افق روشن
www.ofros.com

...اعتراض به حکم اعدام فعالین مبارزات آبان ماه و حکم زندان و شلاق

گزارشی از تظاهرات علیه دیدار ظریف با وزیر خارجه سوئد

شورای استکهلم                                                                                               چهارشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۹ - ۱ ژولای ۲۰۲۰


آعتراض به حکم اعدام فعالین مبارزات آبان ماه و حکم زندان و شلاق و بیگاری برای کارگران آذر آب

فیلم ضمیمه گزارش کوتاهی است از اکسیون شورای استکهلم در مقابله با احکام اعدام برای معترضین آبانماه وشلاق وحبس وبیگاری برای کارگران. ما این اقدامات را هجوم به جنبش های جاری وهراس افکنی در جامعه بعنوان اقدامات پیشگیرانه از خیزش های عظیم توده ای میدانیم. مقامات حکومتی از جمله رئیسی جنایتکار هراس خودرا از این قیام های محتمل نمی پوشانند وبارها ترس خودرا ابراز نموده اند. باید در مقابل این هجوم با تمام قوا ایستادگی کردوآنرا خنثی نمود. انتظار میرود که دامنه این اعتراضات گسترش یابد وهرکس در هرکجا بهر وسیله ممکن علیه آن اقدام نماید.

زنده باد آزادی ـ زنده باد سوسیالیسم

بر قرار باد دولتی کارگری و شورایی

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی


شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم در ایران

**************

جمعه ۱۵ شهریور ۱۳۹۸ - ٦ سپتامبر ۲۰۱۹

گزارش شورای استکهلم از تظاهرات علیه جنایات ظریف و جمهوری اسلامی

اکثریت دستگیر شدگان امروز ٢١ آگوست اعضای رسمی شورای استکهلم بودند. دولت سوئد باید شرم کند که صدای اعتراض تبعیدیان و آزادیخواهان را برعلیه یک حکومت جنایتکار وقاتل خفه می کند.
روز اول یعنی بیستم اگوست همزمان با سفر ظریف وزیر خارجه حکومت جنایتکار جمهوری اسلامی به سوئد صد ها پناهنده ومعترض همراه با نیروهای سیاسی و آزادیخواه در استکهلم به خیابان آمدند. حضور چشمگیر پلیس در هیئت سواره و پیاده چهره شهر را تغییر داده بود. طی حمله پلیس به معترضین دهها نفر آسیب دیدند و سه تن از شرکت کنندگان برای مدتی دستگیر شدند. نکات مهمی که روز اول اتفاق افتاد حضور غیر منتطره سلطنت طلبان با تمثال چند متریشان بود که از پشت سر ما آویزان کردند. بعد از حوادث دیماه و برخوردی که کرده بودند، مدتها بود پیدایشان نبود در دیماه شعار رضا شاهشان را در تظاهرات بلندکردند و موجب اختراع شعار نه شاه میخواهیم نه ملا قدرت بدست شورا شدند وناچارشدیم آنها را مثل دیماه از صف بیرون کنیم. حالا دوباره با عکس دومتری ولیعهد آمده بودند.
شورای استکهلم امروز در اولین ساعات روز به محل تعیین ورزرو شده برای اجرای اکسیون اعتراضی آمده بود. طبق معمول دهها نفر از رفقای منفرد یا مستقل چپ و کمونیست که همواره در اعتراضات رادیکال شهر نقش عمده دارند در محل حاضر بودند. تنها حدود نیم ساعت وقت لازم بود تا گرایش عمومی بین این رفقا ارزیابی وپیش برده شود. طبق این نظر خواهی قرار شد ابتدا مدت کوتاهی در محل تعیین شده بمانیم و بعد از حضور تقریبی همه به جلوی هتل اقامت مزدور جمهوری اسلامی برویم. وسپس به محل تعیین شده در انستیتو صلح مراجعه وبه اعتراض خود ادامه دهیم. برای این محل ها اجازه ای از قبل نداشتیم و شورا حتی الامکان خودرا در چهارچوب قوانین محدود نکرده وهرکجا موثر تر بوده است برای اعتراض انتخاب می کند. رفقایی از حزب حکمتیست و فداییان اقلیت وهسته اقلیت در این پروسه شرکت داشتند. در مقابل هتل محل اقامت ظریف که به نحو بی سابقه ای تدابیر امنیتی و حضور صدها پلیس و خودروهای مربوطه شان را به نمایش گذاشته بودند مدتی تظاهرات ایستاده برگزار شد و سپس راهی محل بعدی شدیم. در آنجا که محل کنفرانس بود به مراتب حفاظت بیشتری به چشم میخورد. ساعتی پس از شروع اعتراضات حمله پلیس آغاز ونشانه هایی از جابجایی آنها آشکار شد. در حالتی از جنگ و گریز به خیابان اصلی رانده شده بودیم و تعداد زیادی با گاز اشک آور و باتون های برقی آسیب دیده بودند. سرانجام در حمله ای گاز انبری بدام افتادیم و جمعیتی حدود چهل نفر بطور جمعی دستگیر شده بودیم. آنها قصد داشتند ما را سوار اتوبوس کنند چیزی که با مخالفت وامتناع ما روبرو شد. و شرط ما آزادی همه دستگیر شدگان بود. پلیس قول داد که اگر سوار اتوبوس شویم همه را با هم آزاد خواهد کرد. ما پذیرفتیم. با خواندن سرودهای انقلابی و انترناسیونال وارد اتوبوس شدیم. حیله پلیس کار ساز شد وعلیرغم اعتراضات و مقاومت بسیار ما را در تعدادهای پنج نفره در مکان های متفاوت پیاده کردند. درسی برای آینده!

