افق روشن
www.ofros.com

شهناز نجاتی: ما فقط حق خود را می خواهیم

رادیو برابری                                                                                             شنبه ١ آبان ۱٣٨٨

خانم شهناز نجاتی همسر علی نجاتی، رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه که به همراه تنی چند از هم رزمان خود در زندان می باشد، در یک تماس تلفنی با رادیو برابری تقاضا کردند که این سخنان او را به هر شکل ممکن به گوشن نهادهای بین‌المللی و مردم برسانیم که: آیا یک کارگربه جرم اینکه بگوید من گرسنه هستم باید در زندان باشد؟ آیا کارگری بعد از ٢۵ سال زحمت و آباد کردن شرکت با عرق جبین خود جرمش این است که به زندان برود؟ اتهام سیاسی بودن به او می زنند. ما سیاسی نبودیم .او فقط ادعای حق خود را کرده . نه توهین به کسی کرده و نه خلاف سیاسی! ما کارگریم ، ما فقط حق خود را می خواهیم. (بدون فایل صوتی)