افق روشن
www.ofros.com

مجموعه ای از اطلاعیه ها و کمپین های شورای استکهلم


شورا ـ استکهلم                                                                                                             چهارشنبه ۲٩ شهریور ۱۴۰۲ - ۲۰ سپتامبر ۲۰۲٣


گزارش تظاهراتِ ۱۶ سپتامبر، برابر با ۲۵ شهریور ۱۴۰۲

در سالگرد قتل حکومتی ژینا ـ مهسا امینی و خیزش انقلابی ستمدیدگانِ ایران، در استکهلم تظاهرات
شورای استکهلم، همراه با دیگر نیروهای آزادیخواه و چپ و کمونیست برگزار کننده تظاهرات بودند.
نخست در یکی از میدان های مرکزی شهر گرد هم آمدیم. برنامه شامل سخنرانیهای کوتاه به زبان های سوئدی و فارسی و سرود خوانی البرت کامراد و رویا صادقی بود.
در ادامه به طرف یکی دیگر از میدان های شهر راهپیمايی داشتیم، همراه با پخش اطلاعیه و سخنرانی به زبان انگلیسی وسوئدی که با استقبال مردمی که همدلی و همبستگی نشان می دادند روبرو بودیم.
این تظاهرات با شرکت تعداد کثیرشرکت کننده، حرکتی در جهت بازتاب صدای مبارزات زنان، کارگران و ستمدیگانٍ ایران در محیط زیستمان و اعلام چند باره حمایت و همراهی با این مبارزات و بر علیه جمهوری سرمایه داری اسلامی بود.
ما به سهم خود دست همراهانمان در این حرکت را می فشاریم.

جمهوری اسلامی سرمایه داری ایران نابود باید گردد!

زنده باد آزادی ـ زنده باد سوسیالیسم

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران ـ استکهلم


**************************


*************


*************


*************


*************


*************

حمله به اردوگاه سازمان مجاهدین محکوم است

یک نفرکشته وده ها زخمی حاصل حمله وحشیانه پلیس آلبانی به اردوگاه مجاهدین است. این حملات در رابطه و در راستای منافع جمهوری اسلامی است.
ما این حمله را نتیجه همدستی دولت آمریکا و آلبانی و دولت های اروپايی با جمهوری اسلامی ایران میدانیم ، همدستی دولت های سرمایه داری که روزی در به خاک و خون کشاندن کردستان و روز دیگر در تیرانا چهره نشان میدهد.
علیرغم مخالفت روشن ما با نقش و سیاستهای ارتجاعی سازمان مجاهدین خلق، اما معتقدیم اکیدا باید این حملات را محکوم نمود.
به بازماندگان این کشتار تسلیت میگویيم واز تمام نیروهای آزادیخواه می خواهیم این تجاوز به حقوق انسانی را محکوم کنند. ما خواهان حفظ امنیت این افراد و احترام به آزادی آنها در محل زیست شان هستیم.

مرگ بر رژیم جمهوری سرمایه داری اسلامی ایران

زنده باد آزادی     زنده باد سوسیالیسم

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران ـ استکهلم

www.shora.se     shoraye1@gmail.com

۲۲ ژوئن ۲۰۲۳

*************

شورای استکهلم از فعالیتهای رفیق غلام هراتی(بهروز ارژنگ) در جلوی دادگاه حمید نوری جنایتکار

پشتیبانی کرده و برخورد مزدوران جمهوری اسلامی و تهدید جانی او را محکوم میکند

رفیق غلام، در جریان دوره اول دادگاه حمید نوری جنایتکار از ابتدای شروع دادگاه از ۱۰ اوت ۲۰۲۱ حضور فعال داشته و در این میان شورا-استکهلم هم همراه با دیگر نیروهای چپ و کمونیست چندین بار فراخوان شرکت در مقابل دادگاه حمید نوری جنایتکار را دادند. که در مجموع این فعالیتها مورد استقبال جمع وسیعی از سوئدی ها و حمایت افراد و نیروهای مترقی و انقلابی ضد رژیم قرار گرفت.

در خلال روزهایی که دادگاه برقرار بود مزدوران رژیم از جمله کاردار سفارت محمد رضا نیلی که برای شرکت در دادگاه می آمدند همواره با برخورد قاطع و اعتراض شدید رفیقمان مواجه میشدند و از ترس یا پا بفرار گذاشته و یا تلاش میکردند که پلیس را با این رفیق درگیر کنند که موفق نمی شدند و همین روند در مورد خانواده حمید نوری هم تکرار می شد و استدلال این رفیق همواره این بود که پدر شما قاتل است، جنایت کرده و باید مجازات شود و شما هم تا وقتی سکوت می کنید در این جنایات سهیم هستید. رژیم و مزدورانش هم بیکار ننشسته و در مدیای خود از جمله مشرق نیوز و سهام نیوز، جوان آنلاین و در به اصطلاح مستندی بنام « بی وطن ها» دست به لجن پراکنی میزدند.

در دور دوم دادگاه تجدید نظر که از تاریخ ۱۱ ژانویه ۲۰۲۳ شروع شد.فعالیتهای رفیق غلام و برخورد ها با مزدوران رژیم کماکان ادامه یافت.
در جلسه ششم دادگاه ۲۳ ژانویه ۲۰۲۳ یکی از مزدوران رژیم به نام حسین شمقدری به طرف این رفیق آمده و خود را به عنوان مستندسازمعرفی کرده و خواهان مصاحبه با وی میشود. رفیق غلام با اعتراض شدید باین مزدور میگوید «من نه شما را به رسمیت می شناسم و نه با عوامل رژیم جنایتکارجمهوری اسلامی صحبتی دارم و حاضر نیستم که مصاحبه کنم» و اضافه می‌کند «شما که با خانواده حمید نوری همکاری میکنید در جنایت حمید نوری و رژیم سهیم هستید» وقتی این مزدور با اعتراض رفیق مواجه میشود دست به لجن پراکنی بر علیه اپوزیسیون میزند که با پاسخ قاطع و دندان شکن مواجه می‌شود و دست خالی راهش را گرفته و می رود. ولی بعد از پایان دادگاه وقتی آنها مشغول فیلمبرداری بودند دوباره درگیری لفظی با این مزدور رژیم و همراهانش ادامه می یابد که با دخالت پلیس پایان می یابد. رفیق غلام به پلیس میگوید که این مزدوران او و خانواده اش را در ایران تهدید کرده اند. او در ادامه صحبت هایش با پلیس اضافه میکند اینها مزدوران رژیم هستند و به راحتی به ایران رفت و آمد میکنند و بر علیه اپوزیسیون دست به جاسوسی می زنند.

در ۲۲ ماه مارس در جلسه نهم حمید نوری جنایتکار، حسین شمقدری عکسی از خودش در جلوی دادگاه را توییت و مجید نوری آنرا ریتوییت کرده که عکس رفیق غلام در پشت وی با فاصله چندین متر دیده میشود و در متن توییت با کنایه معنا داری نوشته «میشه لطفا این منافق رو از تو عکس حذف کنین» و یکی از کمنت گذاران بجای حذف از عکس خواهان حذف فیزیکی این رفیق میشود و مینویسد «حذف فیزیکی هستم ولی از عکس!!! این سوسول بازی هارو بلد نیستم شرمنده».

