افق روشن
www.ofros.com

رفقا و همرزمان! نوبت ماست


فرهاد شعبانی                                                                                             سه شنبه ١۴ اردیبهشت ١٣٨٩

باید تجارب گذشته را بکار گرفت و کارزارهای موفق فرا گرایشی در دفاع از کارگران دستگیر شده و جلوگیری از محدویت فعالیت رهبران و فعالین جنبش کارگری و تشکلهایشان را از همین امروز سازمان داد. این کمترین انتظاریست که جنبش کارگری ایران و فعالینش در داخل از ما دارند.

فرهاد شعبانی

در جریان مراسم روز جهانی کارگر در ایران شماری از کارگران شرکت کننده در تظاهرات و متینگ های این روز در شهرهای مختلف ایران دستگیر و زندانی شده اند. طی دیروز و امروز خانواده های این زندانیان جدید جنبش کارگری در مقابل نهادهای وابسته به نیروی انتظامی و دستگاه قضائی رژیم تجمع کرده و خواهان آزادی آنها شده اند.
از طرف دیگر فشار بر فعالین و رهبران شناخته شده جنبش کارگری ایران افزایش یافته و اخطاریه و احضار ها شدت گرفته و پیش بینی می شود که اگر نتوانند برای آنها پرونده سازی بکنند، بر سر راه فعالیت آنها و تشکلهای فعالین جنبش کارگری محدویت بیشتری ایجاد می کنند. در صورت عدم واکنش سریع دستگیر شده گان جدید در محاکماتی سریع حکم گرفته و روانه زندان می شوند.
برای همه ما فعالین جنبش کارگری و مدافعان این جنبش در خارج از کشور روشن بود که در جریان مراسم اول ماه مه امسال، بخصوص بعداز فراخوان شورای برگزاری مراسم مستقل اول ماه مه سال ٨٩ در مقابل وزارت کار در تهران و ادارات کار در شهرستانها شماری از فعالین جنبش کارگری دستگیر خواهند شد. ضمن آمادگی برای رویاروئی با چنین وضعیتی متعهد شدیم که بمحض اطلاع از دستگیری کارگران و فعالین جنبش کارگری کمپین و کارزارهای حمایتی در خارج از کشور را سازماندهی و به جریان می اندازیم.
خبرها حکایت از آن دارد که حدس و گمانهای ما واقعی و مبتنی بر شناختمان از عملکرد ضد کارگری جمهوری اسلامی بود. شمار دیگری از فعالین جنبش ما دستگیر شده اند، در این صورت نوبت ماست و جا دارد به تعهدات مبارزاتیمان عمل کنیم و برای آزادی آنها سریعا وارد عمل شویم. باید تجارب گذشته را بکار گرفت و کارزارهای موفق فرا گرایشی در دفاع از کارگران دستگیر شده و جلوگیری از محدویت فعالیت رهبران و فعالین جنبش کارگری و تشکلهایشان را از همین امروز سازمان داد. این کمترین انتظاریست که جنبش کارگری ایران و فعالینش در داخل از ما دارند.

اسامی شماری از دستگیر شده گان:
• سنندج: صدیق کریمی، فایق کیخسروی، فواد شبکی فرد و امجد آذرنیوپور
• تهران : بنا به اطلاعیه شماره ٣ شورای برگزاری مراسم اول ماه مه سال ٨٩ در جریان تظاهرات اول ماه مه مقابل وزارت کار در تهران نیز ١۵ نفر از شرکت کنندگان که بیشتر آنان از جوانان هستند، دستگیر شده اند.
• تهران : معلمان بازداشت شده : "محمد تقی فلاحی، ایرج جوادی، فرقانی، محمدی، رئیس زاده، باد پر، زینال زاده، سوری، شیورانی، ایمان زاده و منتجبی

اسامی شماری از احضار شده گان:
• سقز: محمود صالحی و محمد عبدی پور
• علی نجاتی به دادگاه شوش
• سنندج : شریف ساعد پناه، شیث امانی، صدیق کریمی، اسماعیل کاظمی و خالد سواری و سعید کردمی از فعالین و اعضای هیت مدیره اتحادیه آزاد کارگران
• کامیاران : "افشین ندیمی" از فعالین کارگری و عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری
• فشارها و محدویتهای جدید:

محدویتها
• دربخشی ازاطلاعیه اتحادیه آزاد کارگران ایران که روزیکشنبه منتشرشده است دررابطه با ایجاد محدویتها چنین آمد است:
• بنا بر اخبار رسیده به واحد خبر اتحادیه آزاد کارگران ایران در دو روز گذشته و امروز مامورین وزارت اطلاعات طی تماسهای تلفنی با اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران در برخی نقاط کشور، ضمن وارد کردن اتهامات واهی بر آنان با تاکید بیشتری نسبت به سالهای گذشته اعلام کرده اند این اتحادیه باید به فعالیتهای خود پایان دهد و خود را منحل اعلام نماید.
• کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری طی اطلاعیه ائی از فیلتر شدن سایت این کمیته خبر داده است.

فرهاد شعبانی