افق روشن
www.ofros.com

دبیران اتحادیه سکان سوئد باردیگر خواهان آزادی کارگران زندانی شدند

فرهاد شعبانی                                                                                        چهارشنبه ۴ آذر ۱٣٨٨


برای دومین بار طی یک هفته سیاستهای ضد کارگری رژیم

جمهوری اسلامی در سوئد محکوم و آزادی کارگران زندانی خواسته شد.

کنفرانس دبیران اتحادیه های کارگری و کارمندی کنسرن سکان ( از بزرگترین شرکتهای تولید فرآورده های گوشتی در اسکاندیناوی ) سیاستهای ضد کارگری رژیم جمهوری اسلامی را محکوم و خواهان آزادی بی قید و شرط فعالین جنبش کارگری ایران از زندان شد.
کنفرانس دبیران اتحادیه های نامبرده در روزهای سه شنبه و چهارشنبه ٢۴ و ٢۵ ماه نوامبر در دفتر مرکزی سکان در منطقه لیندهاگن- استکهلم برگزار شد. در آغاز این کنفرانس که با حضور دبیران اتحادیه های کارگری و کارمندی واحدهای این کنسرن از شهرهای "استکهلم"، "سکارا"، "هالمستاد"، "لین شوپینگ"، "ویسبی"، "اوربرو"، "کریستیان ستاد" و "اپسالا" برگزار شد، دبیر اتحادیه کارگران موادغذائی واحد اپسالا خواهان در دستور قرار گرفتن حمایت از اعضای هئیت مدیره سندیکای مستقل کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و دیگر فعالین کارگری دستگیر شده در ایران شد.
دبیر اتحادیه کنسرن سکان "بوریس بلومدال" با این پیشنهاد موافقت کرد و با رای حاضرین به دستور جلسه تبدیل شد.
در دومین دستور جلسه روز اول کنفرانس ، دبیر اتحادیه کارگران ( واحد اپسالا ) گزارشی از موقعیت کنونی جنبش کارگری ایران، سیاستهای ضد کارگری رژیم و تشدید فشار بر کارگران و فعالین جنبش کارگری و دستگیریهای اخیر را به سمع حاضرین رساند، و از کنفرانس درخواست کرد که طی نامه ائی خطاب به سفیر جمهوری اسلامی در سوئد، ضمن محکوم کردن سیاستهای ضد کارگری این رژیم، خواهان آزادی اعضای هئیت مدیره سندیکای مستقل کارگران نیشکر هفت تپه، از جمله علی نجاتی و دیگر فعالین کارگری دستگیر شده در دیگر نقاط ایران و کردستان شود.
این درخواست به اتفاق آراء به تصویب رسید و کنفرانس در پایان دومین روز کار خود طی نامه ائی خطاب به سفیر جمهوری اسلامی در سوئد که متن سوئدی و فارسی آن ضمیمه این گزارش است، سیاستهای ضد کارگری جمهوری اسلامی را محکوم و خواهان آزادی فعالین کارگری دستگیر شده، گردید.
این دومین محکومیت سیاستهای ضد کارگری رژیم حاکم بر ایران طی یک هفته در محافل و مجامع کارگری سوئد است. هفته گذشته ٨۴ تن از نمایندگان اتحادیه های کارگری و نویسندگان ادبیات کارگری علاوه بر محکومیت دستگیری فعالین جنبش کارگری ایران، خواهان آزادی آنها شده بودند. بدون تردید با هر تلاش و اقدام فعالین مدافع جنبش کارگری در خارج از کشور خواست آزادی کارگران زندانی به جنبشی توده ائی و فشار موثری بر سران جمهوری اسلامی تبدیل خواهد شد. فعالین جنبش کارگری در خارج از کشور باید متعهد شوند پا به هر محفل و تجمع کارگری بگذارند، سند محکومیت جمهوری اسلامی و خواست آزادی کارگران را به تصویب برسانند.

به سفیر جمهوری اسلامی ایران در سوئد - رسول اسلامی
اخبار و اطلاعات منتشر شده هفته های اخیر حاکی از آن است که دولت مطبوع شما در پی سیاست ضد کارگری و ضد اتحادیه اش، اعضای هئیت مدیره سندیکای مستقل کارگران نیشکر هفت تپه در خوزستان و سخنگوی آنها علی نجاتی را به زندان محکوم کرده است. افزون براین پلیس کشور شما شمار دیگری از فعالین کارگری را در مناطق دیگر از جمله در کردستان دستگیر و روانه زندان کرده است. دولت شما با اتخاذ این سیاستها در پی سرکوب فعالیتهای کارگران برای ایجاد تشکل های مستقل کارگری است.
این اقدامات، سیاستهائی آشکارا ضد کارگری و با کنوانسیونهای بین المللی مغایر و غیر قابل قبول است. ما دبیران اتحادیه های کارگری و کارمندی کنسرن سکان در سوئد سیاستهای ضد کارگری دولت شما را محکوم می کنیم، و خواهان لغو بی قید و شرط احکام صادر علیه اعضای هئیت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، آزادی آنها و دیگر فعالین کارگری زندانی هستیم.

کنفرانس دبیران اتحادیه های کارگری و کارمندی کنسرن سکان

بوریس بلومدال

٢۵ نوامبر ٢٠٠٩ میلادی