گذشته از جنبه قضایی این تهدید از دید دستگاه قضایی سوئد، جمهوری اسلامی یک رژیم تروریستی است و در همین خارج کشور از جمله سوئد مرتکب ترور های زیادی شده است، نباید گذاشت که مزدوران رژیم جنایتکار به راحتی و با آرامش در اروپا جولان دهند! حمایت از معترضان به مزدوران رژیم وظیقه همه آزادیخواهان و نیروهای چپ و کمونیست است.

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران

زنده باد آزادی - زنده باد سوسیالیسم

شورای حمایت ازمبارزات آزادیخواهانه مردم ایران - استکهلم

*************
**************************

گزارش تجمع اعتراضی، شنبه ۱۳ مای

برابر با ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲

اول ماه مه و هفته پیش در حمایت از جنبش و اعتصابات کارگری و اینبار بر علیه اعدام تجمع اعتراضی داشتیم. بر علیه رژیم جنایتکار جمهوری سرمایه داری ایران که ماشین کشتارش سرعت گرفته و ستمدیده ترین اقشار را نشانه گرفته است!
از بلوچستان تا خوزستان، از کردستان تا دیگر نقاط این سرزمینِ رنجدیده عزیزانمان را به چوبه دار سپرده است،
این تجمع و پیکت همراه بود با پخش وسیع اطلاعیه و سخنرانی و اطلاع رسانی به اذهان عمومی در محیط زیست مان و در انتها راه پیمائی در مرکز شهر استکهلم. با سپاس از همراهانمان.

اعدام ممنوع!

مرگ بر جمهوری سرمایه داری اسلامی ایران

زنده باد آزادی - زنده باد سوسیالیسم

شورا - استکهلم
*************

*************

*************

**************************


***************************************

علیه اعدام و زندان و شکنجه بپاخیزیم!

جــمھوری اســلامی که در فــلاکت بــار تــرین دوران زنــدگی اش بســر میبرد در ھــراس از ادامـه اعـتراضـات بـه ھـر جـنایتی دسـت میزنـد. اعـدام سـریع مـحسن شکاری، یکی از مـبارزین شـجاع خیزش انـقلابی جـاری از جـمله این اقـدامـات اسـت. رژیم قـصد دارد بـا این اقـدامـات جـنایتکارانـه و اعـدام این جـوانـان ھـراس افکنی کند و امیدوار اسـت بـتوانـد زیر سـایه تـرس بـه حیات ننگینش ادامـه دھد.
تـرس امـا دیرگـاھیست مـعنای خـودرا از دسـت داده اسـت و جـامـعه رو در روی حکومـت ایستاده و خـواھـان نـابـودی حکومـت سـرمـایه داری و اسـلامی اسـت. اینک سـتمدیگان، کارگـران و زحـمتکشان بـه قـدرت خـویش واقـف شـده انـد. آنـچه در خیابـان، دانـشگاه و مـدرسه و... شنیده میشود حکایت از دنیایی دیگر دارد، دنیای لــغو مــجازات اعــدام و بــرچیدن زنــدانــھای سیاسی و بــرابــری و آزادی و برچیدن بساط ستم و تبعیض و حاکمیت بر سرنوشت خویش.
حقیقتا حکومتی ھـا تـرسیده انـد، سـراسیمه شـده انـد و بـه کارھـای جـنون آمیزتـر روی آورده انـد. اعـدام جـوانـان اسیر ثـمره ای جـز افـزایش خـشم تـوده ای و نـفرت عـمومی در جـامـعه نـدارد، عـمر رژیم را کوتاھتر و شعله ھای سرکش انقلاب را شعله ور تر خواھد کرد.
نـگذاریـم حکومتیان بـه قـتل و جـنایـت و سـرکوب ادامـه دھـند! بـه صـف اعـتراض آزادیـخواھـان و سـوسـیالیسـتھا عـلیه حکومـت فـقر و اخـتناق سـرمـایـه بـپیونـدیـد! بـراى الـغاى مـجازات شـنیع اعـدام، قـوانـین قـرون وسـطائـى قـصاص اسـلامـى، و بـرچـیدن زنـدانـھاى سـیاسـى و آزادى فـورى کلیه زندانیان سیاسى بمیدان بیائید!

شــورای اســتکھلم ، ھــمراه بــا فــعالین ســوسیالیست و دیگر نیروھــای چــپ و کمونیست

روز شــنبه ١٠، دســامــبر ســاعــت ١۵، تــظاھــراتی در میدان ســرگــل

سازمان داده است. از شما دعوت می کنیم که به این تظاھرات بپیوندید.


مرگ بر جمھوری سرمایه داری اسلامی ایران

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

نه به اعدام، زندانی سیاسی آزاد باید گردد

شورا ـ استکھلم

*************گزارش تظاھرات شنبه ١٩ نوامبر

در تـداوم اعـتراضـات و آکسیون ھـای پی درپی، شـنبه ١٩ نـوامـبر، بـرابـر بـا ٢٨ آبـان ١۴٠١، سـاعـت ١۵، تـظاھـرات در مـرکز شھـر اسـتکھلم آغـاز شـد، این تـظاھـرات را شـورای اسـتکھلم ھـمراه بـا فـعالین سـوسیالیست و آزادیخواه شھـر و ھمچنین سـازمـانـھا و احـزاب چـپ و کمونیست سـازمـان داده بـود . جـمع پـر شـماری از مـردمـانی بـا پـرچـم ھـای سـرخ، زیر بـرف و سـرمـا در میدان مـرکزی شھـر جـمع شـده بـودنـد تـا بـار دیگر حمایتشان را از جنبش انقلابی مردم ایران فریاد زنند.
سـخنرانی ھـای کوتـاھی داشـتیم، از جـمله نـمایندگـانی از جـریان ھـای چـپ سـوئـدی، حــزب عــدالــت ســوسیالیستی و جــریان سیاســت ســوسیالیستی و ھمچنین از حــزب کمونیست ایران، سـازمـان فـدائیان ـ اقلیت، حـزب حکمتیست، حـزب حکمتیست (خـط رسمی)، چـریک ھـای فـدایی خـلق و....ھمچنین پـخش سـرودھـای انـقلابی که ھـمراه بـود با شعارھایی به زبان ھای سوئدی و فارسی. از جمله شعارھا:
مـرگ بـر جـمھوری اسـلامی - سـفارت جـمھوری اسـلامی، مـرکز تـرروریستی اسـت و بــاید تعطیل شــود - نــان، کار، آزادی اداره شــورائی ـ زن، زنــدگی، آزادی اداره شـورائی. نـه شـاه میخایم، نـه مـلا، قـدرت بـه دسـت شـورا - مـرگ بـر سـتم گـر، چـه شـاه بـاشـه، چـه رھـبر - کارگـر زنـدانی، زنـدانی سیاسی آزاد بـاید گـردد - زن، زنـدگی آزادی، زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم . و .....
بھـترین بـخش این حـرکت راھـپیمایی بـود که بـھ طـرف میدان دیگری در شھـر، مینت توریت، داشتیم و با استقبال عابرین روبرو شدیم.
بـدون آنکه بـخواھیم از نـقصان ھـا و ضـعف ھـائی که می تـوانـد در ھـر نـوع کار عملی خـودنـمائی کند چـشم پـوشی کنیم، تـظاھـرات ١٩ نـوامـبر مـوفـق بـود. ھمکاری نـزدیک آزادیخواھـان، چـپ ھـا و کمونیست ھـا و سـازمـان دادن حـرکتی بـا تـاکید بـر ضـرورت سـرنـگونی انـقلابی رژیم سـرمـایه داری اسـلامی ایران، تـاکید بـر آلـترنـاتیو کارگـری و شـورائی بـه عـنوان الـترنـاتیوی که تـوان پـاسـخ گـوی بـه خـواسـت آزادی و رھـایی انسانھای رنج دیده را در خود دارد، از نکات مثبت این حرکت بود.
شـورا به سـھم خـود، دسـت ھـمه رفـقائی کھ در تـدارک و پیشبرد این حـرکت و ھمچنین ھـمراھـانی که بـاشـرکت خـود سـرمـای این روز را بـه شـوری گـرم و رفیقانـه تـبدیل کردند، می فشارد.

