افق روشن
www.ofros.com

(نامه سندیکا به ریاست جمهوری اسلامی ایران (آقای حسن روحانی


سندیکای کارگران واحد                                                                                    دوشنبه ٢۵ شهریور ۱۳۹٢

از: سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
به: ریاست جمهوری آقای حسن روحانی

با سلام و آرزوی پیروزی شما در استیفای حقوق و خدمتگزاری مردم شریف ایران به ویژه کارگران و زحمتکشان و دیگر فرودستان اقتصادی این مرز و بوم. جناب رئیس جمهور همه ی آگاهان امور کارگری میدانند سندیکای کارگران شرکت واحد با سابقه ای بیش از پنجاه سال با فراز و نشیب های بسیار توانسته است برای حفظ حقوق رانندگان و کارگران شرکت واحد خدمات فراوانی را به انجام برساند. اگرچه اعضای این سندیکا پیوسته تحت فشارهای گوناگون اطلاعاتی و امنیتی و زندان و اخراج و ضرب و شتم و تبعید با همکاری حراست و مدیریت و بعضی از اعضای شورای اسلامی کار بوده است اما به دلیل پیوند عمیق و ناگسستنی با بدنه ی کارگری این سندیکا توانسته است با تحمل همه گونه ستم و بیدادگری کماکان به دفاع از حقوق کارگران ادامه دهد و از این روی به عنوان یکی از نمادهای سرفراز جنبش کارگری ماندگار بماند. آقای رئیس جمهور، بهترین سپر هر دولت و سرزمینی رعایت حقوق مردم به ویژه کارگران و زحمتکشان و فرودستان آن سرزمین است. بر این پایه و بنابر برنامه و سخن شما که به عنوان یک رئیس جمهور حقوقدان، خود و دولت خود را پایبند به اجرای حقوق عمومی مردم و از جمله حقوق انجمنها و نهادهای مردمی دانسته اید و برای اجرای آن سوگند خورده اید و منشور دولت خود را در این راستا نوشته اید، سندیکای کارگران شرکت واحد به عنوان یک نهاد کارگری دادخواه و آزاده، فشردهی بخشی از خواسته های خود را به شرح ذیل اعلام میدارد:
۱- آزادی فوری آقای رضا شهابی راننده ی زحمتکش شرکت واحد از زندان و انجام معالجات ایشان با هزینه ی دولتی و بازگشت به کار وی و پرداخت حقوق معوقه ی ایشان.
۲- بازگشت به کار رانندگان اخراجی که به دلیل پیگیری حقوق همکاران با پرونده سازی و نقض قانون و مقررات توسط مدیریت و حراست شرکت و همکاری اداره ی کار، از کار اخراج شده اند.
۳- پایان بخشیدن به بگیر و ببندهای اطلاعاتی - امنیتی، حراستی علیه فعالان حقوق کارگری و سندیکایی و اخراج آنها.
۴- به رسمیت شناختن حقوق آزادیهای سندیکایی و حقوق عمومی کارگران طبق منشور حقوق بنیادین کار سازمان بین المللی کار.
۵- اصلاح فصل ششم قانون کار در جهت به رسمیت شناختن حق آزادی تشکیل سندیکاهای کارگری.
۶- حضور نمایندگان واقعی کارگران در مجامع تصمیم گیری امور کارگری نظیر شورای عالی کار و مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و غیره.
۷- مدیریت و اداره ی تأسیسات عمومی کارگران نظیر ساختمان های خانه ی کارگر و اتحادیه ی امکان توسط نمایندگان واقعی کارگران در سراسر کشور.
۸- جبران خسارات مادی - معنوی فعالان کارگری و سندیکایی که در رابطه با فعالیت های کارگری زیان دیده اند.
در پایان یادآور میشود یکی از دروغهای بزرگی که ضرر و زیان آن مستقیماً متوجه کارگران شده و گذران زندگی سخت روزمره ی آنان را سخت تر کرده است تعیین رقم جعلی ۲۵ درصد تورم اسفندماه ۱۳۹۱ برای محاسبه ی حداقل دستمزد سال ۱۳۹۲ بوده است؛ که رقم واقعی تورم در آن تاریخ به تأیید جنابعالی بیش از ۴۰ درصد میباشد. در اعتراض به این تصمیم نا عادلانه و خلاف ماده ۴۱ قانون کار که دست پخت شورای عالی کار دولت دهم علیه کارگران بوده است به پیوست نامه درخواست افزون بر دو هزار امضایی کارگران شرکت واحد که بازتاب دهنده ی خواسته ی میلیونها کارگر ایرانی جهت پرداخت مابه التفاوت این رقم تا رقم واقعی تورم است، تقدیم میگردد.
کارگران خواهان اند دولتی که با شعار امید و راستگویی در انتخابات به پیروزی رسیده است، این درخواستها را پذیرفته و آنها را انجام دهد. با آرزوی روزی که کارگران به حقوقشان برسند.

باتشکر

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

شهریور ۹۲