افق روشن
www.ofros.com

گزارش کامل برگزاری مراسم روز جهانی‌ کودک در بند ۳۵۰ زندان اوین


تعدادی از زندانیان بند ۳۵۰                                                                                دوشنبه ٢٢ مهر ۱۳۹٢

کودکان زندانیان، مبارزان واقعی!‌
بگذار دشمن در صدد آن باشد که ما را از هر کاری باز دارد و تحت فشار قرار دهد ، بگذار حاکمان از هر تهدیدی که میتوانند فروگذار نکنند، لذا ما اعتقاد راسخ داریم که فشار و تهدید نمی‌تواند در اراده مبارزاتی ما کوچکترین خللی وارد کند!
همچون سالهای گذشته امسال نیز به همت بعضی‌ از زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین چراغ روز جهانی‌ کودک روشن ماند در حالیکه در مقایسه با سایر مناسبت‌های سیاسی این روز در نظر فعالین اجتماعی و سیاسی عموماً به فراموشی سپرده میشود یا در بهترین حالت به شکل یک سرگرمی و تفنن به آن نگریسته میشود.
امسال هم با تلاش بعضی‌ از زندانیان محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین توانستیم از یک ماه و نیم قبل به دنبال گرفتن یادداشت‌ها و نوشته‌هایی‌ از زندانیان بند و نیز عکس و یا نقاشی‌هایی‌ از فرزندان خردسال زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین به منظر برپایی مراسم روز جهانی‌ کودک و همینطور برپایی نمایشگاه عکس و شعر و روزنامه دیواری و نوشته‌های کودکان ضمن گرامیداشت و برجسته کردن ابعاد اجتماعی این روز به سایر زندانیان سیاسی و افکار عمومی جهان این پیام را مخابره کنیم که زندانیان حقیقی‌، آسیب دیدگان اصلی‌ از بی‌ عدالتی و در عین حال مقاوم‌ترین مبارزان نه آنانند که در پشت میله‌های زندانند بلکه کودکانیند که بعضاً ۳ تا ۵ سال یا شاید هم بیشتر با محرومیت نبودن پدر و مادر در کنارشان و گاهاً ملاقات با ایشان از پشت کابین‌های سالن ملاقات زندان را از سر گذرانده اند.
نمایشگاه عکس، نقشی‌، نامه، نوشته‌ها و شعر کودکان به همراه روزنامه دیواری و ویژه نامه کودک به مناسبت روز جهانی‌ کودک در حالی‌ در روز‌های سه شنبه ۱۶ مهر برابر با ۸ اکتبر و چهار شنبه ۱۷ مهر در بند ۳۵۰ زندان اوین برگزار شد که ضمن تهدید و فشار به کارگر زندانی و هم بندی عزیزمان بهنام ابراهیم زاده از سوی مسٔولان زندان و حفاظت برای لغو مراسم روز جهانی‌ کودک دست‌هایی‌ نیز از داخل بند ۳۵۰ هم صدا با زندانبانان و حفاظت زندان در صدد سنگ اندازی و تلاش برای لغو این مراسم بودند.
اما فرجام سخن ، به هر روی با تمام فشار‌ها و تهدید‌های مسٔولان بند و حفاظت برای لغو مراسم روز جهانی‌ کودک این مراسم در حیاط هواخوری بند ۳۵۰ زندان اوین به مدت ۲ روز برگزار شد ضمن اینکه در داخل زندان هم تعدادی در تلاش بودند که به عناوین مختلف از برگزاری این مراسم جلوگیری کنند و در خارج زندان هم عده‌‌ای به تکاپو افتادند تا وانمود کنند مراسم روز جهانی‌ کودک در بند ۳۵۰ زندان اوین برگزار نشده است همچنانکه در اول ماه مه‌ امسال روز جهانی‌ کارگر نیز دست‌هایی‌ در داخل زندان همراه با زندانبانان در صدد سنگ اندازی برای ممانعت از برگزاری مراسم اول ماه مه‌ در داخل بند ۳۵۰ زندان اوین بودند که موفق نشدند و مراسم اول ماه مه‌ نیز با شکوه هر چه تمامتر در بند ۳۵۰ زندان اوین برگزار شد.
ما یک پیام روشن و آشکار داریم، ما در داخل زندان هم عقب نشینی نکرده و نمی‌کنیم و همچنان محکم و استوار بر سر آرمان خود ایستاده ایم!

زنده باد همبستگی‌ جهانی‌ طبقه کارگر!

تعدادی از زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین

بیست و یکم مهر ماه ۱۳۹۲

زندان اوین ، بند ۳۵۰