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواھانه مردم ایران ـ استکھلم

**************************

بخش اول، تظاهرات ۵ نوامبر۲۰۲۲بخش دوم و پایانی ، تظاهرات ۵ نوامبر۲۰۲۲*************

در دفاع از کارگران زندانى و زندانيان سياسى

زمان: شنبه ۵ نوامبر، ساعت ٣ بعد از ظهر

مکان: ميدان سرگل - استکهلم***************************************

توجه     توجه

از شنبه ٢٢ اکتبر مجوز داشته و داریم که در مرکز شهر پیکت و از دوشنبه ٢۴ اکتبر چادر اطلاع رسانی داشته باشیم. گویا پلیس، برای چندین گروهمتفاوت، به طور همزمان در یک مکان مشحص مجوز صادر کرده است.
ما ضمن شکایت از اختلال ایجاد شده و پیگیری علت آن، ترجیح می دهیم برای ممانعت از ادامه آشفتگی پیش آمده، برنامه این هفته را، تا آنجا که به چادر اطلاع رسانی در هفته جاری، مربوط می شود لغو کنیم.

جمعه ٢٨ اکتبراز ساعت ١٦،٣٠ تا ١٩،٣٠ جلسه گفتگو و تبادل نظر، حول (چشم انداز جنبش جاری و وظایف ما) خواهیم داشت، محل - ABF مرکزی. امیدواریم با شرکت خود به پرباری این گفتگ کمک کنید.

شورای استکهلم، همراه با فعالین و نیروهای چپ و کمونیست

**************************


*************
*************
*************
*************

**************************
**************************

علیه قتل عمد مهسا امینی!

و برای لغو حکم اعدام بپاخیزیم!

رژیم جمهوری اسلامی در محاصره جنبش های اجتماعی و مردم زحمتکش قرار دارد. این رژیم در هراس از خیزش های مردمی ماشین سرکوب و اعدام را لحظه ای متوقف نمی کند. در چند روز اخیر خانواده های محکومین به اعدام با تجمعات منسجم خود اعتراض خود را در مخالفت با اعدام اعلام کرده اند.
در این میان سرکوب در عرصه های دیگر همچنان ادامه دارد، ده ها معلم، کارگر و دانشجوی مبارز در زندان به سر می برند و شجاعانه از مبارزات اجتماعی حاضر در بیرون زندان دفاع می کنند.
خشونت دولتی و مردسالار نیز همچنان بیداد می کند. همین چندی پیش، شاهد جان باختن شلیر رسولی در گریز از تجاوز بودیم، امروز نیز خانواده مهسا امینی به سوگ عزیز از دست رفته خود نشسته اند. مهسا امینی قربانی خشونت دولتی بر علیه زنان شده است.
شورای استکهلم روز شنبه ١٧ سپتامبر ساعت ١۵،٣٠ در میدان سرگل توریت همراه با احزاب و سازمان های کمونیست و نیروهای آزادیخواه اقدام به تجمع اعتراضی برعلیه حاکمیت زن ستیز و جنایتکار جمهوری اسلامی در ایران خواهد کرد. همراه هم باشیم!

مکان؛ میدان سرگل توریت (torg Sergels)     زمان١۵،٣٠

زنده با همبستگی جنبش های اجتماعی بر علیه جمهوری اسلامی

کارگر زندانی، معلم زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد

مرگ بر جمهوری سرمایه داری ایران

زنده باد آزادی ــ زنده باد سوسیالیسم

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران استکهلم

١٦ سپتامبر٢٠٢٢


**************************
***************************************


*************


*************

کارگر زندانی، معلم زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد

رژیم جـمھوری اسـلامی سـرمـایه داران که ازابـتدای بـه قـدرت رسیدن تـلاش نـموده اسـت جـنبش کارگـری و اقـشار تھیدسـت را تـحت سـرکوب، از ھـرگـونه تشکیلات محـروم نـماید، دیرزمـانی اسـت، بـا گسـترش اعـتصابـات کارگـری، اعـتراضـات مـعلمان و خیزش ھـای تـوده ای در ابـعادی گسـترده روبـرو شـده اسـت. بحـرانـھای اقـتصادی، اجـتماعی مـردم کارگـر و زحـمتکش رابه زیر خـط فـقر و فـلاکت کشانـده اسـت بـه نـحوی که معیشت بـعنوان یک مـطالـبه عـمومی درآمـده وفـریاد اعـتراض بـه خیابـانـھا سـرازیر شـده اسـت و رژیم جـز کشتار، بـه اسـارت کشیدن و تـوطـئه چنینی بـرعلیه فــعالین و مــردم مــعترض، ھیچ پــاسخی نــدارد. اینک تــعداد زیادی از مــعلمان، کارگــران و فـعالین خیزش ھـای تـوده ای بـه اسـارت گـرفـته شـده انـد. در این چنین دوران تعیین کننده ای بـرمـاسـت که بـا تـمام قـوا بـه مـبارزات جـاری یاری رسـانیم.
شـورای اسـتکھلم در حـمایت از اعـتصابـات کارگـران و اعـتراضـات مـعلمان و بـرای افـشا جـنایات جـمھوری اسـلامی و پـخش اخـبار این مـبارزات بـرای افکار عـمومی جـامـعه سـوئـد و ھمچنین در اعـتراض بـه دسـتگیری ھـا، ھـمچون گـذشـته، پیکت ھـا و تجـمعاتی در شھـر اسـتکھلم بـرگـزار میکند. ھمچنین این تجـمعات می تـوانـد فـرصتی بـاشـد، بـرای تـبادل نـظر بین آزادیخواھـان و دوسـتانی که دغـدغـه رھـائی کارگـران و تـوده تـحت سـتم و اسـتثمار را دارنـد، تـبادل نـظر جھـت تـدارک ھـر چـه قـوی تـرحـرکت ھـای بـعدی، بـرای یاری رسـانـدن بـه جـنبش کارگـری و آزادی زنـدانیان سیاسی. چـھارشـنبه ٨ یونی، سـاعـت ۴ بـعد از ظھر در میدان سرگل بدین منظورپیکتی از سوی شورا در استکھلم برگزار میشود.

