افق روشن
www.ofros.com

سندیكای كارگران كشت و صنعت نیشكر هفت تپه یكساله شد

سندیكای نیشكر هفت تپه                                                                               شنبه ٢ آبان ۱٣٨٨

سندیكای كارگران كشت و صنعت نیشكر هفت تپه به مناسبت یکمین سالگرد تاسیس خود و همینطور محکومیت پنج تن از اعضای هیئت مدیره این تشکل، اقدام به صدور بیانیه ای کرده که نسخه ای از آن برای واحد کارگری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران ارسال شده است، این بیانیه عیناً در پی می آید:

سندیكای كارگران كشت و صنعت نیشكر هفت تپه یكساله شد

یكمین سال تاسیس سندیكای كارگری شركت كشت و صنعت هفت تپه را در حالی جشن میگیریم كه چندی پیش از سوی دادگاه تجدید نظر اهواز پنج تن از اعضای هیات مدیره این سندیكا، اقایان فریدون نیكوفر، جلیل احمدی، علی نجاتی و رمضان علیپور به مدت شش ماه حبس تعلیقی و شش ماه حبس تعزیری و آقای محمد حیدری مهر نیز با چهار ماه حبس تعزیری و هشت ماه حبس تعلیق روبرو شده و تمامی نام برده شدگان به مدت پنج سال از هر گونه فعالیت صنفی محروم شدند .
از این رو هیات مدیره سندیكای كارگران كشت و صنعت نیشكر هفت تپه بر خود دانسته تا با انتشار بیانیه ای ضمن حمایت از نام بردگان و محكوم كردن احكام صادره در خصوص این فعالین كارگری اعلام دارد سندیكای كارگری شركت كشت و صنعت نیشكر هفت تپه یك تشكل كاملا صنفی بوده و بدور از هر گونه فعالیت و جهت گیری سیاسی و در چهارچوب قانون، صرفا به دنبال احقاق حقوق كارگران رنج كشدیه این شركت تولیدی فعالیت دارد .كارگران این شركت یك صدا اعلام میدارند ما فرزندان ایران برانیم تا چرخهای اقتصادی این خاك پر گهر را همه با یاری هم بچرخانیم .

هیات مدیره سندیكای كشت و صنعت نیشكر هفت تپه

شنبه، ٢ آبان ١٣٨٨

واحد کارگری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران