افق روشن
www.ofros.com

اطلاعیه درمورد جنایات تروریستی اخیر سلفی ها در کردستان

اطلاعیه در مورد: بیانیه کنفدرالیسم جوامع کردستان (ک.ج.ک)

شورای همکاری ... کردستان                                                                                                         یکشنبه ٨ مرداد ۱۴۰۲ - ٣۱ ژوئیه ۲۰۲٣


اطلاعیه درمورد جنایات تروریستی اخیر سلفی ها در کردستان

همزمان با موج دستگیریهای اخیر و به قتل رساندن دستگیرشده گان زیر شکنجه و صدور احکام سنگین علیه زندانیان و ترور مخالفین جمهوری اسلامی در کردستان عراق، جریان مرتجع سلفی نیز در روزهای اخیر در شهرهای سنندج ‌وسقز با خلق جنایاتی تروریستی به منظور تشدید فضای رعب و وحشت وتقلیل فضای اعتراضی جامعه کردستان به کمک جمهوری اسلامی شتافته است.
این تروریست‌های سفارشی رژیم اسلامی روز پنجشنبه ۲۹ تیر با حمله به منزل شخصی کریم قوامی یکی ازهنرمندان شهرسنندج، وی را به قتل رسانده و یکی دیگر از اعضای خانواده نامبرده رامجروح کرده اند. همچنین روز ۴ مرداد در شهر سقز جوان دیگری به نام فاروق رشیدی را به قتل رساندند.
سابقه قمه کشی و ایجاد فضای رعب و وحشت و ترور این باند جنایتکار درکردستان ، آنان را بعنوان یکی از حامیان جمهوری اسلامی، به خطری در مقابل مبارزات و اعتراضات آزادیخواهانه و سکولارجامعه کردستان تبدیل کرده است.
درحالیکه روزانه مبارزات تعطیل ناپذیر کارگران وبازنشستگان وفرهنگیان و… درجریان است ومبارزات شکوهمند روزانه زنان ومردان آزادیخواه وبرابری طلب علیه پوشش اجباری وکلیت رژیم اسلامی می رود تا این رژیم سرکوبگر را به زباله دان تاریخ بیندازد، جانیان سلفی دست به این جنایات زده اند اما در سال‌های گذشته در شهرهای کردستان، از جمله درشهرهای سنندج ومریوان، زنان جسور و دیگر مردم انقلابی با تعرض متقابل به این حافظان جهل وخرافه، آنان را مجبور به عقب نشینی کردند .

مردم مبارز کردستان!
زنان ومردان انقلابی!

بار دیگرمتحد و یکپارچه برعلیه اعمال وجنایات این جریان ارتجاعی وقرون وسطایی بپا خیزید و توطئە های این باند جنایتکار را خنثی کنید.
شورای همکاری نیروهای چپ وکمونیست در کردستان، ضمن تسلیت به خانواده و بستگان ودوستان کریم قوامی و فاروق رشیدی، خود را در غم واندوه آنها شریک می داند و افشا و رسوا کردن ورویارویی با ارتجاع سلفی در کردستان را بعنوان یکی از وظایف مهم خود بشمار می آورد و تمامی انسان‌ها، تشکل ها ی انساندوست و سکولار و احزاب سیاسی را فرامی خوانیم علیه موج ترور این جریان سیاه در کردستان به اقدامات لازم وعملی دست بزنند.

زنده باد آزادی، برابری، حاکمیت شورایی

مرگ بر جمهوری اسلامی

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست در کردستان

۵ مرداد ۱۴۰۲ - ۲۷ جولای ۲۰۲۳

************

اطلاعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست در کردستان در مورد:

بیانیه کنفدرالیسم جوامع کردستان (ک.ج.ک)