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمھوری اسلامی

بر قرار باد دولتی کارگری و شورایی

کارگر زندانی، معلم زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد

زنده باد آزادی زنده باد سوسیالیسم

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواھانه مردم ایران - استکھلم

0732556537 Tel

**********

تظاهرات در حمایت از خیزش گرسنگان، برای نان و آزادی، علیه جمهوری اسلامی

و همچنین حمایت از اعتراضات و اعتصابات معلمان و کارگران در ایران


**********

در حمایت از شورش گرسنگان، برای نان، کار آزادی

طی روزهای گذشته بار دیگر شاهد شعله ور شدن آتش خشم مردم جان به لب رسیده در شهرهای مختلف ایران بودیم. اعتراضات وسیع توده ای به گرانی افسار گسیخته و آزادسازی قیمت ها از سوی دولت رئیسی از شهرهای خوزستان شروع و به سرعت به دیگر شهرها در استان های مختلف سرایت کرد.
براساس اخبار منتشر شده اعتراضات توده ای زحمت کشان و فرودستان جامعه همانند گذشته، با یورش ماشین سرکوب و کشتار رژیم مواجه گشته و تعداد بسیاری از مردم معترض دستگیر، زخمی و کشته شده اند، تاکنون نام و تصاویر تعدادی از جان باختگان این خیزش ها منتشر شده است.
این اقدام رژیم، تنها موجب شدت گرفتن و پیوستن مردم در شهرهای مختلف به صف معترضین شده است. تجربه خیزش سال های ٩٦ و ٩٨ این مهم را به ما یادآوری می کند که، برای جلوگیری از فرسایش اعتراضات توده ای، برای تقابل و اقدام بر علیه ماشین سرکوب رژیم و برای انسجام و ارتقاء این خیزش طبقاتی به جنبشی سازمان یافته، گریزی از تشکیل کمیته ها و شوراهای محلی نیست.
در این میان، بعد از تجمعات سراسری معلمان در اول ماه مه و برپایی دور جدیدی از اعتصابات کارگری در مناطق مختلف از جمله، اعتصاب رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، رژیم جمهوری اسلامی سرمایه داری در ایران با یورش وحشیانه به منازل فعالین کارگری و معلمان و دستگیری شان، مذبوحانه سعی کرده با وارد کردن اتهامات واهی آنان را مرعوب و مانع گسترش فعالیت ها شود. اما به موازات گسترش اعتراضات گرسنگان، فعالین جنبش های اجتماعی با کسب تجربه از مبارزات تاکنونی، اندیشه ی به هم پیوستگی جنبش ها را در سر دارند، به عنوان مثال؛ تصمیم کانون های صنفی معلمان برای برگزاری تجمعات سراسری معلمان و اعلام همبستگی با جنبش کارگری در روز اول ماه مه می تواند نمونه ی درخشانی از به هم پیوستگی طبقاتی باشد.

شورای استکهلم در حمایت و همبستگی با شورش طبقاتی گرسنگان در ایران همراه با احزاب و نیروهای چپ و کمونیست، مردم آزادیخواه را به تظاهرات دعوت می کند.

زمان؛ ٢۱ ماه مه از ساعت ١۵ الی ١٧ مکان؛ مین توریت

سرنگون باد جمهوری اسلامی سرمایه داری

پیش به سوی اعترضات سازمان یافته توده ای

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

شورا - استکهلم

تلفن - ٠٧٣٢۵۵٦۵٣٧

١٧ مه ۲۰۲۲


**********


**********


دوباره به خیابان می آئیم!

کمپین بر علیه گرانی خانه های اجاره ای ادامه دارد!

در سال ۲۰۲۱، با اعتراضات گسترده علیه تلاش دولت جهت سپردن تعیین اجاره بهاء به بازار و شرکت های ساختمانی، بخشی از قوانینی که در پی گران کردن هر چه بیشتر خانه های اجاره ای بود متوقف شد و دولت مجبور به عقب نشینی شد!
ولی تامین مسکن از مدت ها قبل به معضلی اجتماعی به ویژه برای افراد کم درآمد تبدیل شده است. بدنبال از هم پاشاندن رفاه اجتماعی و حمله گسترده به دستاوردهای کارگران و زحمتکشان، و بقایای قانون امنیت شغلی، فاصله طبقاتی در سوئدعمیق ترشده است. شرکت های سرمایه دار، از جمله شرکت های ساختمانی و مسکن، هر روز فربه تر و آسیب پذیرترین اقشار جامعه، بازنشستگان، مهاجرین، جوانان، دانشجویان و… قربانیان این سیاست بوده اند.
سیاست مسکنِ جاری باعث کمبود مسکن، ازدحام بیش از حد، ناامنی و جداسازی مناطق پر درآمد و کم درآمد شده است. صدها هزار آپارتمان اجاره ای از دهه ۱۹۹٠ فروخته شده است و در شهرهای بزرگ اکنون بیش از یک میلیون نفر در نوبت چندین ساله برای دریافت آپارتمان اجاره ای هستند. صف ها در ده سال اخیر دو برابر شده است.
مستاجران که معمولا از درآمد کمتری برخوردارند، نسبت بیشتری از درآمد خود را نسبت به صاحبان خانه ها و ویلا ها برای مسکن پرداخت می‌کنند و شرکت‌های اجاره ‌دهنده در حال حاضر سودهای کلانی کسب می‌کنند.
مسکن، یک حق اجتماعی برای همه است نه یک کالا!
در مقابل این حملاتٍ روز افزون باید ایستاد!
شورای استکهلم همراه با نیروهای چپ و نهادهای اجتماعی و انجمن های سوئدی درکمپینی سراسری مقابله با این سیاست های ضد کارگری را سازمان میدهد . شرکت در این مبارزات کمترین پاسخ به این سیاستهای غیر انسانی است. به فراخوانهای این کمپین پاسخ مثبت بدهیم و در اعتراضات جاری شرکت کنیم! دراین رابطه تظاهراتی در سراسر سوئد از سوی کمپین اعلام شده است

روز شنبه ۹ آپریل ، ساعت ۱۴.۳۰ تا ۱۵.۳۰ در سرگل توری تجمع می کنیم.

شورا ـ استکهلم - ۲۸ مارچ ۲۰۲۲

**********

گزارشی از وداع با رفیق سعید سهرابی، در استکهلم ۱۲ فوریه ۲۰۲۲

مراسم وداع با حضور جمع کثیری از نزدیکان، دوستان و رفقای سعید که از کشورها و شهرهای مختلف آمده بودند شروع شد. سپس دسته جمعی همراه با پخش و همخوانی جمعی سرود بطرف محل خاکسپاری رهسپار شدیم. آنگاه در هنگام خاکسپاری همگی سرود انترناسیونال را خواندیم و فریاد مرگ بر سرمایه داری سردادیم.
بعد از اتمام خاکسپاری، مراسم یادبودی در یکی از سالن های شهر برگزار شد در این مراسم که با همکاری شورای استکهلم و خانواده سعید ترتیب داده شده بود، بار دیگر وداع نامه سعید خوانده شد و با سرود انترناسیونال برنامه ادامه پیدا کرد و کلیپ های کوتاهی نمایش داده شد و همچنین پیام و گفتارهای کوتاهی از طرف احزاب و سازمان ها و رفقا و دوستانی که در این مراسم شرکت داشتند ارائه شد.
قرار بود تعدادی از دوستان از کشورهای دیگر از طریق زوم به مراسم وصل شوند ولی متاسفانه به علت مشکل فنی، که در سیستم برقی سالن پیش آمده بود، علیرغم تلاش چند باره امکان پذیر نشد. همین جا از همگی کسانی که سعی کردند از طریق زوم در مراسم شرکت کنند، از جمله رفقا محمد سید احمدی، هنریک، بهروز، مهرداد و…. پوزش می طلبیم.
از خانواده سعید و همه دوستان، رفقا و یارانی که در این سوگ و وداع با رفیق عزیزمان همراه هم بودیم بسیار سپاسگزاریم.

