افق روشن
www.ofros.com

خواستار آزادی بی قید و شرط همۀ کارگران و فعالین کارگری در بند


سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه                                                                     چهارشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۱

کارگران و انسان های آزادیخواه!
همانطور که مطلع هستید بیش از ٢٠ روز است که تعدادی از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری به نام های غالب حسینی، خالد حسینی، بهزاد فرج الهی، وفا قادری،علی آزادی و حامد محمود نژاد دستگیر شده اند و با وجود پیگیری های خانواده ها و دوستان بازداشت شدگان همچنان در بلاتکلیفی به سر می برند.
دستگیری ها، ارعاب و تهدید فعالین در حالی صورت می گیرد که فریبرز رئیس دانا، محمد جراحی، شاهرخ زمانی، پدرام نصرالهی، رسول بداغی، عبدالرضا قنبری و بسیاری دیگر از فعالین کارگری و سیاسی در بدترین شرایط همچنان در زندان هستند.
فعالین کارگری در شرایطی بازداشت و محاکمه می شوند که اقشار تهی دست جامعه به لحاظ نازل بودن سطح معیشت و دستمزد و سطح بالای بیکاری در شرایط بسیار اسفباری به سر می برند. بدیهی است در چنین وضعیتی کارگران و فعالین کارگری برای تحقق خواسته ها و مطالبات خود راهی جز مبارزه برای ایجاد تشکل های مستقل کارگری ندارند و این اعمال سرکوبگرانه نمی تواند موجب توقف تلاش ها و مبارزات فعالین کارگری شود.
ما کارگران نیشکر هفت تپه دستگیری این فعالین را محکوم می کنیم و خواستار آزادی بی قید و شرط همۀ کارگران و فعالین کارگری در بند می باشیم.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

١٣٩٢/١/١۴