افق روشن
www.ofros.com

كارگران ايران خودرو همراه با کارگران شرکت واحد

ادامه بازداشت رضا شهابی و تایید حکم یکسال زندان برای منصور اسالو را محکوم می کنیم


سندیکای کارگران واحد                                                                                          پنجشنبه ١ مهر ١٣٨٩

رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که از تاریخ ٢٢ خرداد ماه ١٣٨٩ دستگیرشده ، بیش از ٣ ماه به صورت بلاتکلیف در زندان اوین به سر می برد . این عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد به دلیل درد از ناحیه کمر و گردن در حالی در زندان می باشد که روز های یکشنبه به صورت تلفنی وپنجشنبه ها از طریق ملاقات کابینی با خانواده خود در ارتباط می باشد همچنین با خبر شدیم حکم یکسال زندان منصور اسالو که به اتهام تبلیغ علیه نظام در دادگاه بدوی صادر شده بود با گذشت بیش از بیست روز و عدم ارائه اعتراض برای رسیدگی در دادگاه های تجدید نظر استان تهران به قطعیت رسیده و نامبرده که به دلیل فعالیت های صنفی در سال ١٣٨۴ به ۵ سال زندان محکوم شده بود با تایید یکسال باید مدت ٦ سال را در زندان باشد
همچنین ابراهیم مددی دیگر عضو هیئت مدیره سندیکا با گذشت بیش از ٢ سال که به دلیل اجرای حکم ٣.۵ سال زندان به خاطر فعالیت صنفی در زندان اوین به سر می برد همچنان از امکانات استفاده از مرخصی بی بهره می باشد
سندیکای کارگران شرکت واحد ادامه باز داشت رضا شهابی ،ابراهیم مددی و تایید حکم یکسال زندان برای منصور اسالو را محکوم می کند و خواهان آزادی همه فعالین کارگری زندانی می باشد

با امید به گسترش صلح و عدالت در همه جهان

سندیکای کارگران شرکت واحد

اتوبوسرانی تهران و حومه

شهریور ١٣٨٩