شورا ـ استکهلم - ۲۰ فوریه ۲۰۲۲

**********

اطلاعیه مراسم بدرقه و خاک سپاری و همچنین گرامیداشت رفیقمان سعید سهراب

دوستان و رفقای عزیز، به اطلاعتان می رسانیم
وداع با مھربان عزیزمان، یار و ھمراھمان سعید سھرابی را در مراسمی، در روز شنبه ١٢ فوریه ، از ساعت ١٣ در آدرس زیر شروع می کنیم و با بدرقه و خاکسپاری خاتمه میدھیم . آدرس:

skogskyrkogården Kapellet uppståndelse monumentet,10 minuter från tunnelbanan skogskyrkogården.

بعد از خاکسپاری، از ساعت۳۰ /۱۵در خانه شھروندان، در آدرس زیر دور ھم جمع میشویم و یادبود رفیقمان سعید سھراب ِی عزیز را با خاطرات، پیام و فیلم و… در کنار ھم گرامی میداریم. ھمراه با صرف غذا و نوشیدنی. ھمراه ھم باشیم.

Hägerstensåsens Medborgarhus, Riksdaler vägen 2 Tunnelbana _Röda linjen ,14 mot Fruängen.

برنامه یادبود در ھمکاری خانواده سعید سھرابی و شورای استکھلم برگزار می شود.

۵ فوریه ٢٠٢٢

توضیح : سالن برگزاری یادبود، گنجایش وامکان گردش ھوای مناسبی دارد و به شرایط دوران کرونا توجه شده است.

**********

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران- استکهلم

رفقای عزیز احزاب و سازمانها
رفقای فعال کمونیست و آزادیخواه
درود به شما

از همبستگی و همدردی شما رفقای عزیز در سوگ رفیق سعید سهرابی سپاسگزاریم. امید ما این است که رفاقت و همکاری های مبارزاتی مان همچون گذشته در همه عرصه ها ادامه یابد. مراسم بزرگداشت رفیق سعید سهرابی بعدا به آگاهیتان خواهد رسید. طبعا شرکت شما در آن مراسم گام دیگری در همبستگی و قوت قلب رفقای فعال در شورا و آزادیخواهان سوسیالیست خواهد بود. برای شما در راستای اهداف مبارزات مردمیتان آرزوی موفقیت و پیروزی داریم.

زنده باد سوسیالیسم     زنده باد آزادی

نابود باد جمهوری اسلامی سرمایه داری ایران

شورای حمایت از مبارزات مردم ایران- استکهلم

۲۳ ژانویه ۲۰۲۲

**********

در سوگ رفیق سعید سهرابی

یار و رفیق رزمندۀ کمونیست مبارزِ سالیان دراز شوراها

رفیق سعید سهرابی ما را تنها گذاشت.
رزم پیگیر و مبارزۀ مدام رفیق سعید سهرابی در طول تمام سال های نوجوانی تا امروز، از این رفیق کمونیست انسانی ساخت که حضورش گرما بخش و آموزنده بود. سعید سهرابی، انگیزه های انسانی بسیاری در دل و جان داشت. همبسته مردم محروم جامعه در تمام جهان، همراه و دلبسته رزم کارگران، یار دلبسته به آزادی و رهائی زنان بود، با دلی تپنده برای کودکان کار و خیابان، با سری پرشور و مملو از اندیشه آزادیخواهانه و برابری-طلبانه، با آرمان ها و آرزوهای سترگ برای بنای دنیای نو، دنیائی فارغ از هرگونه سلطه طبقاتی و اجتماعی، دنیائی که در آن انسان برای زیستن زیر آسمان بلند آبی به کسی و جائی بازخواست پس نمی دهد و زندگی در آن یکسره شور و زیبائی و سازندگی ست حرکت می کرد. او راه خود می دانست و می شناخت. او در این راه درازِ پر افتخار زیست، حرکت کرد و تا آخرین لحظه های زندگی به خود، به مردم و به دنیا وفادار ماند.
سعید سهرابی یکی از پایه گذاران پرشور شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران- استکهلم بود و در راستای همیشگی دفاع از «شورا» به عنوان نهاد زندگی ساز دنیای سوسیالیسم در این مسیر گام زد و پیگیر و مبارز، آرمان های انقلابی خود را به اثبات رساند.
شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران، استکهلم اکنون یکی از یاران خود را از دست داده است. شورا و اعضای آن، در این اندوه سنگین خود را در کنار همزی و یار مبارز رفیق سعید، رفیق مهرنوش شفیعی، و فرزندان و خانواده رفیق سعید و رفقای دیگر می داند.

یاد رفیق سعید سهرابی همواره با ما خواهد بود و او در دل های ما زنده است.

زنده باد آزادی      زنده باد سوسیالیسم

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران- استکهلم

۱٨ ژانویه ۲۰۲۲- استکهلم

**********


**********


**********

**********

تظاهرات در برابر دادگاه حمید نوری


**********

در راه روهای اتاق مرگ

تظاهرات در برابر دادگاه حمید نوری (عباسی)

شورای استکهلم، همراه سازمانها و نیروهای چپ و کمونیست و آزادیخواه برگزار می کند

تظاهرات در برابر دادگاه حمید نوری (عباسی) روز سه شنبه ۱۹ اکتبر، ساعت ۱۱

برای مطالعه متن کامل اینجا کلیک کنید.

**********

گزارش از دادگاه رفیقمان غلامرضا هراتی

سه شنبه ۲۱ سپتامبر، رفقیمان غلامرضا هراتی در پی شکایت سفارت جمهوری اسلامی و در پی چند جلسه بازجويی نزد پلیس، در دادگاه استکهلم حاضر شد. شکایت سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم مربوط است به ۲۷ یونی ۲۰۲۰ تحت عنوان تعرض به سفارت.
جمعی از فعالین کمونیست شهر در محل حضور یافتند ولی به علت محدودیت های کرونا، فقط تعداد معدودی امکان همراهی با رفیق غلام به درون دادگاه را داشتند. کیفر خواست، شعار نویسی بر درب و دیوار سفارت بود و فیلمی به عنوان سند ارائه شد و فاکتور هايی با مبالغی بالا، که بیشتر فاکتور سازی به نظر می آمد.
واقعیت این است که این دادگاه بیشتر از آنگه بتواند به کیفر خواست مربوطه بپردازد صحنه افشاء و اعتراض به جمهوری اسلامی بود. رفیق غلام ضمن معرفی خودش به عنوان یک مبارز و انقلابی به افشاء گری بر علیه جمهوری اسلامی پرداخت, از جمله با نشان دادن تصاویر کشته شدگان آبان، به تصویر محسن محمد پور، کارگر ساختمانی که در سن ۱۷ سالگی بر اثر ضرب و شتم ماموران رژیم کشته شد اشاره کرد و گفت که ۱۵۰۰ نفر به مانند او در سه روز کشته شدند، من به کشتار جمهوری اسلامی، به سرکوب اعتصابات کارگری، به حکم شلاق برای فعالین کارگری اعتراض دارم و از زندانیان سیاسی و کودگان و زنان و .. دفاع می کنم.
تلاش قاضی در جهت اینکه موضوع دادگاه را به شعار نویسی بر درب و دیوار سفارت محدود کند و مانع طرح این نکات شود، نتیجه ای نداد، همچنین تلاش « دادستان» که پرسش در مورد کار گروهی و برنامه ریزی شده را مطرح و در مورد نام دیگرانی که در این کار شرکت داشتند سوال می کرد. حگم دادگاه هفته دیگر اعلام میشود
همانگونه که در اطلاعیه های قبلی اعلام کردیم، جمهوری اسلامی به درازای عمر ننگینش تلاش کرده به صور مختلف و از جمله این نوع شکایتها، جلوی افشاگریها و مبارزات ما را بگیرد و با خیال آسوده به توطئه های کثیفش در سفارت های خارج از کشور ادامه دهد. طبعاً برای همه ما روشن است که این توطئه ها نمیتواند به ادامه این مبارزات لطمه ای وارد کند.