چندنکته واتفاقات غیر منتظره
روز اول یکساعت پس از شروع تظاهرات گروهی سلطنت طلب و نیروهای حزب کمونیست کارگری و مجاهد به محل آمدند. از دیماه ٩٦ که سلطنت طلبان از صف تظاهرات با شعار« نه شاه میخواهیم، نه ملا، قدرت بدست شورا » از صفوف چپ بیرون شدند. پیدایشان نبود. دهها تظاهرات بدون دردسر آنها داشتیم تا روز ٢٠ اگوست ٢٠١٩ که دوباره پیدایشان شده بود. حضور آنها محصول سبک کار حککا و دانه پاشی های آنهاست. در دیماه هم بارفتن آنها حککا هم ضمن انتقاد به ما میدان را ترک کرد فیلم های این واقعه در یو توب تحت عنوان تظاهرات شورا یافت میشود. اینبار با عکسی دومتری که از بام ساختمان آویزان کرده بودند شروع به حرکت و تجمع کردند.عکسشان با زحمت توسط انتظامات پایین آورده شد و مسئول تظاهرات از بلندگو به آنها تذکر داد که از تظاهرات فاصله بگیرند زیرا در این اجتماع زندانیان هردو رژیم جمعند ومایل نیستند کنار شکنجه گران خود باشند. این فیلم نیز در فیس بوک وجودارد (از جمله در فیس بوک سعید سهرابی) علیرغم مراقبت ها درگیری هایی عمدتا لفظی بوجود آمد. مجاهدین برخلاف سلطنت طلبان بیشتر رعایت میکنند و میدانند که نباید با پرچم وآرمشان وارد تظاهرات چپ شوند و اگر اتفاقی در محل حاضر شوند با فاصله می ایستند. ما از آنجا که باید محل را بسوی آدرس های دیگر ودر جستجوی محل مزدوران ترک میکردیم لذا از آنجا رفتیم. در محل بعدی از حککا و تعدادی دیگر جداشدیم. همانطور که گفته شد بعد از مدتها ما باید دوباره سیاستهایی اتخاذ کنیم که تداخل پیش نیاید وحتی در اطلاعیه های خود همچون گذشته بر مرزبندی تاکید کنیم. تا همین جا چندین بار با پلیس درگیری صورت گرفت .وشدید ترین درگیری مقابل انستیتو صلح صورت گرفت که منجر به دستگیری تعداد زیادی از شرکت کنندگان واکثر اعضای شورا شد.

پس از تظاهرات
از اتفاقات پس از تظاهرات انتشار اخبار بود. در اکثر روزنامه ها و تلویزیون های رسمی تصاویر بیشتر از مجاهدین و سلطنت طلبان بود. حتی گروههایی که ما ندیدیم مثل جمهوریخواهان هم مدعی شرکت در تظاهرات و انجام کارهایی بودند که توسط شورا و احزاب همراه و فراخوان دهنده حرکت انجام شده بود.

     

     

فیلم تظاهرات شروع با آهنگی از پدرام هنرمند جوان ساکن استکهلم

حضور سلطنت طلبان با شمایل هایی از ولیعهد وخانواده واخظار به آنها

در محل اقامت ظریف وبرخورد با پلیس ودستگیری تعداد زیادی

دستگیر شدگان در اتوبوس

موس را روی لینک ها قرار دهید و کنترل صفحه کلید را فشار دهید لینک باز میشود

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران ـ استکهلم

www.shora.se

shoraye1@gmail.com

Mobil:0728379451