افق روشن
www.ofros.com

قلب ما در کوبانی می تپد


سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه                                                                          یکشنبه ٢٠ مهر ۱۳۹۳

بازهم ظلم انسان بر انسان. بازهم کشتار و بی عدالتی اینبار در خطه ای دیگر. اینبار در کوبانی، نبرد حقیقت و راستی با تیرگی ها و ظلمت با شدت در جریانست. اما دردا که همه دنیا مانند نمایش یک سریال تراژدیک فقط به تماشا نشسته اند. تا بعداً همگی بر خرابه های ری اشک بریزند. اما در این اوضاع سخت، رزمندگان کرد اعم از زن و مرد، پیر و جوان و در تقابلی نابرابر در مقابل تهاجم نیروهای شیطانی داعش دست به دفاع جانانه ای زده اند که تا ابد در خاطره ها خواهد ماند. و ماهم در این جا نظاره گر این رشادتها هستیم. و آنرا تحسین می کنیم. دوستان و یاران مبارز در کوبانی، صمیمانه ترین درودها را نثار شما می کنیم. وامیدواریم که با مقاومت شما که در دنیا کم نظیر بوده است و همچنین تلاشهای انسانهای آزاده وحق طلب در جهت رسانیدن صدای شما به گوش همه جهان، سرانجام برین معضل دنیای کنونی (داعش) که دست پخت سرمایه داری بوده است چیره شوید. تا آوارگی و درد و رنج هزاران انسان بی گناه خاتمه یابد.

درود به شرف تمامی انسانهای آزاده ای

که بخاطر دفاع از آزادی وعدالت در مقابل ظلم می ایستند.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

مهرماه / ۱۳۹۳