سرنگون باد جمهوری اسلامی سرمایه داری در ایران

زنده باد آزادی ـ زنده باد سوسیالیسم

شورا ـ استکهلم ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۱**********

بمباران محل استقرار اپوزیسیون ومردم در کردستان عراق توسط جمهوری اسلامی

سحرگاه هیجدهم شهریور جنگنده های جمهوری اسلامی محل استقرار نیروهای اپوزیسیون در مناطق مرزی اقلیم کردستان را مورد حمله قرار دادند. این تجاوز آشکار به جان وحقوق مردم ونیروهای مستقر در مرزهای اقلیم کردستان که برای ارعاب وخاموش کردن صدای مبارزان منطقه صورت میگیرد بی سابقه نیست و همچون گذشته خشم واعتراض عمومی را دامن خواهد زد. مردم کارگر وزحمتکش کردستان اگر قرار بود مرعوب شوند دامنه اعتراض ومبارزه شان هر روز وسیع وگسترده تر نمی شد. اعتصابات واعتراضات در کردستان همچون سراسر ایران درشرف تعیین تکلیف با جمهوری اسلامیست وبا این ترفند ها خاموشی نمی گیرد. این تحرکات تنها آتش خشم توده ای را علیه رژیم سرمایه داری مذهبی ایران دامن خواهد زد. ما از همه آزادیخواهان انتظار داریم این عملیات تجاوزکارانه را محکوم وعلیه آن وهمچنین سکوت اقلیم کردستان اعتراض کنند.

شورا ی استکهلم همراه با سازمانها و نیروهای جپ وکمونیست در همین راستا،

روز جمعه ۱۷ سپتامبر، ساعت ۱۶، در مدبوریار پلا تسن تجمعی اعتراضی برگزار میکند.

شورا - استکهلم ۱۰سپتامبر ۲۰۲۱

**********


کمپینِ نه، به تعیین اجاره بهاء توسط بازار، ادامه دارد.

اعتراضات گسترده در بهار گذشته در سوئد، در مقابل تلاش دولت در جهت سپردن تعیین اجاره بهاء خانه های تازه ساخته شده به شرکت های ساختمانی و بازار، نتیجه داد و دولت مجبور به عقب نشینی شد. ولی تامین مسکن از مدت ها قبل به معضلی اجتماعی به ویژه برای افراد کم درآمد تبدیل شده است.
اجاره بهاء مسکن در سوئد، تا به حال از طریق توافق میان شرکت های صاحب خانه و انجمن های مستاجرین صورت گرفته است. بدنبال از هم پاشاندن رفاه اجتماعی و موج عظیم حمله به دستاوردهای کارگران و زحمتکشان، وحمله به بقایای قانون امنیت شغلی، فاصله طبقاتی در سوئدعمیق ترشده است. شرکت های سرمایه داری فربه تر و آسیب پذیرترین اقشار جامعه، بازنشستگان، مهاجرین، جوانان، دانشجویان و… قربانیان این سیاست بوده اند.
کمبود مسکن و اجاره بهائی که سالانه افزایش می یابد قشر وسیعی از مردم کم درآمد را مجبور به زندگی فشرده و ازدحام در فضای کم کرده است و بخشی را تا حد بی خانمانی سوق داده است. شوک های اجاره ای در هنگام بازسازی و تعمیرو آپارتمان، فروش خانه های اجاره ای از طرف شرکت های بزرگ سرمایه داری و تبدیل آنها به مساکن شخصی، اجاره غیرمنطقی بالا در آپارتمان های نوساز، تبعیض مالیاتی در مقایسه با مسکن متعلق به خود و….از جمله مواردی هستند که زندگی را برای ما تنگ تر و سخت تر کرده است.

در مقابل این حملاتٍ روز افزون باید ایستاد!
شورای استکهلم همراه با نیروهای چپ و نهادهای اجتماعی و انجمن های سوئدی درکمپینی سراسری مقابله با این سیاست های ضد کارگری را سازمان میدهد . شرکت در این مبارزات کمترین پاسخ به این سیاستهای غیر انسانی است. به فراخوانهای این کمپین پاسخ مثبت بدهیم و در اعتراضات جاری شرکت کنیم! دراین رابطه تظاهراتی از سوی کمپین اعلام شده است

روز شنبه ۱۸ سپتامبر ، ساعت ۱۴

در سرگلس توریت تجمع میکنیم و بعد راه پیمايي به طرف مدبوریارپلاتسن.

شورا استکهلم، سپتامبر ۲۰۲۱

**********


**********

زنان وکودکان وآزادیخواهان افغانستان را تنها نگذاریم!

ازمقابله با طالبان و برای آزادی، حمایت کنیم!

سرمایه داری جهانی وقدرتهای امپریالیستی یکبار دیگر نشان دادند علاوه بر برپایی جنگهای خونین واستثمار تا کجا به جان وآزادی مردمان کارگر وزحمتکش و فرودست جهان بی اعتنا هستند وبرای منافع اقتصادی وسیاسی خود آنها را قربانی میکنند. شورای استکهلم همراه با احزاب وسازمانها ونیروهای چپ وکمونیست به دفاع از آزادیخواهی ومقاومت مردم افغانستان برعلیه ارتجاع وسلطه به خیابان می آید

شنبه ۲۱ آگوست، محل سرگلستوری، ساعت١۵

در این رابطه از هر اعتراض مترقی وآزادیخواهانه دیگرکه مشخصا برابری زن ومرد وحقوق کودکان وآزادیهای سیاسی را برسمیت بشناسد، حمایت و درآن شرکت میکنیم.

زنده باد آزادی - زنده باد سوسیالیسم.

شورا ـ استکهلم

___________________

Lämna inte kvinnor, barn och frihetskämpe i Afghanistan ensamma!

Stöd kampen mot talibanerna och för frihet!

Den globala kapitalismen och de imperialistiska makterna har återigen visat hur likgiltiga de är för liv och friheter för fattiga folk i världen och offrar dem för sina egna ekonomiska och politiska intressen.
”Shora” tillsammans med vänstra och kommunistiska partier och organisationer går ut på gatorna för att försvara det afghanska folkets frihet och motstånd mot reaktionära styrkor.

