افق روشن
www.ofros.com

وقتی وکالت جرم می‌شود

سندیکای کارگران هفت تپه                                                                                    پنجشنبه ٢٠ اسفند ۱٣٨٨

محمد اولیایی فر عضو انجمن بین‌المللی وکلا، وکیل دستگیر شدگان اول ماه می هشتادوهشت، سندیکای کارگران هفت تپه، سندیکای کارگران شرکت واحد و بسیاری از دستگیرشدگان اعتراضات اخیر روز هفدهم اسفند ماه برای گذراندن یک سال حبس خود روانه زندان شد.
دادگاه انقلاب در روز بیست و یکم بهمن بدون رای تجدید نظر ، ایشان را به یک سال زندان برای به خطر انداختن امنیت ملی محکوم کرد. مسئولین برای به سکوت کشاندن ایشان تمام شرایط را آماده کرده بودند تا اینکه در روز جهانی زن نامبرده را در دادسرای انقلاب دستگیر و روانه زندان کردند.
آقای اولیایی فر در چند سال گذشته برای حقیقت یابی و بیطرفی دادگاه و دفاع از متهمین در حد توان خود جدییت بینظری را به نمایش گذاشت و بدون چشمداشت از هر موکلی دفاع میکرد تا جایی پیش رفت که خود قربانی حقیقت یابی شد.قربانی حقیقت یابی و عدالت شدن در جامعه ما عمر طولانی دارد.
سندیکای کارگران هفت تپه ، زندانی شدن وکیل اولیایی فر را محکوم میکند و از تمامی نهادهای حقوق بشری و کارگری میخواهد تا برای آزادی ایشان و کلیه زندانیان جامعه مدنی در ایران از هیچ کوششی فروگذاری نکنند و در صورت امکان با خواست برگزاری یک دادگاه مستقل از دولت ایران بخواهند که این نوع احکام را بررسی کند ، ما خواستار آزادی بی قید و شرط سریع ایشان و دیگر زندانیان مبارزات مدنی جامعه ایران هستیم.

سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه

اسفند ١٣٨٨

سنديكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه