افق روشن
www.ofros.com

سه روز پس از بازداشت سعید ترابیان صبح امروز رضا شهابی هم بازداشت شد


سندیکای کارگران واحد                                                                                        یکشنبه ٢٣ خرداد ١٣٨٩

سه روز پس از بازداشت سعید ترابیان صبح امروز

رضا شهابی یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره سندیکا بازداشت شد

ساعت ده صبح امروز ٢٢ خرداد ماه رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه پس از گذشت سه روز از بازداشت سعید ترابیان در محل کار خود دستگیر شد.
به رضا شهابی که در منطقه ٣ شرکت واحد مشغول بکار بود و دراستراحت پزشکی بسر میبرد اعلام شده بود به اداره مرکزی شرکت در نارمک منتقل شده است و پس از پایان استراحت پزشکی جهت ادامه کار باید به آنچا برود. به همین منظور نامبرده امروز به اداره مرکزی شرکت واحد مراجعه کرد و در حالی که در کارگزینی این اداره منتظر بود توسط چهار نفر از مامورین امنیتی در ساعت ده صبح دستگیر شد و از آنجا به منزل خود منتقل گردید ومامورین پس از تفتیش منزل رضا شهابی او را با خود به محل نامعلومی منتقل کردند و در پاسخ خانواده اش که پرسیده بودند رضا را با خود به کجا میبرید این مامورین اعلام کردند محل نگهداری رضا را بعدا به شما خواهیم گفت.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه بازداشت اعضای هیئت مدیره خود آقایان سعید ترابیان و رضا شهابی را محکوم میکند و بدینوسیله اعلام میدارد فعالیت سندیکائی و دفاع از حقوق صنفی کارگران حق مسلم آنان است و خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط آقایان سعید ترابیان و رضا شهابی و پایان دادن به ادامه زندان منصور اسالو و ابراهیم مددی است.

با امید به گسترش صلح و عدالت در همه جهان

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

٢٢ خرداد ١٣٨٩