افق روشن
www.ofros.com

٨۴نماینده اتحادیه و نویسندگان کارگری سود خواهان آزادی کارگران در ایران شدند

فرهاد شعبانی                                                                                    چهارشنبه ٢٧ آبان ۱٣٨٨


٨۴ نماینده اتحادیه های کارگری و نویسندگان

ادبیات کارگری سوئد خواهان آزادی کارگران زندانی در ایران شدند.

طی روزهای ١٦ تا ١٨ نوامبر سمینار ٣ روزه ائی با عنوان "کتاب در محیط کار" و "ادبیات کارگری" در مدرسه بزرگسالان اتحادیه سراسری کارگران سوئد ( رونه ) برگزار شد.
در سمینار نمایندگانی از واحدهای گوناگون اتحادیه های کارگران فلز، موادغذائی، حمل و نقل ، شهرداریها، کاغذسازی، گرافیک، سیکو، نمایندگانی از خود اتحادیه سراسری ( ال . او) نمایندگان از شعبه های مراکز آموزشی کارگران ( آ. بی. اف ) از جمله "کارل پیتر تورالدسون" مسئول مرکز آموزشی کارگران سوئد، مسئولین کتابخانه و آرشیو جنبش کارگری سوئد، شماری از نویسندگان عضو انجمن نویسندگان کارگری، و نویسندگانی چون" شیل اریکسون"، "فردریک ایکلوند"، "آرنه آندرشون"، "ماریا هامبری"، "ینی ورانگ بوری" شاعر و نویسنده کارگری، "میکائیل ایوهامار"،" داوید اریکسون"، "اوکه یوهانسون"، و مهمانانی دیگراز شمالی تا جنوب، و شرق تا غرب سوئد را نمایندگی می کردند، شرکت داشتند.
روز سوم سمینار گزارشی از موقعیت کنونی جنبش کارگری ایران و دستگیرهای اخیر فعالین جنبش کارگری از جمله "علی نجاتی" و اعضای هئیت مدیره اتحادیه کارگران نیشکر هفت تپه به سمع حاضرین رسید، و بطور مشخص از شرکت کنندگان در سمینار درخواست شد که به دستگیری و زندانی کردن کارگران در ایران اعتراض کنند و خواهان آزادی کارگران و فعالین زندانی جنبش کارگری ایران شوند.
این درخواست در یکی رای گیری دمکراتیک به اتفاق آراء به تصویب رسید و سمینار با نام ٨۴ عضو شرکت کننده خود که نمایندگان اتحادیه فلزکاران و نویسندگان ادبیات کارگری در آن وزن سنگینی داشتند. ضمن اعتراض به دستگیریهای اخیر خواهان آزادی کارگران و فعالین دستگیر شده در ایران ، گردیدند. متن دستنویس سوئدی این اعتراض ضمیمه است.

فرهاد شعبانی

١۸ نوامبر ٢۰۰٩