افق روشن
www.ofros.com

شب همبستگی با کارگران ایران در کپنهاک


صندوق همبستگی با کارگران                                                                                 چهارشنبه ١٠ آبان ١٣٩١

سخنرانی و جشن به همراه نمایش فیلم

شنبه ١٧ نوامبر از ساعت ۵ عصر تا نیمه شب

در محل اتحادیه کارگران ساختمانی کپنهاک Lygten 10

سخنرانی از ساعت ٦ تا ٨

سخنرانان: ١ - Bo Rosschou رهبر اتحادیه نقاشان ساختمانی
٢- Jorgen.Arbo-Baehr نماینده حزب اتحاد چپ enhedslisten (حزب سوسیالیستی رادیکال) در پارلمان دانمارک و رهبر بخش کارگران چینی سازی در اتحادیه 3 F
٣- محمود قزوینی از اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران
نمایش بخشی از فیلم مستند " پای صحبت خانواده های جانباخته انفجار معدن باب نیزو" که توسط بهروز خباز تهیه شده است (مدت ١٠ دقیقه)
پس از سخنرانیها و نمایش فیلم تا پاسی از شب با موزیک و رقص با هم خواهیم بود
ساندویج و نوشابه با قیمت مناسب در محل موجود است        ورودی ٣٠ کرون

برگزار کننده: صندوق همبستگی با کارگران ایران در دانمارک

شماره تلفن برای تماس: 42150761 0045