افق روشن
www.ofros.com

اعتراض به حداقل حقوق اعلام شده از طرف دولت


شورای موقت کارگران                                                                                            یکشنبه ١ اسفند ١٣٨٩


دوستان کارگران

دولت حامی سرمایه داران حد اقل دستمزد کارگران در سال ٨٩ را با ١۵% افزایش نسبت به سال قبل ، ٣٠٣٠٠٠ ( سیصد و سه هزار تومان ) اعلام کرد . این یعنی فقر و فلاکت و جهنم. این یعنی احساس شرم توام با مرگ تدریجی کارگر در برابر خانواده اش که چشم به دستمزد زیر خط بقا دارد . این یعنی کارگر باید ( اگر کاری گیرش بیاد و شاغل باشد ) به بردگی بیشرمانه تن بدهد. در حالیکه توکلی، نماینده مجلس خود به تورم ٨٦ در صدی در سال آینده اعتراف میکند، چگونه این آقایان و دولت، دستمزد کارگر را ١۵% افزایش میدهد؟ با این حقوق چکار میشود کرد؟

دوستان عزیز،
ما همانطور که در بیانیه اعلام موجودیت شورا گفتیم ، حداقل حقوق کارگران باید یک میلیون تومان باشد . این میزان بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی در رابطه با قیمت های اقلام اساسی کالاهای مورد نیاز خانوارهای کارگری ، متوسط کرایه خانه در شهرهای بزرگ و هزینه هائی مانند حمل و نقل درون شهری و برون شهری ، آموزش و پرورش و بهداشت و درمان و غیره، برآورد شده است و بنابراین اعلام حداقل دستمزد به میزان کمتر از یک سوم این مبلغ ، یعنی تحمیل یک زندگی سیاه و نکبت بار به کارگران در ایران. ما به عنوان کارگران متشکل در شورای موقت کارگران منطقه ویژه به این سطح دستمزد، اعتراض داریم و معتقدیم باید برای مقابله با آن، با اتکا به نیروی خود، اقداماتی را بانجام برسانیم.

زنده باد مبارزات کارگران برای دستیابی به حقوق حداقل یک میلیون تومان

زنده باد اتحاد کارگران

شورای موقت کارگران مجتمع های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر

٢۴/١٢/٨٨