افق روشن
www.ofros.com

توضیح در رابطه با جایزه حقوق بشر به رضا شهابى در كانادا


سندیکاى کارگران واحد                                                                                   سه شنبه ۴ بهمن ماه ١٣٩٠

مركز بین المللی حقوق بشر در كانادا به رسم قدردانی از مبارزات این فعال سندیكایی قبل از آمدن رضا شهابی به بیمارستان و در دوره اعتصاب غذای این فعال كارگری در زندان كه برای رسیدگی به وضعیت بلا تكلیفی خود مبادرت به آن كرده بود،.جایزه حقوق بشر را به وی اهدا كردند.
این لوح تقدیر به نماینده كنگره كار كانادا حاضر در جلسه داده شد تا آنكه به رسم امانت آن را به سندیكای كارگران شركت واحد برساند.
این موضوع پس از آمدن رضا شهابی به بیمارستان به اطلاع ایشان و خانواده رسانده شد و آقای شهابی از این امر استقبال كرده و از كلیه دست اندركاران فعالیت برای آزادی ایشان تشكر كردند و در دفعات بعد در ملاقات ، ایشان اصرار فرمودند كه حتما" این مسئله از طرف سندیكای كارگران شركت واحد اطلاع رسانی شود.
سندیكا این وظیفه اطلاع رسانی را انجام داده و امیدوار است هر چه زودتر رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیكا بهبودی كامل یافته و از زندان آزاد شود.
قابل ذكر است در ملاقاتی كه روز شنبه اول بهمن ماه با رضا داشتیم، ایشان انتشار هر گونه بیانیه در خصوص این جایزه از طرف خود را منتفی اعلام كرده است.

به امید پیروزی مبارزات كارگران سراسر كشور و همبستگی بیشتر آنان

سندیكای كارگران شركت واجد اتوبوسرانی تهران و حومه

سوم بهمن ماه