افق روشن
www.ofros.com

کوبانی مظهر استقامت مردمی، برای دفاع از زندگی و آزادی است


جهانگیر محمود ویسی                                                                                           یکشنبه ١۳ مهر ۱۳۹۳

اکنون بسیاری از مردم دنیا می‏دانند مبارزه مردم کوبانی برای چیست و شاهد مقاومت توده‏ای،زنان ومردان کوبانی هستند. به همین دلیل نیازی برای ارائه شناخت این زنان و مردان و جوانان نمی بینم.بلکه می‏خواهم برای چندمین بار و برای آن کسانی که به خواب خرگوشی فرو رفته‏اند یاد آوری شود، برای پیروزی واقعی مبارزه علیه ستم‏گری‏های سرمایه‏داری کنونی به جز اتکا به خود طبقه کارگر و زحمتکش و همه مردم آزادیخواه، آزادی تصویری خیالی است. زیرا در هیچ شرایطی سرمایه‏داری جهانی رهایی انسان را در برنامه‏اش قرار نداده است.
پروژه‏های اخیر امپریالیستی در مناطق خاورمیانه و مانورهای خنده‏آور و مضحکشان و نقش قهرمان منطقه، علیه داعش را بازی کردن، سناریو و پروژه‏ای بیش نبوده، زیرا هدفشان کلاه گذاشتن بر سر توده‏های مردم و فریب آنها است. و این سناریو بسیار عالی طراحی شده و به آسانی قابل لمس است. در واقع نیازی به اعداد و ارقام پیچیده‏ای نیست.همه چیز با برنامه ریزی مناسب پیش می‏رود.غارت ارزان نفت و گاز و فروش انواع اسلحه‏های پیش رفته، بازار گرم و خوبی برای کارخانه‏های آدمکشی سرمایه‏داران رنگارنگ پدید آورده است، طعم همیشگی آن نیز فعال نگه‏داشتن تنور تفرقه‏های مذهبی و قومی است. داعش و امثال داعش پروژه‏هایی هستند تا بتوانند به اتکای آنها،علاوه بر منحرف نمودن افکار توده‏ها از توجه به مشکلات اساسی، همچون بیکاری،فقر و بی مسکنی و عدم تامین آزادی‏های سیاسی، اجتماعی و فرهنگ انسانی وانواع مصیبت‏های وارده، به مسائل حاشیه‏ای همچون جنگ‏های قومی و مذهبی رانده شده، تا در سایه این پراکنده‏گی به آسانی سودهای بسیار هنگفتی ازغارت نفت و گاز و سایر معادن منطقه برایشان ایجاد شود.
حال پدیده برده‏داری نوین، بربریت آشکاری را برای ما بیان می‏کند. پروژهای چندین ساله آنها اکنون در این سرزمین‏ها برایشان افقی تازه گشوده است. به هر اندازه کارگران و زحمتکشان نسبت به دفاع از خویش بی تفاوت باشند به همان اندازه و بیشتر، آنها سود خواهند برد. برای همین است همه جناحهای امپریالیستی از پیروزی مردم کوبانی وحشت دارند. زیرا این حرکت اجتماعی، حرکت توده‏های تحت ستم بوده و مستقیما توسط خود آنها هدایت و رهبری می‏شود و علاوه بر آن نشانه دفاع از زندگی و برابری در آن نمود یافته است. که این شیوه دفاع و مبارزه با متدولوژی و روش سرمایه‏داری کنونی هم‏ساز نیست. و برای یاد آوری تاریخی نیز به نکته‏ و پیشنهادی که تعدادی از کارگران و فعالین کارگری کردستان ایران در گذشته طی بیانیه‏ای که ارائه داده بودند،اشاره می‏نمایم(١). در آن بیانه به موضوعی واقعی و عینی برای مقابله با ستم گری و گرفتن کسب امتیاز و رفع ستم ملی پرداخته شده بود و آن هم اتکا به نیروی مادی و عینی و قدرتمند که همان نیروی خود کارگران و زحمتکشان تحت ستم است.زیرا راه حل مطالبات و خواسته‏های واقعی و انسانی، تنها در گرو مبارزه خستگی ناپذیر و متحدانه توده‏ای به دست خواهد آمد. و هر گز نباید از سرمایه‏داران انتظار دفاع از خواسته‏های انسانی باشیم، زیرا سرمایه‏داری هر گز در پی متحقق شدن خواسته‏های بر حق زحمتکشان نیستند. اگر خلاف آن را انتظار داشته باشیم بی شک دچار توهم خواهیم شد. خوشبختانه تا کنون چنین روش تسلیم طلبانه‏ای در کوبانی عقیم بوده زیرا توده‏ ستم دیده کوبانی نشان داد تنها اراده خود مردم زحمتکش، کارگران و انسانهای تحت ستم می‏تواند مسیر مبارزه سالم و درست انسانی را برای رهایی تدوام بخشد. حتی اگراین مقاومت به شکست هم منجر شود، بی شک این شکست بهتر از قبول یوغ ستمگران و سرمایه‏داران است. وظیفه همه انسان‏های آزادیخواه دفاع از حقانیت مردم و مقاومت کوبانی در مقابل جریان ارتجاعی داعش و سایر نیروهای ستمگرمی باشد. به هر اندازه توده‏های مردم آزادیخواه به پشتیبانی مادی و معنوی آنها به پردازند، مسیر پیروزی آنها هموارتر خواهد شد، و نهایتا زیر بار ستمگری‏های سرمایه‏داران نخواهند رفت.

جهانگیر محمود ویسی

،عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

۱۳۹۳/٠٧/١٢

http://kargardk.mihanblog.com/post/6