افق روشن
www.ofros.com

پیام به اجلاس سازمان جهانی کار


سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه                                                                       چهارشنبه ١۹ خرداد ۱۳۹۵ - ٨ ژوئن ۲۰۱٦

پیام سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به اجلاس سازمان جهانی کار

به مناسبت صد و پنجمین اجلاس سالیانه سازمان جهانی کار و حضور هیئت ایرانی در آن اجلاس لازم میدانیم که مواردی را در خصوص وضعیت سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه که عضویت آن در فدراسیون جهانی آی یو اف ثبت شده است به عرض برسانیم. متاسفانه به دلیل فضای امنیتی و پلیسی حاکم بر فعالان مستقل کارگری و پرونده سازی های گسترده برای کارگران پیشرو و اعضای این تشکل ها امکان پیگیری مطالبات صنفی بصورت مسالمت آمیز آن وجود ندارد و ما اعضای هیئت مدیره ی این تشکل کارگری لازم دانستیم که مواردی از وضعیت خود را به آن سازمان اعلام کنیم تا از طریق اجلاس جهانی کار از "هیئت ایرانی" و وزیر کار جمهوری اسلامی بخواهید نسبت به رفع مشکلات و محدودیت های موجود حاکم بر تشکلهای مستقل کارگری طبق مقاوله نامه های جهانی اقدام نمایند.
دولت ایران از اعضای سازمان جهانی کار است، و از اینرو موظف به رعایت مقاوله نامه های بنیادین سازمان جهانی کار می باشد که طبق آن دولتهای عضو حتی اگر مقاوله نامه های مورد نظر را تصویب نکرده باشند اما به دلیل عضویتشان در این سازمان موظفند که اصول مربوط به حقوق بنیادین کار را که موضوع این مقاوله نامه ها است، محترم بشمارند، ترویج کنند و مورد اجرا قرار دهند. این شامل مقاوله نامه های ۸۷ و ۹۸ که مربوط به آزادی تشکل و حق ایجاد تشکلات مستقل کارگری و مذاکره جمعی می باشد نیز هست. اما در ایران نه تنها از فعالیتهای تشکل های مستقل کارگری جلوگیری میشود بلکه اعضای آن را از کار اخراج و زندانی میکنند. ما خواهان رعایت و اجرای مقاوله نامه های ۸۷ و ۹۸ در ایران هستیم و از سازمان جهانی کار مصرانه می خواهیم که دولت ایران را ملزم کند که به این مقاوله نامه ها احترام بگذارد.
ما همچنین بطور مشخص می خواهیم که احکام اخراج از کار اعضای هیئت مدیره سندیکای نیشکر هفت تپه ابطال اعلام شود و از همه آنان برای بازگشت به شغل قبلی دعوت شود. لازم به تاکید است که ادعای هیئت نمایندگی ایران در کنفرانس سازمان جهانی کار در سال ۱۳۸۹ مبنی براینکه اعضای هیئت مدیره سندیکای نیشکر هفت تپه از کار اخراج نشده اند و زندانی نیز نشده اند، از اساس نادرست بوده است. ما بعد از شنیدن این ادعا تلاش کردیم که موضوع را از طریق وزارت کار پیگیری کنیم اما هیچ کس در این وزات خانه پاسخگو نبود و ما به هیچ نتیجه ای نرسیدیم. نه تنها این، بلکه باید بگوییم که در پایان سال ۱۳۸۹ بعد از اجرای احکام صادره شده قضایی و امنیتی علیه اعضای هیئت مدیره سندیکای نیشکر هفت تپه، ازاعضای این هیئت تعهد گرفتند از آن تاریخ به بعد حق هیچ گونه فعالیت سندیکایی ندارند و چنانچه این تعهد را نقض کنند و به فعالیت سندیکایی بپردازند مجددا علیه انها پرونده قضایی تشکیل داده خواهد شد.
کارنامه دولت در رابطه با سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه و دیگر تشکلات مستقل کارگری بطور کلی، و رفتار این دولت با اعضای هیئت مدیره این سندیکا بطور اخص، نشان دهنده نقض آشکار و صریح مقاوله نامه های بنیادی سازمان جهانی کار به ویژه مقاوله نامه های ۸۷ و ۹۸ است که بر آزادی تشکل، حق سازماندهی و پیمان های دستجمعی تاکید می کنند.
ما از سازمان جهانی کار و صدوپنجمین اجلاس جهانی کار می خواهیم که نسبت به نقض حقوق ما کارگران سکوت نکند و دولت ایران را نسبت به نقض حقوق پایه ای ما کارگران پاسخگو بداند.

