افق روشن
www.ofros.com

پیام سال نو


سندیکای کارگران هفت تپه                                                                               یکشنبه ۹ فروردین ۱۳۹۴ - ٢۹ مارس ۲۰۱۵

کارگران، فعالان و تشکل های کارگری!
در حالی به استقبال بهار میرویم که بیکاری، تورم و پرداخت نشدن بسیاری از دستمزدهای ناچیز که به گفته مسوولان دستمزدهای زیر خط فقر هستند گریبان اکثریت کارگران ایران را گرفته است. باز هم چون سال های گذشته وعده هایی از سوی مسوولان به عموم مردم و کارگران و زحمتکشان داده میشود "که در سال جدید خبری از گرانی نیست و تورم مهار خواهد شد". این در حالی است که ما شاهدیم در پایان سال ۹۳ بخش های زیادی از کارگران حتی مبالغ ناچیز عیدی خود را دریافت نکرده اند و همچنان دستمزدهای معوقه از یک ماه تا دو ماه و سه ماه و بیشتر از سوی کارفرمایان پرداخته نشده است.
ما کارگران شرکت نیشکر هفت تپه با تبریک سال نو امید آن را داریم که همگی در سال جدید، شاهد کسب مطالبات بیشتری توسط کارگران در ایران و جهان باشیم. ما بدینوسیله از تمام کارگران و فعالان کارگری و تشکل های جنبش کارگری میخواهیم در سال جدید بیش از پیش برای رفع مشکلات و ناعدالتی های موجود و تنها وتنها با اتکا به نیروی کارگری خود و با اتحاد و همبستگی در راه ایجاد و یا تقویت تشکل های مستقل خودمان بکوشیم تا بتوانیم به یک زندگی همراه با آسایش و رفاه برای عموم مردم جامعه دست بیابیم.

به امید همبستگی و پایداری هرچه بیبشتر و

به امید تلاش بیشتر برای آزادی کارگران و فعالان کارگری زندانی

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

دوم فروردین سال نود و چهار خورشیدی