Lördag 21 augusti, Sergels torg, kl. 15:00

Länge leve friheten     Länge leve socialismen

Shora - Stockholm

**********

بیانیه شورای استکهلم

محاکمه «حمید نوری» به اتهام «جنایت جنگی»

در استکهلم

دهم ماه اوت (آگوست) ۲۰۲۱، دادگاه محاکمه حمید نوری (عباسی) شکنجه گر زندان های جمهوری اسلامی (به ویژه زندان گوهر دشت)، در استکهلم آغاز می شود.
حمید نوری در جریان کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳٦٧ خورشیدی در زندانهای جمهوری اسلامی، به عنوان «دادیار» و زندانبان، نقش جنایتکارانه ای به عهده داشته و سبب آزار، شکنجه و قتل زندانیان بسیاری شده که در محاکمه های چنددقیقه-ای در «اتاق های مرگ» محکوم شده و به قتل رسیده اند.
محاکمه این جنایتکار، در سوئد، به اتهام «قتل عمد» و «جنایت جنگی» به عمل می آید. در این محاکمه، برای اولین بار یکی از شکنجه گران جانی جمهوری اسلامی در زمان برقراری حاکمیت این رژیم دادگاهی می شود.
جنایات جمهوری اسلامی در ۴۲ سال سلطۀ تبه کارانه این رژیم بر کسی در جهان پوشیده نیست و طبعاً، افشاگری، دادخواهی و فریاد بلند خانواده‌های جانباخته گانِ این جنایاتِ هولناک و اعتراض کنشگران و معترضانی که در چند دهه گذشته در زمینۀ دادخواهی کوشا بوده اند و بی شک مبارزات رو به رشد و مداوم مردم ایران در برپائی چنین دادگاهی نقش اصلی را داشته است و سبب شده قدرت حاکمه در سوئد، که همچون دیگر قدرت های جهان سلطه، سالها نسبت به این دادخواهی بی اعتنا بودند و حتی جانیان این رژیم را از راه های مخفی از بیمارستان هایشان فراری میدادند، ناچار از برپائی چنین محاکمه ای شود.
در این دادگاه شاهدانی از میان اعضای خانواده جانباخته گان و زندانیان سیاسی رهائی یافته و نیروهای سیاسی مخالف جمهوری اسلامی شرکت خواهند کرد و دادگاه نشست های متعددی خواهد داشت که مدتی به درازا می کشد.
طبعاً در این دادگاه نه تنها حمید نوری (عباسی)، بلکه رژیم جمهوری اسلامی هم، که اکنون یکی دیگر از جنایتکاران اتاق مرگ زندانهایش، ابراهیم رئیسی بر تخت ریاست می نشیند، به عنوان «جنایت علیه بشریت» و حامیان بین المللی آن محاکمه می شوند و شورای استکهلم نیز، همانند دیگر نیروهای مردمی تلاش می کند نقش خود را در این زمینه مستقلا بر عهده بگیرد. این محاکمه نقشی نمادین و نشانه ای دارد از محاکمه ای که پس از سرنگونی رژیم پلید جمهوری اسلامی در ایران رها شده برپا خواهد شد و جنایتکاران تبه کار آن را به مجازات درخور خود خواهد رساند.
از همین رو ست که محکومیت جمهوری اسلامی و شخص جانی و کثیفی مانند حمید نوری (عباسی) در این دادگاه اهمیت دارد و بر همه نیروهای مردمی و آزاده است که در افشای این محکومیت نزد مردم جهان کوشا باشند.

نه می بخشیم، نه فراموش می کنیم

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران

زنده باد آزادی

زنده باد سوسیالیسم

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران- استکهلم

۵ اوت (آگوست) ۲۰۲۱

**********

تظاهرات در استکهلم

روز شنبه ۲ مرداد (۲۴جولای) تظاهراتی در حمایت از خیزش شجاعانه ستمدیگان خوزستان و اعتصابات کارگران نفت و پتروشیمی، به فراخوان شورای استکهلم، همراه با دیگر نیروهای چپ و کمونیست برگزار شد.

تظاهرات را با تجمع در یکی از میدان های مرکزی شهر، پخش ترانه سرودهای انقلابی و اطلاعیه و پیام و گفتار های کوتاه آغاز کردیم. لقمان گله داری از حزب کمونیست ایران، رضا پورکریمی سازمان فدايیان اقلیت، سیاوش دانشور از حزب حکمتیست، بهروز خباز فعال کارگری، نادر ثانی ازچریک های فدايی و… از جمله سخنرانان بودند.
تظاهرات با راهپیمايی به طرف یکی دیگر از میادین شهر با شعارهای حمایتی از جنبش ستمدیگان و کارگران ایران، ضرورت همبستگی انترناسیونالیستی و جمهوری اسلامی نابود باید گردد، زنده باد آزادی زنده باد سوسیالیسم و… به زبان سوئدی در یکی از خیابان های پر رفت و آمد، ادامه یافت.
از نکات قابل توجه، استقبال چشم گیر مردم از این تظاهرات بود. با مشاهده پلاکاردها، اطلاعیه و شعار ها آرزوی پیروزی برای کارگران و ستمدیدگان ایران داشتند و همبستگی خود را نشان میدادند.


مرگ بر جمهوری سرمایه داری ایران        زنده باد آزادی زنده باد سوسیالیسم

شورا - استکهلم

کلیپ تظاهرات در استکهلم:


**********

بیشماران، گرسنگان، تشنگان، صاحبان درد مشترک، به خیل عظیم کارگران می پیوندند.

ایران سراسر اعتراض وخشم میشود وعنقریب، چاره جویان سرکوب بیچاره میشوند. اسلحه وسرکوب بحالشان دیگر مفید نیست.شهر ها یکی پس از دیگری بپا میخیزند وآنچه که از آنها دریغ شده است بزور میگیرند. اگرچه حق گرفتنی است اما هیچوقت به اندازه امروز امکان بزیر کشیدن طبقه حاکم وتحقق مطالبات واحقاق حقوق از دست رفته دستیاب نبوده است امکانی که در شرف گسترش است وطبقه حاکم را به رعشه انداخته است. آلترناتیو سازان از قماش دوران گذار وسلطنت در مقابل آلترناتیو کارگری مشابهات ووعده هایشان با جمهوری اسلامی وسرمایه داران ریز ودرشت برملاشد ورنگ باختند.
فرخنده باد روزی که ما پیروز شویم، بر سرنوشت خویش حاکم شویم و ریشهً استثمار، ارتجاع و انقیاد را بر کنیم. ما بدون پرده پوشی از اهداف خود سخن میگوییم تا سرمایه داران ودولت متبوعشان برخود بلرزند. معنای آنچه امروز در ایران اتفاق میافتد نمی تواند چیزی غیر از این باشد. رژیم فلاکت زده جمهوری اسلامی علیرغم کشتار های گسترده وغیر قابل مقایسه با جنایتکار ترین حکومت ها در تاریخ مستاصل وبیچاره در بن بستی قرار گرفته که قتل عام ها هم کمکش نکرده و نمی کنند. آنچه امروز باید به آن بیاندیشیم اینست که این رنج ها که مارا به خیابان وجلوی گلوله میفرستد واین چرخه کشتار باید پایان یابد وراه پیروزی در اتحاد و همکاری حول اهدافمان است . نه خوزستان ونه کردستان یا بلوچستان و.... هیچ اعتراضی نباید تنها بماند .با همه توان در خارج وداخل باید به کمک همدیگر بشتابیم .شورای استکهلم با همه توان ومثل همیشه سعی میکند چهره جنایتکار جمهوری اسلامی وسرکوب های وحشیانه اش را نزد مردم آزادیخواه سوئد افشا و منزوی تر کند.

تظاهرات شنبه ۲۴ جولای ساعت ۱۲ مدبوریارپلاتسن ـ استکهلم

همراه با نیروهای چپ وکمونیست و آزادیخواه ایرانی وسوئدی

پر توان باد مبارزات کارگران وتوده های زحمتکش در شهر های مختلف ایران.

