افق روشن
www.ofros.com

ابراز نگرانی از گسترش بازداشت ها

و اخراج از کار اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد


سندیکای کارگران واحد                                                                                            دوشنبه ٢٨ تیر ١٣٨٩

در آستانه بالا رفتن تورم و نزدیک شدن به اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها که اولین لطمات ناشی از اجرای این طرح، گریبان جامعه کارگری را خواهد گرفت، اعمال فشارها و برخوردهای امنیتی نیز نسبت به فعالین کارگری افزایش یافته است بطوریکه در دو ماهه اخیر شاهد بازداشت تعدادی از اعضای هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد و دیگر فعالین کارگری بوده‌ایم. از جمله آقایان سعید ترابیان و رضا شهابی که از وضعیت سعید ترایبان تا این لحظه هیچ اطلاعی در دست نیست و نامبرده با توجه به ناراحتی قلبی که دارد حتی تا کنون تماس تلفنی هم با خانواده شان نداشته که این موجب افزایش نگرانیها نسبت به سلامت جسمی ایشان شده است.
- هفت نفر از اعضای هیئت مدیره و فعالین سندیکا به نامهای ١- علی اکبر پیر هادی ٢- حسن کریمی ٣- ناصر غلامی ۴- منصور حیات غیبی ۵- حسن میرزایی ٦- هادی کبیری ٧- حسین کریمی سبزوار با توجه به اینکه رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز دال بر وارد دانستن شکایت رانندگان سندیکای شرکت واحد می‌باشد و از ٣٠ پرونده همسان، ٢٣ نفر با همین رأی به شعبات هم عرض ارجاع شده‌اند و در حل اختلاف بازگشت بکار گرفته‌اند ولی متأسفانه ٧ نفر فوق الذکر همچنان در راهروهای دیوان عدالت سرگردان هستند و خواهان اعمال وحدت رویه هستند.
- ٣ نفر از اعضای سندیکای شرکت واحد به نامهای ١- داوود نوروزی ٢- عطا باباخانی ٣- امیر تاخیری که از مراجع قضایی و هیئت های هم عرض و حل اختلاف ادارات کار بازگشت بکار گرفته‌اند و در مراحل اجرایی می باشند، متأسفانه مدیریت شرکت واحد از اجرای قانون، استنکاف می‌ورزد و خود را فراتر از قانون می‌داند و از بازگشت بکار آن‌ها ممانعت می کند.
- اخراج مجدد ٢ نفر از اعضای سندیکا به نامهای آقایان ١- عبدالله حسینی ٢- سید رضا نعمتی پور
این فشارها در حالی افزایش یافته که دولت عدالت محور خود را بر رعایت حقوق کارگران طبق معاهدات بین‌المللی در سازمان جهانی کار ILO متعهد و پایبند می داند. آخرین خبرها در اجلاس سالانه سازمان جهانی کار نیز، قول آزادی آقایان منصور اسالو و ابراهیم مددی بود که نه تنها متحقق نشده بلکه اتهامات جدیدی هم به آقای اسالو وارد شده و فشار و برخورد با خانواده ایشان نیز شدت یافته است. اخیراً نیز همسر آقای رضا شهابی تلفنی به اداره اطلاعات احضار شده اند.
در طول ۵ سال بازگشایی سندیکای شرکت واحد، همواره اعضای سندیکا و حتی خانواده‌های آن‌ها تحت شدیدترین فشارها و بازداشتهای گسترده، تهدید های بیشمار و اخراج از کار و محروم شدن از حقوق اجتماعی و درمانی مواجه هستند.
با تمام فشارها و امنیتی کردن فضای کارگری، سندیکای شرکت واحد کماکان به دفاع از حقوق کارگران ادامه می‌دهد و از هیچ کوششی در راه دفاع از منافع کارگران دریغ نخواهد کرد. از کلیه نهادهای مدنی و حقوق بشری و سازمانها و اتحادیه های کارگری بویژه فدراسیون بین المللی حمل و نقل (ITF) تقاضای پشتیبانی و همیاری بیشتری داریم.

به امید گسترش صلح و عدالت در تمام جهان

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

٢٨ تیر ماه ٨٩