افق روشن
www.ofros.com

مرگ ستار بهشتی كارگر وبلاگ نویس باید پیگیری شود


مشترک                                                                                                                 شنبه ۴ آبان ١٣٩١

ستار بهشتی، كارگر وبلاگ نویسی كه تنها جرم او دفاع از حقوق اولیه انسانی بود، در بازداشت پلیس جان باخت. این كارگر كه تنها صدای اعتراض خود را به وضعیت حاكم بر جامعه از طریق نوشته های شخصی در وبلاگش اعلام كرده بود، به شهادت هم بندی هایش در اثر شكنجه های وارده در بازداشتگاه در گذشت. او جرمی جز اعتراض به بی عدالتی ها و محرومیت های حاكم بر كارگران و زحمتكشان نداشت و به گفته خودش به علت كارگر بودن و نداشتن تمكن مالی و سهمیه های غیرعادلانه در دانشگاه، نتوانست به تحصیلاتش ادامه دهد.
زندگی او مشتی از خروار زندگی میلیون ها كارگری است كه به علت فقر و تنگدستی و شرایط ناعادلانه حاكم در سختی و تنگدستی روزگار می گذرانند. در حالی كه افرادی محدود از زندگی های افسانه ای و بریز و بپاش های بی حساب برخوردارند.
رفتارهای غیرانسانی در بازداشتگاه ها، سالهاست كه از سوی منابع مختلف مورد تایید قراگرفته است. مرگ زهرا كاظمی ، قربانی های كهریزك و قتل های زنجیره ای مخالفان از زمره گواهان شناخته شده ی این روند هستند. متاسفانه پرونده های تشكیل شده در موارد گذشته هیچ یك به جایی نرسیده است.
ما خواهان پی گیری و مشخص شدن آمران وعاملان این برخوردها در همه سطوح هستیم تا بار دیگر شاهد چنین فجایعی نباشیم و كارگران و زحمتكشان و همه آحاد مردم بتوانند خواسته های خود را بدون هیچ محدودیتی بیان كنند.

سندیكای رانندگان شركت واحد تهران وحومه

اتحادیه نیروی کار پروژه ای

كانون مدافعان حقوق كارگر