افق روشن
www.ofros.com

فراخوان برای شرکت در سومین مجمع عمومی

تأسیس صندوق کمک و همیاری به کارگران ایران - دانمارک‌

صندوق کمک و همیاری- دانمارک                                                                       دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۵ - ۲۰ ژوئن ۲۰۱۶

فراخوان برای شرکت در سومین مجمع عمومی صندوق کمک و همیاری به کارگران ایران- دانمارک

به اطلاع میرسانیم که سومین مجمع عمومی صندوق کمک و همیاری به کارگران ایران - دانمارک روز شنبه دوم یولی ۲۰۱۶ به صورت علنی برگزار میگردد. ما اعضای صندوق از تمامی دوستداران و مدافعان طبقه کارگر و جنبش کارگری ایران که ساکن دانمارک هستند دعوت میکنیم تا با حضور خود در مجمع سوم و پیوستن به این صندوق همگام با دیگر صندوق های مشابه بتوانیم کمکی هر چند ناچیز به جنبش کارگری و فعالین کارگری بکنیم.

زمان:شنبه دوم یولی ۲۰۱۶ ساعت ۱۴ تا ۱۷

مکان: Solidaritetshuset,Griffenfeldsgade 41,Nørrebro ,kbh.

آدرس ایمیل صندوق: sandogh.dk@gmail.com

آدرس وبلاگ صندوق: http://sandoghdk.blogspot.dk

***************

گزارش برگزاری مجمع عمومی دوم صندوق کمک و همیاری به کارگران ایران- دانمارک‌

مجمع عمومی دوم صندوق کمک و همیاری به کارگران ایران- دانمارک‌ طبق فراخوانی که از قبل داده شده بود در تاریخ ۳۰ أم ژانویه ۲۰۱۶ در کپنهاگ برگزار شد.
در ابتدا هیات مدیره پیرامون کمک‌های مالی ، حق عضویت‌ها و ارسال کمک مالی به ایران گزارش کامل به اعضا دادند و بعد از آن پیرامون ثبت رسمی‌ صندوق و همچنین همکاری و هماهنگی‌ با صندوق‌های مشابه دیگر مفصل بحث شد و اکثریت اعضا موافق ادامه همکاری و هماهنگی با صندوق‌های مشابه بوده و اینگونه همکاری‌ها را مثبت ارزیابی کردند. در پایان انتخاب هیات مدیر جدید برای دوره ۶ ماهه آینده انجام یافت، که ۳ نفر از اعضا به عنوان هیات مدیره و ۲ نفر از اعضا هم به عنوان بازرس صندوق انتخاب شدند. قابل ذکر است که ۲ نفر هم به عنوان ناظر در مجمع عمومی دوم صندوق شرکت کردند و ضمن مشارکت در مباحث قول همکاری و کمک به صندوق را دادند.

صندوق کمک و همیاری به کارگران ایران- دانمارک‌ فوریه ۲۰۱۶

***************

فراخوان برای شرکت در دومین مجمع عمومی صندوق کمک و همیاری به کارگران ایران - دانمارک

به اطلاع میرسانیم که دومین مجمع عمومی صندوق کمک و همیاری به کارگران ایران - دانمارک در روز شنبه ۳۰ ام ژانویه ۲۰۱۶ به صورت علنی برگذار میگردد..
ما اعضای صندوق از تمامی دوستداران و مدافعان طبقه کارگر و جنبش کارگری ایران که ساکن دانمارک هستند دعوت میکنیم تا با حضور خود در مجمع دوم و پیوستن به این صندوق همگام با دیگر صندوق های مشابه بتوانیم کمکی هر چند ناچیز به جنبش کارگری و فعالین کارگری بکنیم.!

زمان: شنبه ۳۰ ژانویه ساعت ۱۴- ۱۷

مکان:Blågårds Plads 3, 2200 København N

آدرس ایمیل صندوق: sandogh.dk@gmail.com

آدرس وبلاگ صندوق: http://sandoghdk.blogspot.dk

***************

اطلاعیه

تأسیس صندوق کمک و همیاری به کارگران ایران - دانمارک‌

جمعی‌ از فعالین کارگری مقیم دانمارک‌ فراخوانی را برای تشکیل صندوق در روز شنبه ۲۰ ژوئن ۲۰۱۵ برابر با ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴ داده بودند که با حضور ۱۲ نفر در شهر کپنهاگ برگزار گردید و در این مجمع که اولین مجمع عمومی صندوق هم بود اساسنامه پیشنهادی به بحث و تبادل نظر گذاشته شد و با دخالت فعال تمامی‌ حاضرین و با یک سری تغیرات که پیشنهاد شده بود با اکثریت آرا به تصویب رسید.
در ادامه با رای اعضا سه نفر به عنوان اعضای هیئت مسئولین صندوق و ۲ نفر دیگر هم به عنوان بازرس انتخاب شدند و همینطور پیام‌هایی‌ که به مناسبت اولین مجمع عمومی به دست ما رسیده بود قرائت شد.
ما اعضای صندوق کمک و همیاری به کارگران ایران- دانمارک‌ تمامی‌ انسان‌های آزادی‌خواه و طرفداران طبقه کارگر در کشور دانمارک‌ را دعوت می‌کنیم تا به این صندوق بپیوندند تا بتوانیم متشکل تر و منظم تر در امر جمع آوری و ارسال کمک مالی به کارگران ایران همگام شویم.

