افق روشن
www.ofros.com

گدائی دولت از سفره خالی کارگران


داوود رضوی                                                                                                 سه شنبه ١۹ فروردین ۱۳۹۳

در روزهای اخیر صدا و سیما بطور مرتب دائما از مردم می خواهد که از گرفتن یارانه در صورت عدم نیازخوداری کنند وحتی در این راستا برنامه هائی در تلویزیون به نمایش گذاشته که احساسات مردم را تحت تاثیر قرار بدهدتا دولت را یاری کنند بلکه اقتصاد کشور شکوفا ترشود ،تا جائیکه ما یادمان است قرار بود دولت روحانی به یاری کارگران بیاید اما با این تبلیغات گسترده صدا و سیما بنظر می اید که دولت روحانی هم کسری بودجه خود را از جیب کارگران و نیازمندان می خواهد تامین کند ،واقعا جای سوال است که چه کسانی یارانه می گیرند، انچه که ما در اطراف خود شاهد هستیم کسانی از یارانه استفاده می کنند که واقعا نیازمند هستند ،بیشترین دریافت کننده های یارانه ها از قشر حقوق بگیر و کارگران هستند هر چند که این پرداخت هااز سوی دولت به اصطلاح برای کمک به اقشار کم در امد، باعث تورم و افزایش چندین برابری قیمت ها شده است و در واقع بابت گرفتن این حداقل پول، مردم چندین برابر به دولت پس می دهند و طبق نظر سنجی های موجود مردم حتی حاضرند شرایط به قبل از یارانه ها بازگردد، حال شما با این تبلیغات رسانه ای که در این روزها براه انداخته اید می خواهید این قشر نیازمند که در تامین حداقل نیازهای روزمره زندگی خود باز مانده اند را از این حداقل پولی که دریافت می کنند محروم کنید تا شما چرخ های اقتصاد را پویا تر کنید ، بهتر نیست بجای گدائی و در خواست از مردمی که خود زیر بار گرانی و شرایط موجود در جامعه کمرشان تا شده کمی دست از خواسته های غیر معقول و بلند پروازانه های بی اعتبار که جز هزینه های بی دست اورد برای مردم منافعی ندارند بردارید ودرصدد برخورد با فسادو رانت خواری گسترده ای که در بخشی ازصاحبان قدرت در حاکمیت شده باشید، بهتر نیست بجای تهدید کردن کشورهای دیگر و به انزوا بردن کشور در دنیا ، به فکر گسترش تولید و شرایطی برای جذب سرمایه هاو حفظ نخبه های کشور باشید . ایا فراموش کرده اید که وقتی احمدی نژاد صحبت از دها هزار ساعات کار کارشناسی در مورد اجرای یارانه ها میکرد همگی شما نمایندگان مجلس چشم بسته تائید می کردید و حتی کسانی راکه از این طرح انتقاد کردند به زندان انداختید ،ایا درسالهای گذشته که یارانه وجود نداشت شرایط ما کارگران و مردم کم درامد بهتر بوده که امروز با جار و جنجال و سر صدا باز هم قشر زحمت کش و نیازمند را تهدید به شرایط بدتر زندگی می کنید؟ انچه که ما شاهد هستیم و بنظر میرسد با اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها گرانی و تورم شدیدتر دیگری در راه است و این جار و جنجال برای منصرف کردن مردم از گرفتن یارانه ها فقط نوعی جنگ روانی است میان اقشار کم درامد و کارگران تا بجای مقابله و اعتراض به شرایط موجود به فکر حفظ کردن همین شرایط فلاکت بار باشند و صدای وحشتناک و رسای فقر و فساد موجود در جامعه کمتر بگوش برسد و می خواهند با این جنجال ها ناکارامدی و بی کفایتی خودشان را در اداره کشور پنهان کنند وگرنه هر بیسوادی این را می فهمد با وجود تمام منابع و ثروتی که در اختیار دارید سالها ست در تامین حداقل معیشت زندگی مردم مانده اید و هیچ ربطی به دریافت و عدم دریافت یارانه ندارد، به قول قدیمی ها هم بالاتون دیدیم و هم پا ئین تون تا زمانیکه قدرت هم مثل ثروت در این کشور بین افرادی خاصخاص می چرخد اوضاع اقتصادی و سیاسی مردم از این بهتر نخواهد شد و این نوع روش ها هم از همان جنس سرکوب است از نوع بی صدا برای حفظ منافع صاحبان قدرت و سرمایه.

داوود رضوی فروردین ۹۳