‎ک.ج.ک یا کنفدرالیسم جوامع کردستان در بیانیه ای بمناسبت “روزه محرم“، یکبار دیگر بی ربطی جریان پ ک ک و وابستگان آن را به جنبش آزادیخواهی در کردستان به نمایش گذاشته است. در این بیانیه که نشانده ماهیت این جریان است، از جنبش در کردستان بعنوان “جنبش حسینی معاصر“ نام برده اند و نوشته اند “ باید همه افراد با وجدان علیه ظلم و ناحقی در کربلا موضع بگیرند“.
‎آنچه در این بیانیه ارتجاعی باید مورد توجه قرا بگیرد، نه سموم مذهبی بیانیه دور و دراز این جریان، بلکه جایگاه مخرب جریان پ.ک.ک و دیگر جریانات وابسته به آن است. این روضه نامه بار دیگر به همگان نشان داد که جریان پ ک ک و اقمارآن بعنوان متحدین جمهوری اسلامی و رژیم بشار اسد و بخشی از هلال شیعی، چه خطراتی می تواند برای خیزش انقلابی در کردستان و ایران داشته باشند.
‎در شرایطی که مردم کردستان ایران طی یک سال گذشته دوشادوش مردم آزادیخواه در سراسر ایران علیه رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی بمیدان آمده اند، در شرایطی که توده مردم زحمتکش در مقابل اسلام سیاسی و رژیم سرکوبگر آن وبرای سرنگونی این رژیم مذهبی به میدان آمده اند، دفاع از کربلا وسنت های کهنه پرستانه شیعی، تنها دهن کجی به جنبش ضد مذهبی کنونی جامعه ایران و کردستان نیست.
‎بلکه وجود چنین جریانات ارتجاعی زنگ خطری است برای جنبش آزادیخواهی و سرنگونی طلبانه در کردستان و ایران . جریانی که مدعی است “شخص حضرت حسین ویارانش در کربلا ارزش‌های بشری اند“. دوست نزدیک جمهوری اسلامی و کاندید جدی آن برای مقابله با خیزش مردم بپاخواسته در کردستان ایران است.
ک ج ک به ابزار وسنت پوسیده ای متوسل شده است که جمهوری اسلامی ۴۳ سال است با بهره گرفتن از آن و ایجاد فضای عزاداری وتحمیق، هر صدای آزادیخواهانه ای را سرکوب کرده است.
‎شورای همکاری نیروهای چپ وکمونیست درکردستان ضمن تقبیح بیانیه ارتجاعی ک.ج.ک در فضای پر التهاب جامعه کردستان، از همه احزاب ونهادها و انسان‌های آزادیخواه انتظار دارد با محکوم کردن این موضع ارتجاعی و ضد مردمی، برای افشای چهره واقعی این جریان و جریانات مشابه بکوشند.

************

اطلاعیه درباره ترور دو عضو حزب دمکرات توسط رژیم جنایتکار اسلامی!

سحرگاە روز ١٦ تیرماه بار دیگر دستهای ترور رژیم اسلامی در شهر قلعه دزه در کردستان عراق جنایت آفریدند و دوعضو حزب دمکرات را به نامهای عادل مهاجر و لقمان آجی بقتل رساندە ویک نفر دیگر زخمی میشود . این عملیات تروریستی به دستور مستقیم مقامات جمهوری اسلامی و در پوشش یک دیدار دوستانه با قربانیان به انجام رسید.
رژیم جنایتکار اسلامی که سابقه ای طولانی در ترور و کشتار مخالفین خود در کردستان عراق دارد، در شرایط کاملا متفاوت با گذشته دست به این جنایات میزند . کابوس سرنگونی و ترس از برآمد دوباره خروش مردم بجان آمده، جمهوری اسلامی را به تکا پو و دست و پا زدن برای بقا انداخته است .
در این میان معامله کثیف کشورهای غربی در بازگذاشتن دست جمهوری اسلامی برای خلق چنین جنایاتی روشن وآشکار است . معاوضه و معامله این دولتها و آزاد کردن تروریستهای حرفه ای جمهوری اسلامی از جانب آنها دست رژیم جنایتکار اسلامی را برای فشار به اپوزیسیون و اعمال تروریستی باز می گذارد . اما این ترفندها و دست و پا زدنهای جنایتکارانه ، رژیم آدمکش اسلامی را نجات نخواهد داد. امروز دیگر ورق برگشته است. به حکم خیزش انقلابی یکسال گذشته که تمام جهان شاهد آن بود ، توده میلیونی مردم بجان آمده ایران حکم به نابودی جمهوری اسلامی داده اند و این حکم تاریخی به امری اجتناب ناپذیر برای پایان دادن به عمر ننگین جمهوری اسلامی تبدیل شده است .
همچنین باید اشاره کرد تبدیل شدن کردستان عراق به حیات خلوط نیروهای مرتجع اسلامی و همکاری و وابستگی احزاب حاکم آن با جمهوری اسلامی ترور و جنایت برای مزدوران جمهوری اسلامی را ممکن و اسان کرده است. شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست در کردستان ضمن محکوم کردن این جنایت بز دلانه رژیم آدم کش اسلامی ، به خانواده و بستگان جان باختگان این ترور و حشیانه تسلیت می گوییم . ما از همه احزاب و جریانات سیاسی و انسانهای شریف و آزادیخواه انتظار داریم با تمام قوا برای کوتاه کردن دست تروریستهای جمهوری اسلامی از جان ومال اپو زیسیون جمهوری اسلامی در کردستان عراق بکوشند قطعا این تلاشهای مذبوحانه نشانه ضعف وزبونی جمهوری زخم خورده اسلامی است، که بر دریایی از خشم و تنفر میلیونی کارگران و مردم بجان آمده نشسته است .

