سایت کارگری افق روشن
www.ofros.com

احکام اخراج فعالین سندیکای واحد لغو شد

سندیكای كارگران شركت واحد                                                                              دوشنبه ۵ مرداد ۱٣٨٨


همانطوری که کلیه نهادهای کارگری، حقوق بشری و عدالت خواه ایران و جهان در جریان هستند، از زمان بازگشایی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ، بسیاری از نمایندگان و فعالین این سندیکا از فعالیت کاری خودشان محروم شدند. در این سالها فعالین کارگری شرکت واحد دست در دست هم و با کمک همدیگر و همیاری دیگر نهادها این شرایط سخت را پشت سر گذارد.
در تاریخ ٢١ تیر ماه ١٣٨٨ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با اکثریت قاطع کلیه احکام اخراج كارگران سندیكای را لغو كرده و پرونده های این كارگران را برای رسیدگی مجدد به هیئت هم عرض حل اختلاف در اداره كار ارسال نمود.
سندیکای کارگران شرکت واحد این پیروزی را به کلیه کارگران تبریک گفته و ضمن سپاسگزاری ، درود بیکران خود رابه کلیه کارگران اخراجی که در این مدت صدمات جبران ناپذیری را متحمل شده‌اند می فرستد .
سندیکای کارگران شرکت واحد یکبار دیگر از تمامی افراد و نهادهای اجتماعی و کارگری ایرانی و بین المللی که با کمکهای معنوی اشان در طول این سالها در این راه ما را همیاری کردند سپاسگزاری میکنند.
در انتها این تشكل مستقل كارگری از كنفدراسیون جهانی كارگران آزاد ( ITUC) ، فدراسیون جهانی كارگران حمل و نقل( ITF) و همه نهادهای كارگری كه در این مدت با حمایت های خود روحیه دو چندانی به كارگران رسانده اند صمیمانه تشكر و قدردانی می كند وامیدواریم کلیه زندانیان کارگری و احکامهای غیر عادلانه نیز لغو شود.

با امید به گسترش صلح و عدالت در همه گیتی

سندیكای كارگران شركت واحد
اتوبوسرانی تهران و حومه
٣ مرداد ١٣٨٨