افق روشن
www.ofros.com

از کارگران زندانی و فعالین کارگری در ایران حمایت کنیم


شورای حمایت ... - استکهلم                                                                                   یکشنبه ٢۵ مهر ١٣٨٩

کارگران و مردم آزایخواه!
همان طور که می دانید، حاکمیت جمهوری اسلامی، فشار روزافزونی را به فعالین جنبش های اجتماعی، به ویژه جنبش کارگری و فعالین آن وارد می کند. فعالین کارگری به صورت شبانه روزی توسط نهادهای ضد کارگری به اشکال مختلف اعم از تلفنی، آزار خانواده های کارگری و... مورد تهدید و ارعاب قرار می گیرند. محاکمه فعالین کارگری به صورت فرمایشی با هدف ارعاب آنان و پس راندن جنبش کارگری همچنان ادامه دارد. امروز دیگر بر همگان روشن است که زندانی برای این رژیم حکم گروگان را دارد، تا از طریق شکستن و ارعاب او بتواند تحرکات اجتماعی را به زعم خویش به عقب نشینی وادارد. منصور اسانلو را از زندان مستقیماً به دادگاه می برد و بدون حضور وکیل وی ناعادلانه وی را یک سال به محکومیتش اضافه می کند، ابراهیم مددی همچنان دوران محکومیت خویش را سپری می کند، مهدی فراخی شاندیز را که در پارک لاله دستگیر می کند و پس از 9 ماه نگه داشتن او در زندان با وثیقه ی سنگین آزاد می کند و دیری نمی پاید که او را مجددا دستگیر و به زندان کهریزک می افکند. بهنام ابراهیم زاده، عضو کمیته ی پیگیری ایجاد تشکل های کارگری و فعال حقوق کودک را، که از دستگیر شدگان پارک لاله می باشد، پس از آزادی، مجدداً در ٢٢ خرداد ٨٩ دستگیر می کند، بهنام در زمان دستگیری به شدت مورد ضرب و شتم قرار می گیرد، به صورتی که دست وی شکسته و پای به او به شدت آسیب می بیند، او پس از این که اعلام اعتصاب غذا می کند، وی را به ناچار به بند عمومی ٣۵٠ اوین منتقل می کنند، لازم به ذکر است بهنام در حال حاضر به خاطر وخامت وضعیت جسمی در بهداری زندان اوین بستری می باشد، و همچنین رژیم سرمایه داری ایران، رضا شهابی را پس از آن که وی را از محل کارش می رباید، پس از ماه ها بلاتکلیفی، بالاخره با سپردن ٦٠ میلیون وثیقه از سوی خانواده ی رضا شهابی موافقت می کند، و دادگاه روز آزادی وی را روز دوشنبه ١٩ مهر ماه اعلام می کند، روز دوشنبه خانواده ی رضا به همراه دوستان و فعالین جنبش های اجتماعی برای استقبال از رضا در مقابل زندان اوین تا ساعت یک و نیم بعد از شب به انتظار می نشینند، اما خبری از آزادی وی نمی شود، انتظار خانواده و دوستان رضا در مقابل زندان چندین شب طول می کشد تا این که روز چهارشنبه خانواده وی موفق به دیدار رضا می شوند، در این ملاقات بازجوی وی به خانواده ی رضا اعلام می کند، اگر زندانی شما با ما همکاری نکند، آزاد نخواهد شد، این بازجوی انسان کُش تعیین تکلیف رضا را روز چهارشنبه ٢٨ مهر اعلام می کند.

خطاب ما به وجدانی های بیدار!
بیایید در مقابل این همه ستم نسبت به عزیزان مان ساکت ننشسته و از کارگران زندانی در ایران حمایت کنیم، بیایید به این رژیم بفهمانیم که ما حامیان جدی کارگران و خانواده های شان هستیم، ما در شرایط کنونی می بایست با اعتراض خود به این رژیم ضد کارگر، صدای اعتراض خود را به گوش خانواده ی رضا شهابی و دیگر زندانیان برسانیم و به همسران و فرزندان این عزیزان بگوییم که آنان تنها نیستند. کارگران زندانی و خانواده های شان نیاز به حمایت جدی و مؤثر ما تبعیدیان سیاسی دارند.
بدین منظور شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران - استکهلم برای جلب حمایت بین الملللی از کارگران مبارز ایران و توجه کارگران سوئد به آنچه بر کارگران مبارز ایران می گذرد پیکت اعتراضی در مقابل دفتر مرکزی اتحادیه کارگران سوئد ( ال او ) برگزار میکند

دیدار ما چهارشنبه ٢٠ اکتبر ساعت ٢ مقابل (اِل او) بان توریت استکهلم

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران - استکهلم

١۶ اکتبر ٢٠١٠

www.shora.se shoraye1@gmail.com
Mobil: 0701502011