مرگ بر جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی، برابری، حاکمیت شورايى

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست در کردستان

١٦ تیرماه ١٤٠٢

************

اطلاعیە برگزاری دومین کنفرانس شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست در کردستان

دومین کنفرانس شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست در کردستان، روزهای شنبه و یکشنبه سوم و چهارم ژوئن ٢٠٢٣ ( ١٣ و ١٤ خرداد ماه ١٤٠٢ ) در استکهلم سوئد برگزار شد. این کنفرانس با شرکت حضوری اکثریت اعضا و ناظرین در سالن کنفرانس و بخشی از اعضای شورا و ناظرین از طریق آنلاین، برگزار گردید. در هر روز کنفرانس بیش از ١٢٠ نفر شرکت فعال داشتند.
کنفرانس با سرود انترناسیونال و یک دقیقه سکوت در گرامیداشت یاد جانباختگان راه آزادی و سوسیالیزم و جانباختگان خیزش سراسری مردم ایران و همچنین گرامیداشت یاد و خاطرۀ رفیق کمونیست عیسی جمشیدی ازفعالین این شورا ، کار خود را آغاز کرد.
هیئت رئیسه موقت بعد از تصویب آئین نامه برگزاری کنفرانس، تداوم پیشبرد وظایف کنفرانس را به هیئت رئیسه دائم واگذار کرد که توسط شرکت کنندگان در کنفرانس انتخاب شدە بودند.
هیئت رئیسه دائم بر اساس آئین نامه مصوب کنفرانس و زمان بندی جلساتی که در دستور کار خود قرار داده بود، نخست به هیئت هماهنگی فرصت داد، ضمن تبیین مختصری از اوضاع سیاسی ایران و کردستان، گزارش فعالیتهای تا کنونی شورا، و اولویتهای فعالیت شورا را بە استحضار حاضرین در کنفرانس برساند و اعضا و ناظرین فعالانە درمورد گزارشها و تکمیل این اسناد اظهار نظر کردند. لازم بە ذکر است کە همە این اسناد از یک هفتە قبل در اختیار اعضا قرار گرفتەبود.
دو سند مبانی سیاسی و پلاتفرم شورا ، با ملاحظات کتبی و شفاهی اعضا و ناظرین مورد بحث قرار گرفت کە این ملاحظات توسط هیئت هماهنگی جدید در متن قبلی گنجاندە و منتشر خواهد شد.
از طرف رفقای کومەلە- سازمان کردستان حزب کمونیست ایران، در هیئت هماهنگی شورا سند دیگری بنام پیش نویس مبانی حاکمیت شورایی و منشور مطالبات جنبش انقلابی مردم در کردستان، بە کنفرانس ارائە شد کە با رأی اکثریت قاطع کنفرانس در دستور قرار گرفت. پس از معرفی شفاهی سند، تصمیم کنفرانس بر این شد کە چون فرصت کافی برای بحث بر سر این سند در کنفرانس موجود نبودە، با تصویب قراری که مطابق آن هیئت هماهنگی منتخب شورا در عرض حداکثر دو ماه در سمینار ویژەای با حضور اعضا آنرا بە بحث و بررسی بگذارد.
در بخش دستور قرارها و قطعنامە های پیشنهادی، در مورد تغییر نام شورا ، چند پیشنهاد بە رأی گذاشتە شد و نهایتا نام قبلی منتخب کنفرانس اول، بالاترین رای را آورد.
آخرین دستور جلسە، انتخاب هیئت هماهنگی دور آتی فعالیتهای شورا بود، ابتدا تعداد اعضای هیئت بە رأی گذاشتە شد کە از میان پیشنهادات، ١٢ نفر، رأی آورد و شش نفر از اعضای مستقل با رأی مخفی اعضای غیر متحزب در شبکە زوم و حاضر در سالن انتخاب شدند.
اسامی ٦ عضو هیئت هماهنگی شورا، منتخب رفقای مستقل عبارتند از؛
رفقا مریم مصطفی سلطانی، پرشنگ بهرامی، علی خدری، یدی عزیزی، محمد ولدی و هادی رحیمی
دو حزب هرکدام سە نمایندە خود را بزودی بە شورا معرفی خواهند کرد.

