افق روشن
www.ofros.com

ترانه سرودی عربی با صدای آمال المثلوثی


یوتیوب                                                                                                             جمعه ٣ تیرماه ١٣٩٠

 

ترانۀ زن هنرمند تونسی امل مثلوثی در همبستگی با مردم مصر

امل المثلوثی - كلمتی حرّة
 

من ستاره‌ای هستم در میانۀ تاریکی
من خاری هستم در گلوی ظالم
من بادی هستم که آتش آن را گزید
من روح کسانی هستم که فراموش نمی‌شوند
من صدای کسانی هستم که نمی‌میرند
من آفریده‌ شده‌ام از گل‌های آهن
با شعور و شعفی بیکران
این ترانه که این‌روزها در تونس به ترانه آزادی شهرت
یافته، توسط زن هنرمند ِ مترقی «امل مثلوثی» در جریان تظاهرات تونس بازخوانی شد.