افق روشن
www.ofros.com

نامه به سازمان جهانی کار و تکذیبیه سندیکای هفت تپه


سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه                                                                     سه شنبه ٣١ فروردین ١٣٩٠

تکذیبیه سندیکای هفت تپه

بیانیه ای تحت نام "سندیکای هفت تپه ادعای دولت ایران راتکذیب کرد" مدعی آن است که ازطرف سندیکای هفت تپه منتشرشده است. مااعضای هیئت مدیره سندیکا هفت تپه ضمن پیگیری تمامی مطالباتمان اعلام می کنیم که بیانیه ای تحت این عنوان وبااین مضمون منتشرنکرده ایم وضمن ابراز انزجار ازچنین اعمالی، بااین همه هیچگونه مسئولیتی درقبال این بیانیه موهوم نداریم

سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه
٣١/١/١٣٩٠

********

به: سازمان جهانی کار

از: سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه

موضوع: تکذیب ادعای نماینده دولت ایران مبنی بر اشتغال به کار کارگران اخراجی نیشکر هفت تپه و اعتراض به اخراج و تعقیب قضایی این کارگران
اخیرا شنیده‌ایم که نماینده ی ایران در اجلاس سازمان جهانی کار (آقای حبیب توکل زاده مدیر امور بین الملل وزارت کار ایران) ادعا نموده است که کارگران اخراجی نیشکر هفت تپه و اعضای سندیکای کارگران این شرکت هیچ گونه مشکلی ندارند و مشغول به کارشده اند.
کارگران اخراجی نیشکر هفت تپه تاکنون علاوه بر تحمل حبس و تحمل فشارهای امنیتی و روانی و اقتصادی بسیار از حدود دو سال پیش تاکنون از کار اخراج شده اند. برخلاف ادعای نماینده ی ایران در اجلاس آن سازمان ،تاکنون تمامی مراحل قانونی را برای اعتراض به اخراجمان طی کرده ایم، طی دو مرحله به اداره ی کار (نماینده ی وزارت کار در شهرستان شوش) شکایت برده-ایم. حتی به دیوان عدالت اداری نیز شکایتی تسلیم شده است که عینا همان حکم اخراج غیر قانونی، ضد کارگری و غیر انسانی اخراج ما را تایید نموده است.
جدیدا بعد از اینکه فهمیده اند ما از نظر اقتصادی و دریافت نکردن حقوق به مدت حدود ۲ سال تحت فشار فراوان بوده ایم و خانواده هایمان زیر شدیدترین فشارهای معیشتی به زندگی دشوار خود ادامه می دهند و برای سو استفاده از این وضعیت ما نامه ای به ما ابلاغ کرده اند که به شرکت نیشکر هفت تپه مراجعه نموده و تسویه حساب کامل کنیم و بعد از آن ممکن است در قالب قرارداد موقت کاری و مانند یک کارگر بدون سابقه قبلی و تازه وارد با ما انعقاد قرارداد کنند. مستحضرید که این ترفند به هدف قطع رابطه کاری ما با نیشکر هفت تپه و منتفی کردن هر گونه ادعای ما در قبال سابقه کار و رابطه کاری مان در آن شرکت است. بدینوسیله می خواهند ما به دست خودمان رابطه کاریمان را با شرکت نیشکر هفت تپه قطع کنیم و پس از آن نتوانیم هیچگونه ارتباط، ادعا و یا حق نمایندگی و یا فعالیت کارگری داشته باشیم.
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ضمن اینکه قویا ادعای نماینده دولت ایران را رد می کند، خواستار بازگشت به کار نمایندگان اخراجی کارگران نیشکر هفت تپه در سندیکای آنان (آقایان علی نجاتی، فریدون نیکوفرد، قربان علیپور، محمد حیدری مهر، جلیل احمدی و رضا رخشان که همگی اعضای هیئت مدیره سندیکای هستند) و نیز دیگر کارگر اخراجی بهروز نیکوفرد می-باشد. این سندیکا از تمامی مقامات مسئول در سازمان جهانی کار، نهادهای کارگری و حقوق بشری و رسانه ها درخواست می کند نسبت به اطلاع رسانی، هر اقدام ممکن برای اعتراض و فشار به دولت ایران برای بازگشت به کار کارگران نامبرده و پایان دادن به اخراج، تعقیب قضایی و حبس تمامی کارگران و فعالین کارگری و به رسمیت شناختن حق آزادی تشکلهای خودساخته کارگری اقدام نماید. ما تنها به دلیل استفاده از حق اولیه مان، ایجاد تشکل مستقل کارگری، تحت فشار، اخراج و حبس قرار می گیریم و لازم است دولت ایران هر چه زودتر به این اقدامات خود پایان دهد.

با احترام
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
٢٨ فروردین ماه ١٣٩٠

رونوشت:
نهادها و تشکلهای کارگری، رسانه ها و نهادهای حقوق بشری