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی، برابری، حاکمیت شورایی

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست در کردستان

استکهلم ۵ ژوئن ٢٠٢٣

************

اعلامیه در مورد ادامه مسمومیت زنجیره ای مدارس توسط جمهوری اسلامی

روز شنبه ١٩ فروردین در دیواندره و متعاقب آن در روز یکشنبە ٢٠ فروردین در شهر سقز چندین مدرسه در این دو شهر مورد حمله شیمیایی عوامل جنایتکار جمهوری اسلامی قرار گرفت۰ همچنین امروز دوشنبه در شهرهای سنندج و کرج و خوی چند مدرسه دیگر مورد حمله باندهای جنایتکار خامنه‌ای قرارگرفت. تنها در شهر دیواندره و سقز دهها دانش آموز مسموم شدند که حال چندتن از آنها وخیم گزارش شده است.
زنان و مردان مبارز و خشمگین در شهرهای دیواندره و بویژه سقز ضمن تعرض و فراری دادن نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی، بدرست خامنه‌ای و رژیم جنایتکار او را مسبب اصلی این جنایت دانسته و مردم انقلابی را برای اعتراض و اعتصاب بویژه شهر فراخواندند و امروز این شهر در حالت تعطیل بود.
رژیم سرکوبگر اسلامی با این اقدامات فاشیستی ‌و رها کردن وحوش آتش به اختیار علیه زنان و مدارس در تلاش مذبوحانه برای نگهداشتن حاکمیت ضربه خورده خود دست و پا می زند. این اعمال تبهکارانه جمهوری اسلامی به حق از جانب ملیونها انسان عاصی از حکومت اسلامی مورد تنفر و بیزاری قرارگرفته است و باید بصورت سراسری پاسخ درخور خود را بگیرد.

مردم مبارز کردستان! جوانان انقلابی! مادران، پدران و خواهر و برادران دانش‌آموزان!
علیه این عمل شنیع و ضد بشری جمهوری اسلامی ساکت ننشینید. با استفاده از درس‌های خیزش انقلابی اخیر علیه حکومت جنایتکار اسلامی خود را سازمان دهید و به میدان بیایید و مردم شهرهای کردستان را به اعتراض، تظاهرات و اعتصاب فرابخوانید. لازم است مردم مبارز دیگر شهرهای کردستان ضمن پشتیبانی از مردم مبارز سقز و دیواندره، بهر طریق ممکن، جمهوری اسلامی را برای جوابگویی به این جنایات تحت فشار بگذارند.
شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست درکردستان ضمن همدردی با خانواده و بستگان مجروحین،‌ برای قربانیان این جنایت هولناک آرزوی بهبودی عاجل دارد. ما همچنین از تمام احزاب و نهادها و تشکل‌های آزادیخواه تقاضا داریم، علیه این کردار فاشیستی جمهوری اسلامی که کمر به نابودی شهروندان خود گرفته صدای اعتراض خود را بلند کنند. کسی منکر نیست که زنده ماندن مردم در گرو به زیر کشیدن این رژیم است.

زنده باد مبارزه سازمان‌یافته و متحدانه مردم انقلابی.

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست در کردستان

۲۱ فروردین ۱۴۰۲ - ۱۰ آوریل ۲۰۲۳