه از سر ناچاری به خاطر کوتاه بودن دستش به حکم قوانین از امکانات اجتماعی در زمینه تأمین معیشت به مرد وابسته و چشم در انتظار نبود، ما هیچ وقت شاهد فجایع خودکشی انسانها بخصوص انسان سرکش و جسوری مانند نسرین نبودیم.
از دید عامیانه و توجیهات حقوقی جاری دلایل خودکشی نسرین هرچه باشد ذره ای عوامل دخیل در شکل دادن شرایط غیر انسانی حاکم بر زندگی دهها میلیون انسان که علاوه بر به ناامیدی سوق دادن افراد معمولی زیادی، این زن معترض و فعال را نیز با تمام شادابی، سرزندگی و عشق ورزیش به انسانیت و بخصوص به فرزندش به نهایت درجه استیصال و سیاهی کشاند و قربانی کرد را تبرئه نخواهد کرد.
انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه جانباختن دردناک نسرین سپی بنی را ضایعه ای برای جنبشهای کارگری و زنان که او از فعالینش بود می داند و ضمن ابراز تأسف عمیق و تسلیت به همسر و فرزند و بستگان و دوستانش خود را در غم از دست رفتن این انسان دوست داشتنی شریک می داند.

گرامی باد یاد نسرین سپی بنی

٢ شهریور ٩۵

***********

محمد جراحی بعد از ۵ سال استقامت، سرافرازانه حصار زندان را پشت سر نهاد

روز سه شنبه ۱۹ مرداد ٩۵ محمد جراحی عضو کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری و یکی از رهبران زندانی جنبش کارگری ایران بعد از تحمل ۵ سال آزار و اذیت ها، درد و رنجهای روحی و جسمی ناشی از شرایط و فضای غیر انسانی حاکم بر زندان و در حالی که چند سال از دوران محکومیتش، به شدت ازناراحتی سرطان تیروئید درد می کشید آزاد گردید. محمد جراحی که به جرم دفاع از حق حیات انسانی برای اکثریت قاطع محروم جامعه شامل کارگران ، مزدبگیران، بیکاران و بقیه به تباهی کشیده شدگان که از نظر دستگاه قضائی مصادیق اقدام علیه امنیت ملی شناخته می شود ۵ سال در زندان محبوس گردیده بود، در زندان و زیر فشار زندانبانان و دستگاههای سرکوب هم دست از مبارزه بر حقش برنداشت و همواره صدای اعتراضش به سرکوبها و تضییع حقوق بخشهای مختلف طبقه کارگر توسط مدافعان کارفرمایان بلند بود.
محمد جراحی و دیگر رهبران و فعالین جنبش طبقه کارگر که چیزی جز حق برخورداری از یک زندگی انسانی برای اکثریت محروم جامعه که امنیت، رفاه، آرامش و آسایش را در خود داشته باشد، نخواسته اند، به اتهامات امنیتی سالها پشت میله های زندان سپری کرده یا همچنان دربند هستند. در حالیکه دزدان و غارتگران و حقوق و پاداش بگیران میلیاردها تومانی در قدرت یا مرتبط با آن آزادانه جولان می دهند و در حمایت حکومت گران به جای زندانی و مجازات شدن فقط پستهایشان عوض می شود، به دهها میلیون انسان که در ازای چپاول و دزدی و درآمدهای میلیاردی ماهیانه آنها به قهر فقر و فلاکت پرتاپ شده اند ریشخند می زنند.
انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه آزادی محمد جراحی را به خانواده، دوستان و فعالین و حق طلبان در کلیه بخشهای طبقه کارگر و همه انسانهای آزادیخواه تبریک می گوید.

انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه (٢٠ مرداد ٩۵)

***********

اعلام آمادگی دولت برای تسهیل در چپاول تتمه معیشتی کارگران

محمد رضا کارگر دبیرکل اشتغال وزارت کاربه عنوان نماینده دولت در نشست تخصصی نقش سیاستهای حداقل دستمزد کارآفرین در صنایع کوچک و متوسط که با حضور کارفرمایان بخش خصوصی و مدیران در محل اتاق بازرگانی برگزار گردید با توجیه و ادعای اینکه هزینه نیروی کار بالا است و این امر باعث وجود بیکاری گسترده در جامعه گردیده، اعلام کرد دولت این آمادگی را دارد تا به منظور اشتغالزائی از طریق تغییر دادن شیوه تعیین دستمزد، نیروی کار ارزان قیمت را در اختیار کارفرمایان بگذارد!
برنامه دولت برای جلوگیری از افزایش دستمزد سالانه کارگران حتی مطابق با نرخ تورمهای کذائی و غیر واقعی اعلام شده توسط مرکز آمار و بانک مرکزی از ٣٧ سال پیش تاکنون به بهانه های مختلف جمله جنگ، تحریم ، نبود نقدینگی، بحران اقتصادی و غیره موضوع جدیدی نیست و هر ساله تقلا کرده سیاست انجماد دستمزد را عملی نماید که این سیاستها و طرحهای ضد کارگری همیشه با اعتراضات وسیع کارگری مواجه گردیده و با امضاء ٤٠ هزار نفری طومار اعتراض به پایین بودن دستمزدها در سال ١٣٩١ به یک نقطه تعیین کننده رسید و بعد از آن، افزایش دستمزد بخصوص بعد از انتشار بیانیه تشکلهای واقعی کارگری در رابطه با میزان دستمزد برای سال ٩۵ به سطه بالاتر از خط فقر (٣ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان) به یکی از اصلی ترین مطالبات کارگران و بقیه مزدبگیران تبدیل شده است. اما نشست مذکور زمینه چینی ای است که فراتر از ممانعت از افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورمی که رسما اعلام می گردد را هدف قرار داده است. اعلانی است از طرف دولت به نمایندگی از کارفرمایان که میزان چهار برابر زیر خط فقر بودن دستمزد فعلی کارگران را هم بر نمی تابد.
برای ما کارگران شاغل و بیکار که تجربه نزدیک به چهار دهه توجیه گری مقامات در تحمیل فقر و گرسنگی بر خود را داریم به خوبی و با اطمینان کامل می دانیم که دستمزد ٨١٢ هزار تومانی کارگر هزینه گزاف و مانع از رونق اقتصادی و اشتغالزائی نیست. دزدیهای هزاران میلیاردی باندها، حقوقها و پاداشهای صدها و میلیاردها تومانی مدیران، عامل بحران اقتصادی و اخراج سازیها و بیکاری ١٠ میلیونی و دستمزد چهار برابر زیر خط فقرهستند.
برای خنثی نمودن این طرح ضد انسانی که قرار است با دستبردی جدید به آنچه بعد از چهار دهه چپاول برای کارگران باقی مانده است عملی گردد، با تمام توان مبارزه کنیم و صف اعتراض خود را متحدتر و مستحکم ترکنیم.

انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه - ١٧ مرداد ٩۵