با سپاس؛ اعضای هئیت مدیره ی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

۱۲ خرداد ۱۳۹۵


فریدون نیکوفر؛ جلیل احمدی؛ رمضان علیپور؛ رضا رخشان؛ محمد حیدری مهر؛ رحیم بساک؛ علی نجاتی

رونوشت: فدراسیون جهانی کارگران مواد غذایی، کشاورزی، هتل، رستوران، کیترینگ و تنباکو( آی یو اف) و دیگر تشکلات کارگری بین المللیMessage of Haft Tapeh Sugar Cane Workers’ Syndicate to 105th International Labour Conference


On the occasion of ILO’s 105th Conference and the presence of Iranian delegation in that gathering we are obliged to disclose a few points on the status of Haft Tapeh Sugar Cane Workers’ Syndicate, which is a registered member of IUF global federation. Unfortunately, due to repressive and police state atmosphere imposed on independent labour activists and extensive legal prosecution of vanguard workers and their organizations and members, it is not possible for us to legally pursue our legitimate grievances. Thus the board members of Haft Tapeh Sugar Cane Workers’ Syndicate have taken the decision to inform you of our conditions and requesting from you to take necessary actions in accordance with conventions of ILO regarding independent labor organizations and to ask “delegates” from Iran including the Minister of Labour to act accordingly in order to address these issues.
The Iranian government is a signatory of ILO and as such required to be in compliance with ILO’s fundamental conventions, “even if they have not ratified the Conventions in question, have an obligation arising from the very fact of membership in the Organization to respect, to promote and to realize, in good faith and in accordance with the Constitution, the principles concerning the fundamental rights … including freedom of association and the effective recognition of the right to collective bargaining”. However, in Iran all activities of independent labour organizations are prohibited and their members are severely prosecuted, expelled from work and incarcerated. We are calling for the respect of conventions 87 and 98, and strongly urge ILO to compel the Iranian government to respect and abide by these basic and internationally recognized norms.
We also demand that all expulsion orders against board members of Haft Tapeh Sugar Cane Workers’ Syndicate be revoked and they all be reinstated to their previous positions. It should be noted that the claim by Islamic Republic’s delegates at previous ILO Conference, in 2010, that Haft Tapeh Sugar Cane Workers’ Syndicate board members have not been imprisoned or expelled from their jobs is not true whatsoever. After hearing this untrue statement, we tried to pursue our case through Islamic Republic’s Ministry of Labour, but no one in there responded to any of our requests and we could not reach any conclusions. In addition to being expelled from our jobs, towards the end of 2010 all board members of Haft Tapeh Sugar Cane Workers’ Syndicate were forced to pledge not to undertake any further labour activism or be faced with renewed legal prosecution if any of us ever becomes engaged in syndicate activities again.
The track record of Iranian government as it has dealt with Haft Tapeh Sugar Cane Workers’ Syndicate or other independent labour organizations in general, and as it has treated the board members of Haft Tapeh Sugar Cane Workers’ Syndicate in particular، is a blatant and egregious violation of all ILO’s fundamental conventions and especially conventions 87 and 98, which emphasis the right to form independent labour organization and the right to organize and collective bargaining.
We are calling on ILO and 105th international Labour Conference not to be silent about violation of workers’ rights in Iran and hold the Iranian government accountable for violating all the basic rights of us workers.

Sincerely,
Board members of Haft Tapeh Sugar Cane Workers’ Syndicate

June 1, 2016 (12 Khordad 1395)

Feridoun Nikoufard, Jalil Ahmadi, Ramazan Alipour, Reza Rakhshan, Mohammad Haydari Mehr, Rahim Basak, Ali Nejati.

Cc: The International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers' Associations (IUF)