آدرس ایمیل صندوق: sandogh.dk@gmail.com

آدرس وبلاگ صندوق: http://sandoghdk.blogspot.dk/

متن فراخوان برای اولین مجمع عمومی: http://sandoghdk.blogspot.dk/

هفتم تیر ۱۳۹۴

***************

فراخوان برای شرکت در اولین مجمع عمومی صندوق کمک و همیاری کارگران در ایران

در جمهوری اسلامی، کارگران نه فقط از حق اعتصاب و تشکل و ابتدائی‌ترین حقوق دمکراتیک خود محروم‌اند، بلکه هر اقدام کارگر و هر ابتکار کارگری در این زمینه، به شدت مورد سرکوب قرار می‌گیرد. کارگران ایران، در زمان اعتصاب نیز از هر گونه پشتوانه مالی محروم‌اند و قادر به تأمین نیازهای حیاتی خود و اعضای خانواده خود نیستند. هیچ کس و هیچ نهادی نیز در برابر کارگر اخراجی، کارگر زندانی و خانواده‌ وی پاسخ‌گو نیست. دولت جمهوری اسلامی، در این گونه موارد نیز نه فقط هزینه زندگی خانواده کارگر زندانی را تأمین نمی‌کند، بلکه در برابر تلاش و ابتکار عمل کارگران بدین منظور، مانع‌تراشی نیز می‌کند و به تهدید و ارعاب و زندان علیه کارگران نیز متوسل می‌شود. در یک کلام، اعتصاب و کارگر اعتصابی هیچ تکیه‌گاهی برای ایستادن درازمدت در برابر کارفرما ندارد. این است آن شرایط واقعی که کارگران ایران در آن قرار گرفته‌اند و ابتکار عمل فعالان برای جمع‌آوری کمک مالی از کارگران، برخاسته از شرایط واقعی مبارزه کارگران و مبتنی بر نیازهای واقعی جنبش کارگری‌ست.
کارگران ایران به یک پشتوانه مالی قوی مورد اعتماد نیاز دارند و این وظیفه‌ی تمام فعالان کارگری و طرفداران طبقه کارگر است که هم‌پای تلاش‌هایی که در داخل کشور بدین منظور صورت می‌گیرد، در خارج کشور نیز، در این راه تلاش کنند. ایجاد صندوق‌های کمک و همیاری یکی از نیازهای حیاتی و مبرم جنبش کارگری است. یک صندوق‌ نیرومند و فراگیر که به این یا آن کارخانه و این یا آن بخش تولیدی و خدماتی محدود و خلاصه نشود و قادر باشد تمام کارگران و بخش‌های کارگری را زیر پوشش خود قرار دهد.
لذا، ما، جمعی از فعالین کارگری در کپنهاگ در جهت بنیانگذاری صندوق کمک و همیاری کارگری در دانمارک هم‌پای تلاش‌هایی که در داخل کشور و در خارج کشور بدین منظور صورت می‌گیرد، در دانمارک نیز، در این راه اقدام می‌کنیم.
و با این روحیه است که ما مقررات مقدماتی را برای تاسیس صندوق کمک و همیاری کارگری در مجمع عمومی را با تشکیل جلسه‌ای در کپنهاک شنبه ۲۰ ژوئن ۲۰۱۵ مورد نظر قرار داده‌ایم، مجمع عمومی مرکب از فعالین کارگری و طرفداران طبقه کارگر درباره قواعد نهایی و قطعی صندوق تصمیم بگیرد، ابزارهای لازم برای توفیق در این راه را بررسی کند و هیئت مسئولین را انتخاب بکند.
هدف از تاسیس این صندوق جمع‌آوری کمک مالی به جنبش کارگری ایران و فراهم‌آوردن ابزارهای لازم برای برقراری ارتباط بین صندوق‌های کارگری است که در کشورهای مختلف وجود دارند و هدفی واحد را دنبال می‌کنند. نام صندوق این خواهد بود: "صندوق کمک و همیاری به کارگران ایران- دانمارک"

محل درآمد
۱- پرداخت حق عضویت،
۲- تهیه کمک مالی در خارج از صندوق،- کمک‌های ثابت و موردی طرفداران طبقه کارگر،- تهیه کمک مالی با ترتیب دادن برنامه‌های تفریحی، فرهنگی و برگزاری شب‌های همبستگی در حمایت از کارگران و جنبش کارگری ایران،
۳- جلب کمک‌های مالی بین‌المللی

زمان: شنبه ۲۰ ژوئن ۲۰۱۵ ساعت ۱۴ تا ۱۷

مکان: Blågårds Plads 3, 2200 København N

تلفن‌های تماس: منوچهر مانی ۴۰۲۷۴۰۲۲، تیکا کلاکی ۶۱۶۹۶۳۴۳، پوران اسدی ۲۸۹۶۶۱۱۶

پست الکترونیکی برای تماس: sandogh.dk@gmail.com