افق روشن
www.ofros.com

مجموعه فیلم و تصاویر از مبارزات کارگران معدن اسپانیا


سایت آزادی بیان                                                                                                     جمعه ٢٣ تیر ١٣٩١

 

برای دیدن فیلم اینجا کلیک کنید.

برای دیدن فیلم اینجا کلیک کنید.

برای دیدن تصاویر اینجا کلیک کنید.

برای دیدن تصاویر اینجا کلیک کنید.

منبع: سایت آزادی بیان