افق روشن
www.ofros.com

جوابی مختصر به ادعانامه دادستانی تهران در مورد سندیكای كارگران شركت واحد

سندیكای كارگران واحد                                                                           یکشنبه ١٨ مرداد ۱٣٨٨

در یازدهم مرداد ١٣٨٨ دادستان تهران كیفر خواستی را در خصوص حوادث پس از انتخابات و دستگیر شدگان اخیر قرائت کرد که در آن به سندیکای كارگر شركت واحد نیز اشاره شده است. سندیکای كارگران شركت واحد وظیفه خود میداند که به اعضایش و جنبش کارگری در رابطه با این مسائل توضیح دهد چرا که منصور اسالو در زندان میباشد و پرونده سازی برای سندیکا یعنی پرونده سازی برای دیگر نهادهای جنبش کارگری .
در بند٤ كیفر خواست دادستانی این گونه ذكر شده است ”٤- زیرمجموعه كارگری؛ اگر به یاد داشته باشید در سال های گذشته سندیكای اتوبوسرانی اعتصابی را ایجاد كرده بود كه رهبری آن را فردی به نام منصور اُسانلّو برعهده داشت. این جالب است كه افرادی به دلایل مختلف از جمله عقب افتادگی دستمزد خود دست به اعتصاب می زنند اما حواسشان نیست كه موسسات برانداز در آمریكا مانند NED، صندوق مالی و دموكراسی و ... به صورت آشكار به موسسات دیگر چندین میلیون دلار پول می دهند تا به سندیكاهای كارگری در ایران كمك شود. تمامی اسناد این كمك ها در وب سایت سازمان NED موجود است. علت دسترسی آسان به این اسناد را می توان تظاهرسازی دانست. خیلی از افراد معتقدند كه اینها چون مخفی كاری انجام نمی دهند پس به دنبال مطلب و مسأله خاصی نیستند.“
ما نمیدانیم که این بخش را چه کسانی تنظیم کرده‌اند ولی محرز است که این نوشته تنظیم اش بدور از شناخت از سندیکا و شخص اسالو است. نویسندگان این كیفر خواست در بخشهایی در خارج هستند و سعی کرده‌اند که درایت اشان را درعرصه بین‌المللی نشان دهند و بیشتر در جهت مرعوب کردن بوده برای ترساندن جنبش کارگری، ما به چند مورد این كیفر خواست که بی‌اساس است میپردازیم:

یک: اسم آقای اسالو را اسانلو نوشته حتی اسم واقعی ایشان را نمیدانسته اند.
دو: اعتصاب سندیکا را به عقب افتادگی دستمزد نسبت داده اند در صورتی که آن اعتصاب در رابطه با عقب افتادگی دستمزد نبود
سه: ارتباط سندیکا با NED ودیگر موسسات در کجای این قضیه بوده است.
چهار: طبق گفته خودشان کلیه اسنادNED در سایت اش قابل دسترسی است چرا همانطوری که در دیگر بندهای آن كیفر خواست به ذکر مبلغ و ارتباط پرداخته شده از سندیکا هم به همان نسبت شفافیت داده میشد و خودشان بهتر از هر کسی گفته‌اند که سندیکا مخفی کاری انجام نمیدهد.

سندیکا تشکلی مستقل و کاملا صنفی است و برای ایجاد شرایط بهتر و آگاهی کارگران بوجود آمده و به هیچ گروه و حزب و حتی دولت و کارفرمایی وابسته و زیر سلطه نیست و هیج خط و ربطی هم نمیگیرد
- سندیکا تشکلی بین المللی میباشد و هر گاه در هر نقطه جهان در مورد هر تشکل کارگری بیعدالتی شود سندیکاهای دنیا از یکدیگر حمایت میکنند و همانطور که شاهد بودید در مورد سندیکای شرکت واحد هم این حمایتها شد.
سندیكای كارگران شركت واحد بعد از ثابت شدن بی كفایتی شوراهای اسلامی كار توسط گروهی از كارگران حق خواه بنا شد و در این راه توانست با عزمی راسخ حقوق معوقه كارگران را زنده كنند اما به خاطر این چنین قضاوت های نابه جا، گروهی از این كارگران آزادی خواه و حق طلب بعد از گذشت چند سال همچنان در راه رسیدن به حقشان با بی عدالتی و محرومیت از حقوق اجتماعی مواجه هستند. و دو نفر از اعضای این سندیكا همچنان در زندان به سر می برند. سندیکای كارگران شركت واحد از زمان بازگشایی با روحیه آهنین به فعالیتش ادامه داده و بر اصل ضدیت خود با استعمار، استکبار و استبداد پا فشاری کرده و در مبارزه اش برای بی حقوقی وبی عدالت، استقلالش را حفظ کرده، و مقهور پرونده سازی هیچ نهادی نشده است و در راه رسیدن به خواسته‌هایش از هر نوع ابزاری که اعضایش صحیح بدانند استفاده خواهد کرد و در این راه جنبش کارگری همانند همیشه از این عمل سربلند بیرون خواهد آمد و نیازی به فعالیتهای مخملی نمیبیند.
جنبش کارگری ایران سالیان گذشته به عنوان محافل ضد کارگری معرفی شد و در سال گذشته به این هم بسنده نکرده و در وحشت از گسترش جنبش مستقل کارگری و ایجاد وحدت وهمدلی بیشتر در میان کارگران و فعالین کارگری سعی کردند با اتهام زنی‌های بی‌سند و مدرک و تخریب چهره‌های فعال کارگری به اهداف خود برسند. اما هوشیاری فعالان کارگری در بی‌اعتنایی به این جو مسموم توطئه ی آنان راخنثی کرد. وحال ما شاهد هستیم که این امر از دست عواملشان بیرون آمده و خود دستگاه قضایی میخواهد این کار را انجام دهد که مثل سابق جنبش کارگری در مقابل این اتهامات خواهد ایستاد و خواهان آزادی فعالینش خواهد شد.

سندیكای كارگران شركت واحد
اتوبوسرانی تهران و حومه

١٨ مرداد ١٣٨٨

http://www.syndicavahed.net
syndicavahed@gmail.com