افق روشن
www.ofros.com

!دستگیری فریبرز رئیس دانا محکوم است


شورای پشتیبانی - تورنتو                                                                                        پنجشنبه ٢ دی ١٣٨٩

نیمه شب شنبه ۲۷ آذر ۱۳۸۹، فریبرز رئیس دانا، اقتصاددان، نویسنده و عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران، بدنبال یورش نیروهای امنیتی به منزل وی دستگیر و به مکان نامعلومی برده شد. بنا به اطلاعات موجود و طبق بیانیه کانون نویسندگان ایران، فریبرز رئیس دانا را به اتهام اظهارنظر درباره‌ی «طرح تعدیل اقتصادی و حذف یارانه‌ها» کمتر از دو ساعت پس از مصاحبه بازداشت می‌کنند.
دستگیری فریبرز رئیس دانا در ادامه و به عنوان جزیی از سیاست سرکوبگرانه رژیم سرمایه داری اسلامی حاکم بر ایران است. جمهوری اسلامی برای اجرای طرح ضد انسانی و ویرانگر حذف یارانه ها و برای جلوگیری از بروز اعتراضات اجتماعی، از مدتها قبل به ایجاد فضای رعب، سرکوب و بگیر و ببند اقدام نمود. اجرای طرح حذف یارانه ها و تحمیل یکی از وحشیانه ترین سیاست های ریاضت کشی اقتصادی و نیز ایجاد فضای رعب و سرکوب منتقدین و مخالفین دو وجه یک سیاست واحد است که جمهوری اسلامی علیه میلیونها کارگر و توده تحت ستم جامعه و تولید کنندگان مستقیم همه ثروت موجود بکار گرفته است تا حیات سراپا جنایت و فساد و ویرانگر خود را چند صباحی بیش ادامه دهد.
شورای پشتیبانی از مبارزات مردم در ایران دستگیری فریبرز رئیس دانا را محکوم نموده و خواستار آزادی بی درنگ وی وهمه فعالین کارگری و زنان و دانشجویی و کلیه زندانیان سیاسی می باشد.

زندانیان سیاسی آزاد باید گردند

زنده باد آزادی، زنده باد برابری، زنده باد سوسیالیسم

سرنگون باد جمهوری اسلامی ایران

شورای پشتیبانی از مبارزات مردم در ایران (تورنتو - کانادا)

Shora.poshtibani@yahoo.com

۳۰ آذر ۱۳۸۹، ۲۲ دسامبر ۲۰۱۰