افق روشن
www.ofros.com

فشارها و ارعاب و سرکوب تشکل ها

و انجمن ها و فعالین اینبار دامن انجمن سایه در اهواز را گرفته است

شورای زنان                                                                                                       سه شنبه ١۵ دی ۱٣٨٨

در این راستا پژمان رحیمی از فعالان کارگری خوزستان و دبیر انجمن فرهنگی هنری سایه به اتهام اجتماع و تبانی علیه جمهوری اسلامی در دادگاه بدوی به پنج سال حبس محکوم شده است که سه سال از آن به مدت پنج سال تعلیق شده است. در همین ارتباط هم محمد اسماعیل وندی دیگر عضو انجمن سایه نیز به همین اتهام و به همین مدت زندان محکوم شده است. پ‍ژمان رحیمی و محمداسماعیل وندی در روز ۲۶ مرداد ماه دستگیر شدند و مدت بیست روز در بازداشتگاه اطلاعات مورد بازجویی قرار گرفتند و مدت دو ماه نیز در زندان کارون اهواز در بند معتادین و سارقین زندانی شدند که در نهایت به قید وثیقه ی ۵۰میلیونی آزاد شدند.
در این مدت تعداد ۲۴ نفر از اعضاء و مرتبطین و حتا آشنایان دور و نزدیک به انجمن سایه نیز از سوی ستاد خبری اطلاعات اهواز و همچنین اداره ی پیگیری اطلاعات تهران مورد بازجویی قرار گرفتند. افراد زیر از سوی ستاد خبری اطلاعات اهواز مورد بازجویی قرار گرفتند:
۱ .یونس اسفندیاری ۲. حمیدرضا ربیعی زاده ٣. مائده شفیعیان ۴. سمیه بهبهانی ۵. حسین دریاپور ۶. محمدحسین عارف زاده ۷. امین منصوری ٨. فرنوش اعتمادی ۹. بهارآقا الماسی ۱۰. پگاه محبوبی ۱۱. سعیده اسکندری ۱۲. فیاض بهادری ۱٣. روزبه رحیمی ۱۴ .منوچهرمحمودی ۱۵. پیمان فاضلی ۱۶. اعظم مهدی پور ۱۷. نبی ممبینی ۱٨. روشنک ممبینی ۱۹. بهروز ممبینی ۲۰. رضا ادنانی ۲۱. هما ادنانی
لازم به ذکر است که برخی از افراد نامبرده چندین بار احضار شده‌اند و مورد تهدید و بازجویی‌های بی مورد اداره ی اطلاعات قرار گرفته اند.
همچنین فروغ میرزایی (وکیل دادگستری)،روزبه کریمی (روزنامه نگار) و مصطفا دهقان (روزنامه نگار) از سوی اداره ی پیگیری اطلاعات تهران احضار شدند و در مورد ارتباطات خود با انجمن فرهنگی هنری سایه مورد بازجویی قرار گرفتند.مااعضای شورای زنان ضمن محکوم کردن حکم نا عادلانه پژمان رحیمی و محمد اسماعیل وندی خواستار لغو احکام نا عادلانه بر علیه همه فعالین در همه عرصه هاهستیم و خواهان لغو فشارها وجو ارعاب و وحشت بر علیه همه تشکلها و انجمن هاهستیم.

شورای زنان

۱۳۸۸/۱۰/۱۴