افق روشن
www.ofros.com

جنبش کارگری، خیزش انقلابی ژینا و بدیل سوسیالیستی


تلویزیون برابری                                                                                                                     شنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۲ - ۱٦ سپتامبر ۲۰۲٣


میزگرد ششم …با بهروز خباز، مازیار رازی و سیاوش دانشور


*************

میزگرد پنجم… با بهرنگ زندی، سلام زیجی و بهروز فراهانی


*************

میزگرد چهارم… با ابراهیم علیزاده، رضا مقدم و ابراهیم آوخ


*************

میزگرد سوم … با افسانه پویش، جلال سعیدی و محمد آسنگران


*************

میزگرد دوم … با مرجان افتخاری، غلامرضا غلامحسینی و شاهین شریفیان


*************

میزگرد اول … با صلاح مازوجی , ناصر پیشرو و حسن حسام