افق روشن
www.ofros.com

:سازمان های سندیکائی فرانسوی

بازداشت رضا شهابی/ درخواست انتقال وی به بیمارستانی خارج از زندان


همبستگی سوسیالیستی... - پاریس                                                                             دوشنبه ۴ دی ١٣٩١

پاریس ٢٠ دسامبر ٢٠١٢
عالیجناب صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائی جمهوری اسلامی ایران
موضوع: بازداشت رضا شهابی/ درخواست انتقال وی به بیمارستانی خارج از زندان
عالیجناب

سازمان های سندیکائی فرانسوی س اف د ت، س ژ ت، اف اس او، سولیدر، او ان اس آ، توجه شما را نسبت به وضعیت رضا شهابی، عضو هیئت مدیره ی سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که از سی ماه پیش به علت فعالیت برای احقاق حقوق کارگران زندانی است، جلب می کند.
رضا شهابی از چندین بیماری رنج می برد (نارسائی کلیوی، فشار خون، درد کمر و پشت، و همچنین آرتروز شدید همراه با وخامت وضع چهار مهرهء پشت). از چند ماه پیش، به خاطر عدم درمان، وضع سلامتی وی شدیدا وخیم تر شده وحتی او را با خطر فلج کامل روبرو کرده است. وضعیت جسمانی او، درمان پزشکی مناسب و انتقال او به بیمارستانی در خارج از زندان را ضروری می سازد.
رضا شهابی در واکنش به رفتار شنیع زندانبان و فقدان مداوا، از ١٧ دسامبر و برای سومین بار دست به اعتصاب غذا زده است که جان او را در خطر جدی قرار می دهد. لذا وضعیت او بی اندازه نگران کننده و اضطراری است.
سندیکاهای فرانسوی ضمن درخواست آزادی فوری او، بر این باورند که محکومیت و زندانی شدن این فعال سندیکائی از سی ماه پیش تاکنون، نقض حقوق انسانی و سندیکائی است. ما ضمن ابراز حمایت کامل از رضا شهابی مبارز، از کلیه مقامات مسئول ایرانی می خواهیم که به سرعت اقدامات لازم را مبذول دارند.

با احترمات فائقه
س اف د ت: فیلیپ رئو
س ژ ت: اوزلم ییلدریم
اف اس او: دومینیک ژیانوتی
سولیدر: آلن بارون
او ان اس آ: سعید دروان

ترجمه و تکثیر از: "همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران - پاریس"