افق روشن
www.ofros.com

دولت هار اسرائیل یک اشغال گر و جنایتکار جنگی است


شورای حمایت ... ـ استکهلم                                                                                یکشنبه ۵ مرداد ۱۳۹۳

دولت تروریست اسرائیل با ایده هایی نژاد پرستانه وقوم گرا مجهز به پیش رفته ترین سلاح های جنگی از هوا و زمین بر سر مردم بیدفاع غزه آتش میبارد. هزاران زخمی وصدها کشته تاکنون محصول این عمل جنایتکارانه است. این سرگذشت به قدمت اشغال سرزمینهای فلسطینی است و امری جدید نیست. قدمت ستم بر مردم فلسطین و مقاومت اسطوره ای در مقابل این ستمکاری بر پیشانی تاریخ نقش بسته است .
بی شک اگر حمایت دولتهای سرمایه داری مثل امریکا و انگلیس و........ نبود واگر منافعشان ایجاب نمیکرد حل مسئله فلسطین تا این حد بدرازا نمی کشید. ستم مداوم وخشونت بار و تحقیر کننده تا حدیست که صاحبان خانه های مشمول تخریب باید هزینه تخریب خانه ها را بپردازند. همانطور که جمهوری اسلامی پول گلوله را از خانواده اعدامیان مطالبه میکرد. غزه به زندان مردم تبدیل شده است. زندانی محصور، زیر گلوله و آتش بمباران ها. در چنین شرایطی است که نیروهای ارتجاعی رشد یافته و نفرت مذهبی و قومی را اشاعه داده و توجیه اعمال جنایتکارانه دولت اسرائیل را فراهم می کنند زیرا که با دولت اسرائیل از یک جنسند و قابلیت سرکوب و جنایت را دارند مثل جهاد اسلامی و حماس و... . امروز دنیا به چشم خود دید آنچه را که بارها دیده بود. دید که قربانیان حملات دولت اسرائیل کودکان و زنان و مردان غیر نظامی اند.
شورای استکهلم این عملیات جنایتکارانه را محکوم و خود را در کنار مردم رنجدیده و مقاومت اسطوره ای آنها برای باز پس گیری سرزمین و سرنوشتشان بدست خویش میداند. از هر طریق ممکن باید برای همبستگی کارگران اسرائیل و فلسطین بعنوان محور آزادی تلاش نمود. باید صدای مردم فلسطین را منعکس و در حرکات اعتراضی در دفاع از آنها و برای پس راندن دولت اسرائیل و نیروهای واپس گرایی چون حماس شرکت نمود.

گسترده باد همبستگی کارگران اسرائیل و فلسطین

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران ـ استکهلم