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

نابود باد جمهوری سرمایه داری اسلامی ایران

شورا ـ استکهلم ۲۲ جولای ۲۰۲۱

**********

گزارش تظاهرات ۹ ژوئیه، در حمایت ازاعتصابات گسترده کارگران ایران در استکهلم

فراخوان دهنده شورای استکهلم به همراه احزاب و سازمان ها و نیروهای چپ وسوسیالیست بودند.
شعارها و پرشمار پلاکاردهای این تظاهرات، بر حمایت از مبارزات کارگری، اعتصاب کارگران نفت، تاکید بر همبستگی بین المللی کارگران، و بر علیه جمهوری اسلامی سرمایه داری ایران بود. همزمان اطلاعیه به زبان سوئدی با همان مضامین و توضیح بیشتر بر مطالبات و اعتصاب کارگران پروژهای نفت و پتروشیمی در میان عابرین پخش و صوتی از بلندگو پخش می شد.
برنامه شامل پخش ترانه سرودهای انقلابی، شعار و سخنرانی بود
سخنرانان از احزاب و فعالین چپ و سوسیالیست ایرانی، سوئدی و آمریکای لاتین بودند.
از حزب عدالت سوسیالیست ها، ویل گوت کارلسون و ازتشکل قدرت کارگری ادواردو و از گروه همبستگی با زندانیان سیاسیِ امریکای لاتین آدولفو، سخنان پر شوری در ضرورت حمایت بی دریغ از مبارزات کارگری و دیگر اقشار درایران، همبستگی با اعتصابات جاری کارگران نفت، انتر ناسیونالیسم کارگری و با امید به پیروزی این مبارزات سخن گفتند. از نکاتی که در سخنان رفقای غیر ایرانی ما قابل تعمق بود، وقوف انان بر اوضاع ایران، کارگران، زنان و دیگر اقشار بود که این آگاهی و به روز بودن بر شرایط جاری را، نه نتیجه مطبوعات و رسانه های غالب که نتیجه فعالیت وارتباطات نیروهای سوسیالیست در خارج از کشور باید ارزیابی کرد.
سخنرانان دیگر، صدیقه محمدی از حزب کمونیست ایران، رضا پور کریمی از سازمان فدايیان اقلیت، سیوان کریمی از حزب کمونیست ـ حکمتیست، بهروز خباز فعال کارگری و نادر ثانی از چریک های فدائی خلق و…بودند. شورای استکهلم دست همه دوستانی که در این تظاهرات کنار هم بودیم را به گرمی می فشارد، این تظاهرات بخشی از تلاش جمعی ما، نیروهای چپ و کمونیست و آزادیخواه، جهت جلب حمایت آزادیخواهان جهان و آنانی که وضعیت موجود را برنمی تابند و درجهت برقراری دنیایی عاری از استثمار و نابرابری میکوشند، بود.

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران

زنده باد آزادی     زنده باد سوسیالیسم

شورا - استکهلم

**********

دفاع از مبارزات کارگران صنعت نفت

و پتروشیمی و اعتصابات همگانی کارگران در ایران

میز اطلاعاتی شورای استکهلم در مرکز شهر

امروز هفتم ژوئیه ۲۰۲۱، میز اطلاعاتی شورای استکهلم در دفاع از اعتصابات هردم افزاینده کارگران ایران و مبارزاتی که سرفصل تازه ای در حرکت توده های محروم جامعه ما در برابر بیداد جمهوری پلید اسلامی به شمار می آید برگزار شد.
برای مشاهده و مطالعه گزارش اینجا کلیک کنید.

**********

از اعتصابات گسترده وهردم افزاینده کارگران ایران حمایت کنیم

طبقه کارگر ایران امروز با خواسته هایی فراگیر بمیدان مبارزه با طبقه حاکم ودولت متبوعش پای نهاده است. موج عظیم حمایت ها چه در ایران وچه خارج از ایران نشانه اهمیت اجتماعی این اعتصابات گسترده است. جمهوری اسلامی که تا کنون علاوه بر سرکوب وزندان با وعده های دروغین بمقابله علیه اعتصابات کارگری رفته اینک ناتوان از عقب نشاندن کارگران سعی میکند با جریان سازی وطرح تشکل های دست ساز از جمله شوراهای اسلامی این جنبش را مهاروکنترل نماید. هیچیک از این ترفندها نمی توانند جوابگوی سفره های خالی میلیونها کارگر بی حقوق باشند. پیروزی در این مرحله برای کل جامعه در تقابل با حکومت و طبقه حاکم دستاوردی تعیین کننده و گامی بزرگ در مبارزات کارگری است. ظهور طبقه کارگر در هیئت رهبری اعتراضات اجتماعی در زمره تدارک آلترناتیو حکومتی نیزشایان توجه است. در چنین شرایطی دفاع وحمایت از جنبش کارگری واعتصابات در جریان، امر همه آزادیخواهان وکسانیست که سرکوب ونابرابری را در ایران امری سیستماتیک وناشی از حاکمیت جمهوری سرمایه داری اسلامی در ایران میدانند . به صف حمایت کنندگان ومدافعین این اعتصابات بپیوندیم!
شورای استکهلم از این اعتصابات وخواسته های مطروحه توسط شورای سازماندهی اعتراضات حمایت وپشتیبانی میکند و همراه با نیروهای چپ وکمونیست وآزادیخواه صدای کارگران را بگوش مردم جهان رسانده ودر جلب حمایت آزادیخواهان خواهد کوشید.

برگزاری پیکت درروز چهارشنبه ۷ جولای ،ساعت ومحل بزودی اعلام می شود.

برگزاری تظاهرات درروز جمعه ۹ جولای، ساعت ومحل بزودی اعلام می شود.

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران

زنده باد آزادی     زنده باد سوسیالیسم

شورا ـ استکهلم ۴ جولای ۲۰۲۱

www.shora.se     shoraye1@gmail.com     Mobil:0728379451


**********

Stöd den utbredda arbetarstrejken i olje-industri i Iran

Arbetare vid olje- och gasprojekt och petrokemiska anläggningar i Iran har slagit i strejk. Strejken börjat 20 juni 2021 och pågår så långt. Totalt har strejken hittills påverkat mer än 80 arbetsenheter över hela landet med tiotusentals oljeindustrins kontraktsanställda i strejk. Dessa företag äger och driver mestadels av militära officerare. Majoriteten av arbetare i dessa företag har löner under fattigdomsnivå och de flesta arbetare arbetar under mycket hårda klimatförhållanden och lider av brist på arbetsskydd- och hygieniska faciliteter. Arbetarna har flera krav, men de viktigaste är: lönebetalning utan dröjsmål, återkomst av sparkade medarbetare, fast anställning och eliminering av underleverantörsföretagen, rätten att organisera sig oberoende och höjning av minimilöner över fattigdomsnivå, dvs. minst 24 000 kr. Den senare kan vara ett allmänt påstående för majoriteten av arbetare i andra industrier i Iran också. Hittills har strejkande arbetare i Iran fått starkt stöd från arbetarkollegor inom oljeindustrin i Irak och några andra fackföreningar i Europa och Latinamerika. Men arbetarna behöver ditt stöd för att motstå mot arbetsgivarens och regeringens hot mot lockout och uppsägning av jobbet.

"Skruvarna dras åt av våra händer och rören svetsas

med vår svett. Inget projekt kan fortsätta om vi inte

monterar, svetsar eller ställer. Tro på din kraft och

stanna hemma - låt oss se om byggnadsställningen

monterar sig själv!"

Rådet till försvar